Pano içerik düzenleyicisi

Bu eklenti, panoya metin eklemek için kullanılır. BU, farklı metinleri birleştirmek ve yapıştırmak istediğinizde yararlı olabilir. Ayrıca Pano içeriği temizlenebilir ve tarama kipi modunda gösterilebilir.

Klavye komutları

 • NVDA+windows+c: Seçilen metni, MathML nesnelerini temsil eden Unicode braille karakterlerini veya inceleme imleciyle işaretlenmiş dizeyi panoya ekler.
 • NVDA+windows+x: Pano içeriğini temizle.NVDA+windows+x: Pano içeriğini siler.
 • Atanmamış: Panoya kopyalar (veya panodan keser), önceden onay istenme olasılığı ile.
 • Atanmamış: Pano metnini HTML olarak Tarama kipi modunda gösterir veya panonun boş olup olmadığını veya örneğin dosyalar veya klasörler Windows Gezgini'nden kopyalanmışsa, bir iletide gösterilemeyen içeriğe sahip olup olmadığını bildir.
 • Atanmamış: Metinsel pano içeriğini tarama kipi modunda düz metin olarak gösterir veya panonun boş olup olmadığını veya örneğin dosyalar veya klasörler Windows Gezgini'nden kopyalanmışsa, göz atılabilir bir iletide gösterilemeyen içeriğe sahip olup olmadığını bildir.

Pano İçeriği düzenleyici ayarları

Bu panele NVDA menüsü tercihler alt menüsünden Ayarlar iletişim kutusuna girerek erişilebilir.

Aşağıdaki kontrolleri içerir:

 • Panoya eklenen içerikler arasında ayraç olarak kullanılacak metni yazın: Eklenen metnin tamamı yapıştırıldıktan sonra metin bölümlerini bulmak için kullanılabilecek bir ayırıcı ayarlamayı sağlar.
 • Metni panodaki verilerden önce ekle: Eklenen metnin sona mı yoksa başa mı ekleneceğini seçmek de mümkündür.
 • Önceden onay gerektiren eylemleri seçin: Mevcut her eylem için hemen mi yoksa onaydan sonra mı gerçekleştirileceğini seçebilirsiniz. Kullanılabilir eylemler şunlardır: metin ekle, panoyu temizle, kopyalamayı taklit et ve kesmeyi taklit et.
 • Şu durumlarda seçili eylemleri gerçekleştirmeden önce onay iste: Yalnızca panoda metin varsa veya pano boş değilse (örneğin metin değil de bir dosya kopyaladıysanız) onayın her zaman istenip istenmeyeceğini seçebilirsiniz.
 • Pano metnini Tarama Kipi modunda HTML olarak göstermek için biçimle: HTML dilini öğreniyorsanız, HTML kodunuzun bir tarayıcıda NVDA tarafından nasıl oluşturulacağı hakkında bir fikir edinmek için bir web tarayıcısında gösterildiği gibi HTML veya HTML'de Önceden Biçimlendirilmiş metin' özelliğini seçebilirsiniz. Önceden biçimlendirilmiş ve geleneksel HTML arasındaki fark, ilk seçeneğin ardışık boşlukları ve satır sonlarını koruması ve ikincisinin bunları sıkıştırmasıdır. Örneğin, h1, h2, li, pre vb. gibi bazı HTML etiketleri yazın, metni seçip panoya kopyalayın ve metni Tarama Kipi modunda göstermek için Pano İçerik Düzenleyicisi eklentisini kullanın.
 • Pano metnini Tarama kipi modunda gösterirken maksimum karakter sayısı: Pano büyük metin dizeleri içeriyorsa, bu sınırı artırmanın sorunlara yol açabileceğini lütfen unutmayın. Varsayılan sınır 100000 karakterdir.

Notlar:

 • Eğer NVDA'nın bir mesaj kutusu hala açıksa bir işlem için onay istenmeyecektir. Bu gibi durumlarda, işlemler derhal gerçekleştirilecektir.
 • Kopyalamayı taklit et ve kesmeyi taklit et komutları, bu özellikler etkinleştirildiğinde, eklentinin kontrol+c ve kontrol+x'in kontrolünü alacağı anlamına gelir. Bu, bu tuş vuruşlarına karşılık gelen eylemleri gerçekleştirmeden önce bir onay istenip istenmeyeceğini seçmeye izin verecektir.

15.0 için Değişiklikler

 • Panoya metin ekleme komutu, girdi hareketleri iletişim kutusuna tekrar eklendi.
 • Mohammadhosein Ghezelsofla sayesinde Farsça klavyeyle kopyalama ve kesme hareketleri düzeltildi.

14.0 için değişiklikler

 • NVDA 2021.1 ile uyumlu.

13.0 için Değişiklikler

 • Ayarlar panelinin görsel düzenindeki bir sorun düzeltildi, teşekkürler Cyrille Bougot.
 • dokümantasyon (yardım dosyaları) geliştirildi.
 • Eklenti için kullanılabilen tüm komutlara girdi hareketleri atamak için bir Pano İçerik Düzenleyicisi kategorisi eklendi.
 • Tarayıcılarda odak modu etkinken Kopyalamayı taklit et kullanıldığında yaşanan hatalar düzeltildi.
 • Pano metin içeriklerini ham metin olarak veya HTML olarak biçimlendirilmiş olarak göstermek için farklı hareketler atayabilirsiniz. Ayarlar panelinde pano metnini gösterecek biçim, HTML biçimi için mevcut iki seçeneği seçmek üzere düzenlendi.

12.0 için Değişiklikler

 • LibreOffice Writer gibi uygulamalarda Kopyalamayı taklit et kullanırken oluşan hatalar düzeltildi.

11.0 için Değişiklikler

 • Artık NVDA'nın standart komutlarını (NVDA+f9 ve NVDA+f10) kullanarak inceleme imleciyle işaretlenmiş metni eklemek mümkündür. Yeni NVDA+shift+f9 komutuyla daha iyi bir entegrasyon için NVDA+windows+f9 artık kullanılmamaktadır.
 • NVDA 2019.3 veya sonraki bir sürümü gerektirir.

10.0 için Değişiklikler

 • Başlık latin olmayan karakterler içerdiğinde pano metnini göstermek için kullanılan iletişim kutusundaki bir hata düzeltildi.
 • Arapça klavye düzeniyle Kesmeyi taklit et ve Kopyalamayı taklit et özelliklerini kullanırken oluşan bir hata düzeltildi. Bu, Abdel tarafından düzeltildi, eklenti yazar olarak eklendi.

9.0 için Değişiklikler

 • Pano metnini tarama kipi modunda gösterme özelliği eklendi.
 • Dosyalar veya klasörler kopyalanmışsa, pano boş değilse onayın gerekli olup olmayacağını seçmek için bir seçenek eklendi.
 • NVDA 2018.4 veya sonraki bir sürümü gerektirir.

8.0 için Değişiklikler

 • Eklenti ayarları, NVDA Ayarları iletişim kutusunun ilgili kategorisinde gösterilir.
 • NVDA 2018.2 veya sonraki bir sürümü gerektirir.
 • Gerekirse [NVDA 2017.3 ile uyumlu son sürümü] indirebilirsiniz 3.

7.0 için Değişiklikler

 • Kurulum sırasında yapılandırma iletişim kutusunda hayır'ı seçerseniz, Kesmeyi taklit et ve Kopyalamayı taklit et özeliklerine ilişkin komutlar kaldırılır, böylece kontrol+c ve kontrol+x için normal davranışı geri yükleyebilirsiniz.

6.0 için Değişiklikler

 • Onaydan sonra mevcut eylemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini seçmek için seçenekler eklendi.
 • Giriş hareketleri iletişim kutusundan atanabilen Kopyalama ve Kesme taklidi komutları eklendi.
 • Kurulumda Kopyalamayı ve kesmeyi Taklit işlevlerini yapılandırmak için bir iletişim kutusu eklendi. Bu, kopyalamak ve kesmek için kontrol+c ve kontrol+x komutlarının eklenmesine ve bu tuşlara basıldığında pano içeriğini değiştirmek isteyip istemediğinizin sorulmasına olanak tanır.
 • komut (Windows+NVDA+c) için dokümantasyon düzeltildi.

5.0 için Değişiklikler

 • Diyaloğun görsel sunumu, NVDA'da gösterilen diyalogların görünümüne bağlı kalarak geliştirildi.
 • NVDA 2016.4 veya sonraki bir sürümü gerektirir.

4.0 için Değişiklikler

 • Eklenti ayarları NVDA konfigürasyonundan yönetilir, böylece farklı ayraçları kaydetmek için standart profiller kullanılabilir ve yeniden kurulum sırasında içe aktarma için ayarların kopyalanması gerekmez.
 • Artık, Pano İçerik düzenleyicisi ayarları iletişim kutusundaki metni pano verilerinden önce ekle onay kutusunu kullanarak, eklenecek metnin başa mı yoksa sona mı ekleneceğini seçmek mümkündür.

3.0 için Değişiklikler

 • MathPlayer kuruluysa, MathML nesnelerinin Braille gösterimi panoya eklenebilir.
 • Ayraç ayarlanmazsa, eklenen metin bölümleri arasına yalnızca tek bir satır yerleştirilir.
 • Pano İçerik Düzenleyicisi ayarları iletişim kutusunu açmak için bir kısayol atanabilir.
 • Eklentiyi yeniden yüklerken içe aktarılmak üzere ayırıcının kopyalanıp kopyalanmayacağını seçmek için ayarlar iletişim kutusuna bir onay kutusu eklendi.

2.0 için Değişiklikler

 • Hintçe karakterler, eklenen içerikler arasında ayraç olarak kullanılabilir.

1.0 için Değişiklikler

 • İlk versiyon.