Clip Contents Designer

 • Autorzy: Noelia, Abdel.

Ten dodatek służy do dodawania tekstu do schowka, co może być przydatne, gdy chcesz połączyć sekcje tekstu gotowe do wklejenia. Zawartość schowka można również wyczyścić i wyświetlić w trybie przeglądania.

Skróty klawiszowe

 • NVDA+windows+c: dodaje oznaczony tekst, znak brajlowski we formacie Unicode przedstawiający obiekty MathML, lub ciąg znaków zaznaczony za pomocą kursora przeglądu do schowka.
 • NVDA+windows+x: wyczyść zawartość schowka.
 • Nieprzypisane: Kopiuje do schowka (lub wycina z niego), z możliwością poproszenia o wcześniejsze potwierdzenie.
 • Nieprzypisane: Wyświetla tekst schowka jako HTML w trybie przeglądania lub informuje, czy schowek jest pusty lub zawiera zawartość, której nie można przedstawić w wiadomości z możliwością przeglądania, na przykład jeśli pliki lub foldery zostały skopiowane z Eksploratora Windows.
 • Nieprzypisane: Wyświetla tekstową zawartość schowka jako zwykły tekst w trybie przeglądania lub informuje, czy schowek jest pusty lub zawiera zawartość, której nie można przedstawić w wiadomości z możliwością przeglądania, na przykład jeśli pliki lub foldery zostały skopiowane z Eksploratora Windows.

Ustawienia Projektanta zawartości klipu

Ten panel jest dostępny z menu NVDA, podmenu Preferencje, okna dialogowego Ustawienia.

Zawiera następujące kontrolki:

 • Restore defaults: Press shift+tab after opening the panel to press this button.
 • Wpisz ciąg, który ma być używany jako separator między zawartością dodaną do schowka: Umożliwia ustawienie separatora, który może być używany do znajdowania segmentów tekstu po wklejeniu całego dodanego tekstu.
 • Dodaj tekst przed danymi klipu: Można również wybrać, czy dodany tekst będzie dodawany, czy poprzedzony.
 • Wybierz działania, które wymagają wcześniejszego potwierdzenia: Możesz wybrać, dla każdej dostępnej akcji, czy ma być wykonana natychmiast, czy po potwierdzeniu. Dostępne działania to: dodawanie tekstu, czyszczenie schowka, emulowanie kopiowania i emulowanie cięcia.
 • Poproś o potwierdzenie przed wykonaniem wybranych czynności, gdy: Możesz wybrać, czy potwierdzenia będą zawsze wymagane, tylko jeśli tekst jest zawarty w schowku lub jeśli schowek nie jest pusty (na przykład, jeśli plik został skopiowany, a nie tekst).
 • Format, aby wyświetlić tekst schowka jako HTML w trybie przeglądania: Jeśli uczysz się języka znaczników HTML, możesz wybrać Wstępnie sformatowany tekst w HTML lub HTML, jak pokazano w przeglądarce internetowej, aby mieć pojęcie o tym, jak kod HTML będzie renderowany przez NVDA w przeglądarce. Różnica między wstępnie sformatowanym a konwencjonalnym HTML polega na tym, że pierwsza opcja zachowa kolejne spacje i podziały wierszy, a druga je zgęści. Na przykład napisz niektóre znaczniki HTML, takie jak h1, h2, li, pre itp., Zaznacz i skopiuj tekst do schowka i użyj dodatku clipContentsDesigner, aby wyświetlić tekst w wiadomości, którą można przeglądać.
 • Maksymalna liczba znaków podczas wyświetlania tekstu schowka w trybie przeglądania: Należy pamiętać, że zwiększenie tego limitu może powodować problemy, jeśli schowek zawiera duże ciągi tekstu. Domyślny limit to 100000 znaków.

Uwagi:

 • Potwierdzenia nie będą wymagane, gdy okno komunikatu NVDA jest nadal otwarte. W takich przypadkach działania będą wykonywane natychmiast.
 • Emulate copy and emulate cut commands mean that, when these features are enabled, the add-on will take control of control+c and control+x. This will allow to select if a confirmation should be requested before performing the actions corresponding to these keystrokes.

Changes for 22.0.0

 • Added a button to restore defaults in the add-on settings panel.
 • The add-on cannot be run in secure mode.

Zmiany w wersji 17.0

 • Kompatybilny z NVDA 2023.1.

Zmiany w wersji 16.0

 • Wymagana wersja NVDA 2022.1 lub nowsza.

Zmiany w wersji 15.0

 • Polecenie dodawania tekstu do schowka jest ponownie wyświetlane w oknie dialogowym gestów wprowadzania.
 • Naprawiono gesty do kopiowania i cięcia za pomocą perskiej klawiatury, dzięki Mohammadhosein Ghezelsofla.

Zmiany w wersji 14.0

 • Kompatybilny z NVDA 2021.1.

Zmiany w wersji 13.0

 • Naprawiono błąd w układzie wizualnym panelu ustawień, dzięki Cyrille Bougot.
 • Ulepszona dokumentacja.
 • Dodano kategorię Clip Contents Designer, aby przypisać gesty wprowadzania do wszystkich poleceń dostępnych dla tego dodatku.
 • Naprawiono błędy podczas korzystania z emulacji kopii w przeglądarkach, jeśli tryb koncentracji uwagi jest aktywny.
 • Możesz przypisać różne gesty, aby wyświetlić zawartość tekstową schowka jako tekst surowy lub sformatowany w formacie HTML. Format wyświetlania tekstu schowka w panelu ustawień został odpowiednio zmodyfikowany, aby wybrać dwie opcje dostępne dla formatu HTML.

Zmiany w wersji 12.0

 • Naprawiono błędy podczas korzystania z emulacji kopii w aplikacjach takich jak LibreOffice Writer.

Zmiany w wersji 11.0

 • Teraz możliwe jest dodanie tekstu oznaczonego kursorem recenzji za pomocą standardowych poleceń NVDA (NVDA + f9 i NVDA + f10). NVDA+windows+f9 nie jest już używany, co zapewnia lepszą integrację z nowym poleceniem NVDA+shift+f9.
 • Wymaga NVDA 2019.3 lub nowszego.

Zmiany w wersji 10.0

 • Naprawiono błąd w oknie dialogowym używanym do wyświetlania tekstu schowka, gdy jego tytuł zawiera znaki inne niż łacińskie.
 • Naprawiono błąd podczas korzystania z funkcji emulacji wycinania i kopiowania z arabskim układem klawiatury. Zostało to naprawione przez Abdela, dodanego jako autor dodatku.

Zmiany w wersji 9.0

 • Dodano możliwość wyświetlania tekstu schowka w trybie przeglądania.
 • Dodano opcję wyboru, czy potwierdzenia będą wymagane, jeśli schowek nie jest pusty, na przykład, jeśli pliki lub foldery są kopiowane.
 • Wymaga NVDA 2018.4 lub nowszej.

Zmiany w wersji 8.0

Zmiany w wersji 7.0

 • In the dialog to configure the Emulate copy and Emulate cut functionalities at installation, if you choose no, the commands for these features will be removed, so that you can restore the normal behavior for control+c and control+x.

Zmiany w wersji 6.0

 • Dodano opcje pozwalające wybrać, czy dostępne czynności mają być wykonane dopiero po ich potwierdzeniu.
 • Dodano skróty emulowania kopiowania i emulowania wycinania, które można przypisać w oknie dialogowym Zdarzeń wejścia.
 • Dodano okno dialogowe służące do ustawiania funkcji emulowania kopiowania i emulowania wycinania podczas instalacji dodatku. Pozwala to na dodawanie skrótów control+c i control+x do kopiowania i wycinania, oraz wywołania pytania, czy zawartość schowka ma zostać zastąpiona po naciśnięciu tych skrótów.
 • Poprawiono dokumentację dla skryptu_add (Windows+NVDA+c).

Zmiany w wersji 5.0

 • Wizualna prezentacja dialogów została ulepszona, aby była zgodna z wyświetlanymi dialogami w NVDA.
 • Wymaga NVDA 2016.4 lub nowszą wersje.

Zmiany w wersji 4.0

 • Ustawieniami dodatku teraz można zarządzać z samej konfiguracji NVDA, i z tego powodu teraz profile konfiguracyjne mogą być użyte do zachowywania różnych separatorów, a właściwie, teraz staje się niepotrzebnym kopiowanie ustawień separatora podczas reinstalacji.
 • Teraz można wybrać, czy tekst kopiowany ma być dodawany na końcu lub na początku, używając pola wyboru Dodaj tekst przed danymi Clip z dialogu ustawień projektanta zawartości schowka.

Zmiany w wersji 3.0

 • Wyświetlony brajl z MathML mogą być dodany do schowka, jeżeli MathPlayer jest zainstalowany.
 • Jeżeli separator nie jest ustawiony, będzie wstawiona pojedyńcza linia pomiędzy odcinkami dodanego tekstu.
 • Teraz można przydzielić skrót do otwierania dialogu ustawień Projektanta zawartości schowka.
 • Dodane pole wyboru, dla wybierania czy separator musi być importowany podczas reinstalacji dodatku.

Zmiany w wersji 2.0

 • Znaki Dewanagari mogą być używane jako separator dodawanej treści.

Zmiany dla 1.0

 • Pierwsze wydanie.