Clip Contents Designer

This add-on is used to add text to the clipboard, which can be useful when you want to join sections of text together ready for pasting. The clipboard content can also be cleared an shown in browse mode.

Skróty klawiszowe

 • NVDA+windows+c: dodaje oznaczony tekst, znak brajlowski we formacie Unicode przedstawiający obiekty MathML, lub ciąg znaków zaznaczony za pomocą kursora przeglądu do schowka.
 • NVDA+windows+x: wyczyść zawartość schowka.
 • Not assigned: Copies to (or cuts from) the clipboard, with the possibility of being asked for a previous confirmation.
 • Not assigned: Shows the clipboard text as HTML in browse mode, or announces if clipboard is empty or has contents which can't be presented in a browseable message, for instance if files or folders are been copied from Windows Explorer.
 • Not assigned: Shows the textual clipboard contents as plain text in browse mode, or announces if clipboard is empty or has contents which can't be presented in a browseable message, for instance if files or folders are been copied from Windows Explorer.

Clip Contents Designer settings

This panel is available from NVDA's menu, Preferences submenu, Settings dialog.

It contains the following controls:

 • Type the string to be used as a separator between contents added to the clipboard: Allows to set a separator which can be used to find the text segments once the entire added text is pasted.
 • Add text before clip data: It's also possible to choose if the added text will be appended or prepended.
 • Select the actions which require previous confirmation: You can choose, for each action available, if it should be performed inmediately or after confirmation. Available actions are: add text, clear clipboard, emulate copy and emulate cut.
 • Request confirmation before performing the selected actions when: You can select if confirmations will be requested always, just if text is contained in the clipboard, or if clipboard is not empty (for example if you've copied a file, not text).
 • Format to show the clipboard text as HTML in browse mode: If you're learning HTML markup language, you may choose Preformatted text in HTML or HTML as shown in a web browser, to have an idea of how your HTML code will be rendered by NVDA in a browser. The difference between preformatted and conventional HTML is that the first option will preserve consecutive spaces and line breaks, and the second one will compact them. For example, write some HTML tags like h1, h2, li, pre, etc., select and copy the text to clipboard, and use clipContentsDesigner add-on to show the text in a browseable message.
 • Maximum number of characters when showing clipboard text in browse mode: Please, be aware that increasing this limit may produce issues if the clipboard contains large strings of text. The default limit is 100000 characters.

Uwagi:

 • Confirmations won't be requested when a message box of NVDA is still opened. In those cases, actions will be inmediately performed.
 • Emulate copy and emulate cut commands mean that, when these features are enabled, the add-on will take control of control+c and control+x. This will allow to select if a confirmation should be requested before performing the actions corresponding to these keystrokes.

Changes for 13.0

 • Fixed an issue in visual layout of the settings panel, thanks to Cyrille Bougot.
 • Improved documentation.
 • Added a Clip Contents Designer category to assign input gestures to all commands available for this add-on.
 • Fixed bugs when using emulate copy in browsers if focus mode is active.
 • You can assign different gestures to show the clipboard textual contents as raw text or formatted in HTML. The Format to show the clipboard text in the settings panel has being modified accordingly, to select the two options available for HTML format.

Changes for 12.0

 • Fixed bugs when using emulate copy in applications like LibreOffice Writer.

Changes for 11.0

 • Now it's possible to add text marked with the review cursor using standard commands of NVDA (NVDA+f9 and NVDA+f10). NVDA+windows+f9 is no longer used, for a better integration with the new NVDA+shift+f9 command.
 • Requires NVDA 2019.3 or later.

Zmiany w wersji 10.0

 • Fixed a bug in the dialog used to show the clipboard text, when its title contains non latin characters.
 • Fixed a bug when using the emulate cut and copy features with an Arabic keyboard layout. This has been fixed by Abdel, added as an add-on author.

Zmiany w wersji 9.0

 • Added the possibility of showing the clipboard text in browse mode.
 • Added an option to choose if confirmations will be required if clipboard is not empty, for instance, if files or folders are been copied.
 • Wymaga NVDA 2018.4 lub nowszej.

Zmiany w wersji 8.0

Zmiany w wersji 7.0

 • In the dialog to configure the Emulate copy and Emulate cut functionalities at installation, if you choose no, the commands for these features will be removed, so that you can restore the normal behavior for control+c and control+x.

Zmiany w wersji 6.0

 • Dodano opcje pozwalające wybrać, czy dostępne czynności mają być wykonane dopiero po ich potwierdzeniu.
 • Dodano skróty emulowania kopiowania i emulowania wycinania, które można przypisać w oknie dialogowym Zdarzeń wejścia.
 • Dodano okno dialogowe służące do ustawiania funkcji emulowania kopiowania i emulowania wycinania podczas instalacji dodatku. Pozwala to na dodawanie skrótów control+c i control+x do kopiowania i wycinania, oraz wywołania pytania, czy zawartość schowka ma zostać zastąpiona po naciśnięciu tych skrótów.
 • Poprawiono dokumentację dla skryptu_add (Windows+NVDA+c).

Zmiany w wersji 5.0

 • Wizualna prezentacja dialogów została ulepszona, aby była zgodna z wyświetlanymi dialogami w NVDA.
 • Wymaga NVDA 2016.4 lub nowszą wersje.

Zmiany w wersji 4.0

 • Ustawieniami dodatku teraz można zarządzać z samej konfiguracji NVDA, i z tego powodu teraz profile konfiguracyjne mogą być użyte do zachowywania różnych separatorów, a właściwie, teraz staje się niepotrzebnym kopiowanie ustawień separatora podczas reinstalacji.
 • Teraz można wybrać, czy tekst kopiowany ma być dodawany na końcu lub na początku, używając pola wyboru Dodaj tekst przed danymi Clip z dialogu ustawień projektanta zawartości schowka.

Zmiany w wersji 3.0

 • Wyświetlony brajl z MathML mogą być dodany do schowka, jeżeli MathPlayer jest zainstalowany.
 • Jeżeli separator nie jest ustawiony, będzie wstawiona pojedyńcza linia pomiędzy odcinkami dodanego tekstu.
 • Teraz można przydzielić skrót do otwierania dialogu ustawień Projektanta zawartości schowka.
 • Dodane pole wyboru, dla wybierania czy separator musi być importowany podczas reinstalacji dodatku.

Zmiany w wersji 2.0

 • Znaki Dewanagari mogą być używane jako separator dodawanej treści.

Zmiany dla 1.0

 • Pierwsze wydanie.