Clipspeak

  • Autor: Damien Garwood
  • Pobierz wersja stabilna
  • Zgodność z wersjami NVDA: 2018.3 to 2019.3

Clipspeak, to dodatek, który umoźliwia NVDA automatyczne zgłaszanie działań schowka, takich jak wytnij, kopiuj i wklej, oraz innych podstawowych funkcji edycji, takich jak zaznacz wszystko, ponów i cofnij. Aby zapobiec zgłaszaniu operacji w niewłaściwych sytuacjach, Clipspeak sprawdza kontrolki i schowek, aby mógł odpowiednio poinformować użytkownika, czy zgłaszanie operacji jest potrzebne. dla tego, ogłoszenia Clipspeaka mogąbyć nieprawdą. Domyślnie, gesty dodatku Clipspeak mapowane są dla angielskich wersji Windows, np.:

  • CTRL+A: Zaznacz wszystko
  • CTRL+Z: Cofnij
  • CTRL+Y: ponów
  • CTRL+X: Wytnij
  • CTRL+C: Kopiuj
  • CTRL+V: Wklej

Jeżeli nie są to skróty właściwe dla Twojej wersji systemu Windows, Należy zmienić je w dialogu "zdarzenia wejścia".