Day of the week

Ten dodatek pomaga znaleźć dzień tygodnia odpowiadający wybranej dacie.

Dodaje podmenu w menu Narzędzia NVDA o nazwie "Dzień tygodnia", zawierające 2 pozycje:

 • Pierwszy o nazwie "Wyszukaj dzień", otwiera okno dialogowe złożone z 3 kontrolek:

  • Pole listy do wyboru lub wpisania daty;
  • Przycisk "OK" do wyświetlania messageBox zawierającego Twój dzień;
  • Przycisk "Anuluj", aby zamknąć okno dialogowe.
 • Drugi o nazwie "dayOfTheWeek add-on settings" otwiera parametry dodatku, aby określić, czy chcesz raportować etykiety dla pól daty, czy nie, składa się z następujących elementów:

  • Włącz dostępność selektora daty;
  • Poziom ogłoszeń etykiet, będziesz miał wtedy 3 opcje:

   • Długi (jest to domyślny wybór);
   • Krótki (dla krótkich ogłoszeń);
   • Wyłączone (aby wyłączyć anonsy etykiet).
  • Włącz ogłaszanie bieżącej wartości pola daty tylko podczas przesuwania w pionie;

  • Przycisk "OK", aby zapisać konfigurację;
  • Przycisk "Anuluj", aby anulować i zamknąć okno dialogowe.

Uwagi

 • Możesz zamknąć te okna dialogowe, naciskając Escape;
 • Możesz przypisać skrót do otwierania tych okien dialogowych w menu "Gesty wprowadzania", a dokładniej w kategorii "Dzień tygodnia";
 • Od NVDA 2018.2, w meni dodatku znajduje się tylko jednen element. Ustawienia dodatku zostały dołączone do panelu ustawień NVDA.

Zgodność

 • Ten dodatek jest kompatybilny z wersjami NVDA od 2014.3 do 2019.3.

Zmiany na 19.02

 • Zmieniono numerację wersji przy użyciu YY. MM (Rok w 2 cyfrach, po którym następuje kropka, a następnie miesiąc w 2 cyfrach);
 • Dodano kompatybilność z nowym formatem wersjonowania dodatku, pojawił się od nvda 2019.1.

Zmiany w wersji 6.0

 • dodano ustawienia dodatku do panelu ustawień NVDA dla NVDA 2018.2 i nowszych;
 • Element służący do wyszukiwania został przeniesiony do meni Narzędzia;
 • Dodano zgodność wsteczną z wersjami NVDA starszymi niż 2018.2, co dotyczy np. panelu ustawień.

Zmiany w wersji 5.0

 • Dodano zgodność z wxPython 4.0 i Python3;
 • Poprawiono błąd dotyczący ścieżek dodatku, które zawierają znaki spoza łacińskiego alfabetu.

Zmiany w wersji 4.0

 • Dodatek rozpoznaje już każdy regionalny format daty, który użytkownik może wybrać;
 • Dodano zgodność wsteczną z wersjami NVDA starszymi niż 2016.4, które zawierały the gui.guiHelper module.

Zmiany w wersji 3.1

 • Powróciliśmy do poprzedniego formatu the day of the week, ponieważ rozpoznaje on więcej języków;
 • Poprawiono dostępność wybieracza daty pod względem rozpoznawania trzech pól 'Dzień', 'Miesiąc' i 'Rok', oraz odpowiadających im wartości;
 • Dodano metodę integracji języka Gruzińskiego w zakresie rozpoznawania dni tygodnia;
 • Dodano okno dialogowe ustawień służące do włączania lub wyłączania dostępności selektora daty;
 • Przeniesiono podmenu dodatku z "Narzędzi" do "Ustawień";
 • Kategoria dodatku została zmieniona na "Day of the week".

Zmiany w wersji 2.0

 • Użyto the gui.guiHelper module aby upewnić się, że okno dialogowe do wpisywania daty wygląda właściwie;
 • Dodano licencję GPL;
 • Przetłumaczono dni tygodnia, aby dodatek działał poprawnie w różnych językach;
 • Zmieniono format dnia, aby uniknąć błędów w kodowaniu.

Zmiany w wersji 1.0

 • Pierwsza wersja.