Character Information

 • Autor: Cyrille Bougot
 • NVDA compatibility: 2022.3.3 and beyond
 • Pobierz wersja stabilna

This add-on allows to present in a message various information about a character.

Presented information

The presented information include the following sections:

 • Unicode: information from Unicode norm, i.e. name, CLDR name, value, block, etc.
 • MS font, only for characters written with proprietary Microsoft fonts (Symbol, Wingding 1, 2, 3 and Webding): name and information about the equivalent Unicode character.
 • NVDA symbol description: information allowing to understand how NVDA reports the symbol description. NVDA uses the information in the top most rows containing available information to provide the description of a symbol.
 • NVDA character description: information allowing to understand how NVDA reports the character description (e.g. "alpha" for "A"). NVDA uses the information in the top most rows containing available information to provide the description of a character.

Polecenia

 • Numpad2 (wszystkie układy klawiatury) lub NVDA+. (układ dla komputerów przenośnych): Gdy jest naciśnięte czterokrotnie, wyświetla informację o znaku pod obiektem nawigatora gdzie się znajduje kursor przeglądu.
 • Unassigned: Presents a message with detailed information on the character where the review cursor is situated. If you feel uncomfortable with the four press gesture, you may assign to it a gesture in NVDA's input gesture dialog ("Text review" category).
 • Unassigned: Presents a message with detailed information on the character at the position of the caret (works only in places where there is a caret). It can be found in the "system caret" category of NVDA input gestures dialog.

Uwagi

 • Two commands are unassigned by default. They need to be assigned in the Input gestures dialog to be used.
 • The provided information in the Unicode section is in English since it is part of Unicode norm. If a local translation exists for this add-on, the information is also provided alongside with English.

Lista zmian

Version 2.1

 • Fixed some bugs preventing the character information report to be displayed when some options were used.
 • Updated localizations.

Version 2.0

 • Enhanced the character information report with information on NVDA symbol and NVDA character description.
 • Added the support of compound character, e.g. letters with diacritic consisting in two or more Unicode characters.
 • Update to Unicode 15.0
 • Updated French block data.
 • Viewing character information is not allowed on lock screen and secure screens.
 • On Windows lock screen, the script to review the current character can now operate normally (single, double or triple press).
 • Compatibility with NVDA 2023.1.
 • Drops compatibility with NVDA below 2022.3.3. The last version compatible with NVDA 2019.3 is the 1.8.
 • Zaktualizuj lokalizacje.

Wersja 1.8

 • Aktualizacja do Unicode 14.0.
 • Kompatybilność z NVDA 2022.1.
 • Drops compatibility with NVDA below 2019.3. The last version compatible with NVDA 2017.3 is the 1.7.
 • Wydanie jest teraz wykonywane dzięki akcji GitHub zamiast appVeyor.
 • Zaktualizuj lokalizacje.

Wersja 1.7

 • Dodano tłumaczenia.

Wersja 1.6

 • Kompatybilność NVDA 2021.1.

Wersja 1.5

 • Przygotuj kompatybilność z NVDA 2021.1 (wkład Łukasza Golonki).
 • Aktualizacja wraz z ostatnimi modyfikacjami szablonu dodatku.

Wersja 1.4

 • Dodano skrypt, aby uzyskać informacje dla postaci na pozycji karetki (wkład Łukasza Golonki).
 • Aktualizacja do Unicode 13.0.

Wersja 1.3

 • Naprawiono błąd z NVDA 2019.3.

Wersja1.2

 • Dostarcza dodatkową informację dla znaków napisanych za pomocą czcionek Microsoftu.

Wersja 1.1

 • Aktualizacja wsparcia dla nowych wersji NVDA (Python 2 i 3 zgodny)
 • Wersje release są kompilowane z appwejorem

Wersja 1.0

 • Wersja pierwotna.

https://github.com/CyrilleB79/charInfo/releases/download/V1.7/charInfo-1.7.nvda-addon

https://github.com/CyrilleB79/charInfo/releases/download/V1.8/charInfo-1.8.nvda-addon