Control Usage Assistant

 • Autor: Joseph Lee
 • Pobierz wersja stabilna
 • NVDA compatibility: 2019.3 to 2021.1

Użyj tego dodatku, aby dowiedzieć się w jaki sposób pracować z aktualną kontrolką. Naciśnij NvDA+H aby uzyskać krótką pomoc dotyczącą używania bieżącej kontrolki, (pola wyboru, pola edycji, itd.)

Version 20.10

 • Help messages are announced in languages other than English.

Version 20.06

 • Resolved many coding style issues and potential bugs with Flake8.
 • NVDA will appear to do nothing or play error tones when trying to obtain help for certain browse mode controls.

Wersja 20.01

 • Wymagana jest wersja NVDA 2019.3 lub nowsza.

Wersja 3.0/19.11

 • Shemat wersji teraz jest rok.miesiąc.
 • Gdy skrót NVDA+H jest naciśnięty, Zamiast komunikatu błyskawicznego, pokazywane jest okno pomocy.

Wersja 2.5

 • Zgodny z Pythonem 3.

Wersja 2.1

 • Nowe i zaktualizowane tłumaczenia.

Wersja 2.0

 • Dodane instrukcje dla większej liczby kontrolek w tym dotyczące okna terminala.
 • Dodane instrukcje jak pracować w niektórych obszarach aplikacji, w tym Microsoft Excel i Powerpoint oraz na ekranie startowym Windows 8.
 • Dodane instrukcje jak pracować z formularzami w trybie czytania i trybie formularza (Internet Explorer, Adobe Reader, Mozilla Firefox, etc.).
 • Nowy język: duński.

Wersja 1.0

 • Pierwsza wersja.