Classic Selection

Ten dodatek przywraca zachowanie klawiszy NVDA + F9 i NVDA + F10 wprowadzone w wersji NVDA 2016.3.

Stare zachowanie polegało na skopiowaniu treści zaznaczenia już przy pierwszym naciśnięciu któregoś ze skrótów. Nowe zaznacza tekst po pierwszym, a kopiuje po drugim naciśnięciu klawisza.

Dodatek umieszcza w kategorii Classic Selection dwa mapowalne skróty klawiszowe przypisane domyślnie do kombinacji NVDA+F9 i NVDA+F10.