Control Usage Assistant

 • Author: Joseph Lee, Noelia Ruiz Martínez
 • Download stable version (compatible with NVDA 2022.1 and beyond)

Użyj tego dodatku, aby dowiedzieć się w jaki sposób pracować z aktualną kontrolką. Naciśnij NvDA+H aby uzyskać krótką pomoc dotyczącą używania bieżącej kontrolki, (pola wyboru, pola edycji, itd.)

Go to NVDA's menu, Preferences submenu, Settings dialog, Control Usage Asistant category to configure add-on settings:

 • Automatic messages for focus: Checked by default.
 • Type the message to be used when an object can be activated: You may include a short message indicating the default or your configured gesture to know if the current object has an associated action when pressing a gesture like NVDA+enter in object navigation.
 • Select output modes for automatic messages: This list of checkboxes allows to select speech and braille.
 • Pitch change for automatic messages: This spin box allows to set the pitch change when NVDA reads automatic messages (from -30 to +30).

Version 2023.02.19

 • The message configured for clickable objects will be reported after other properties.
 • Compatible with NVDA 2023.1.

Version 2022.07.10

 • Added ability to set a message for object navigation, to announce if the current object can be activated.

Version 2022.03.27

 • Requires NVDA 2022.1 or later.

Version 22.01

 • Added support for automatic messages.
 • Improved support for requested messages in browse mode.

Wersja 21.10

 • NVDA 2021.2 lub nowsza jest wymagana ze względu na zmiany w NVDA, które mają wpływ na ten dodatek.

Wersja 20.10

 • Wiadomości pomocy są ogłaszane w językach innych niż angielski.

Wersja20.06

 • Naprawiono mnóstwo błędów dotyczących stylu samego kodu oraz potencjalnych błędów dotyczących Lintera flake8.
 • NVDA nie będzie już wydawać się nic robić ani odtwarzać dźwięków błędów podczas próby uzyskania pomocy dla niektórych elementów sterujących trybem przeglądania.

Wersja 20.01

 • Wymagana jest wersja NVDA 2019.3 lub nowsza.

Wersja 3.0/19.11

 • Shemat wersji teraz jest rok.miesiąc.
 • Gdy skrót NVDA+H jest naciśnięty, Zamiast komunikatu błyskawicznego, pokazywane jest okno pomocy.

Wersja 2.5

 • Zgodny z Pythonem 3.

Wersja 2.1

 • Nowe i zaktualizowane tłumaczenia.

Wersja 2.0

 • Dodane instrukcje dla większej liczby kontrolek w tym dotyczące okna terminala.
 • Dodane instrukcje jak pracować w niektórych obszarach aplikacji, w tym Microsoft Excel i Powerpoint oraz na ekranie startowym Windows 8.
 • Dodane instrukcje jak pracować z formularzami w trybie czytania i trybie formularza (Internet Explorer, Adobe Reader, Mozilla Firefox, etc.).
 • Nowy język: duński.

Wersja 1.0

 • Pierwsza wersja.

https://addons.nvda-project.org/files/get.php?file=controlUsageAssistant