Control Usage Assistant

 • Autor: Joseph Lee, Noelia Ruiz Martínez

Użyj tego dodatku, aby dowiedzieć się w jaki sposób pracować z aktualną kontrolką. Naciśnij NvDA+H aby uzyskać krótką pomoc dotyczącą używania bieżącej kontrolki, (pola wyboru, pola edycji, itd.)

Przejdź do menu NVDA, podmenu Preferencje, okno dialogowe Ustawienia, kategoria Kontrola użycia Asistant aby skonfigurować ustawienia dodatków:

 • Automatyczne komunikaty fokusu: zaznaczone domyślnie.
 • Wpisz komunikat, który ma być używany, gdy obiekt może zostać aktywowany: Możesz dołączyć krótki komunikat wskazujący domyślny lub skonfigurowany gest, aby dowiedzieć się, czy bieżący obiekt ma skojarzoną akcję po naciśnięciu gestu, takiego jak NVDA+enter w nawigacji po obiekcie.
 • Wybierz tryby wyjściowe dla wiadomości automatycznych: Ta lista pól wyboru umożliwia wybranie mowy i alfabetu Braille'a.
 • Zmiana wysokości dźwięku dla automatycznych wiadomości: To pole obrotu pozwala ustawić zmianę wysokości dźwięku, gdy NVDA odczytuje automatyczne wiadomości (od -30 do +30).

Wersja 2023.02.19

 • Komunikat skonfigurowany dla klikalnych obiektów będzie raportowany po innych właściwościach.
 • Kompatybilny z NVDA 2023.1.

Wersja 2022.07.10

 • Dodano możliwość ustawienia komunikatu dla nawigacji po obiekcie, aby poinformować, czy bieżący obiekt może zostać aktywowany.

Wersja 2022.03.27

 • Wymaga NVDA 2022.1 lub nowszego.

Wersja 22.01

 • Dodano obsługę wiadomości automatycznych.
 • Ulepszona obsługa żądanych wiadomości w trybie przeglądania.

Wersja 21.10

 • NVDA 2021.2 lub nowsza jest wymagana ze względu na zmiany w NVDA, które mają wpływ na ten dodatek.

Wersja 20.10

 • Wiadomości pomocy są ogłaszane w językach innych niż angielski.

Wersja20.06

 • Naprawiono mnóstwo błędów dotyczących stylu samego kodu oraz potencjalnych błędów dotyczących Lintera flake8.
 • NVDA nie będzie już wydawać się nic robić ani odtwarzać dźwięków błędów podczas próby uzyskania pomocy dla niektórych elementów sterujących trybem przeglądania.

Wersja 20.01

 • Wymagana jest wersja NVDA 2019.3 lub nowsza.

Wersja 3.0/19.11

 • Shemat wersji teraz jest rok.miesiąc.
 • Gdy skrót NVDA+H jest naciśnięty, Zamiast komunikatu błyskawicznego, pokazywane jest okno pomocy.

Wersja 2.5

 • Zgodny z Pythonem 3.

Wersja 2.1

 • Nowe i zaktualizowane tłumaczenia.

Wersja 2.0

 • Dodane instrukcje dla większej liczby kontrolek w tym dotyczące okna terminala.
 • Dodane instrukcje jak pracować w niektórych obszarach aplikacji, w tym Microsoft Excel i Powerpoint oraz na ekranie startowym Windows 8.
 • Dodane instrukcje jak pracować z formularzami w trybie czytania i trybie formularza (Internet Explorer, Adobe Reader, Mozilla Firefox, etc.).
 • Nowy język: duński.

Wersja 1.0

 • Pierwsza wersja.