Day of the week

Ten dodatek pomaga znaleźć dzień tygodnia odpowiadający wybranej dacie.

It adds a submenu in the NVDA Tools menu named "Day of the week", containing 2 items:

 • The first one named "Search a day", opens a dialog composed of 3 controls:

  • A listbox to choose or type your date;
  • An "OK" button to display a messageBox containing your day;
  • A "Cancel" button to close the dialog.
 • The second one named "dayOfTheWeek add-on settings" opens the parameters of the add-on to specify whether you want to report labels for date fields or not, it is composed of the following elements:

  • Enable accessibility of the date selector;
  • Level of the announces of labels, you will then have 3 choices:

   • Long (it's the default choice);
   • Short (for short announcements);
   • Off (to disable labels announcements).
  • Enable announcement of the current date field value only, when moving vertically;

  • An "OK" button to save your configuration;
  • A "Cancel" button to cancel and close the dialog.

Uwagi

 • You can close these dialogs just by pressing Escape;
 • You can assign a shortcut to open these dialogs in "Input gestures" menu and, more precisely, in the "Day of the week" category;
 • Od NVDA 2018.2, w meni dodatku znajduje się tylko jednen element. Ustawienia dodatku zostały dołączone do panelu ustawień NVDA.

Compatibility

 • This add-on is compatible with the versions of NVDA ranging from 2014.3 until 2019.3.

Changes for 19.02

 • Changed version numbering using YY.MM (The year in 2 digits, followed by a dot, followed by the month in 2 digits);
 • Added compatibility with the new versioning format of add-on, appeared since nvda 2019.1.

Zmiany w wersji 6.0

 • Od wersji NVDA 2018.2, meni ustawień dodatku znajduje się w panelu ustawień NVDA;
 • Element służący do wyszukiwania został przeniesiony do meni Narzędzia;
 • Dodano zgodność wsteczną z wersjami NVDA starszymi niż 2018.2, co dotyczy np. panelu ustawień.

Zmiany w wersji 5.0

 • Dodano zgodność z wxPython 4.0 i Python3;
 • Poprawiono błąd dotyczący ścieżek dodatku, które zawierają znaki spoza łacińskiego alfabetu.

Zmiany w wersji 4.0

 • Dodatek rozpoznaje już każdy regionalny format daty, który użytkownik może wybrać;
 • Dodano zgodność wsteczną z wersjami NVDA starszymi niż 2016.4, które zawierały the gui.guiHelper module.

Zmiany w wersji 3.1

 • Powróciliśmy do poprzedniego formatu the day of the week, ponieważ rozpoznaje on więcej języków;
 • Poprawiono dostępność wybieracza daty pod względem rozpoznawania trzech pól 'Dzień', 'Miesiąc' i 'Rok', oraz odpowiadających im wartości;
 • Dodano metodę integracji języka Gruzińskiego w zakresie rozpoznawania dni tygodnia;
 • Dodano okno dialogowe ustawień służące do włączania lub wyłączania dostępności selektora daty;
 • Przeniesiono podmenu dodatku z "Narzędzi" do "Ustawień";
 • Kategoria dodatku została zmieniona na "Day of the week".

Zmiany w wersji 2.0

 • Użyto the gui.guiHelper module aby upewnić się, że okno dialogowe do wpisywania daty wygląda właściwie;
 • Dodano licencję GPL;
 • Przetłumaczono dni tygodnia, aby dodatek działał poprawnie w różnych językach;
 • Zmieniono format dnia, aby uniknąć błędów w kodowaniu.

Zmiany w wersji 1.0

 • Pierwsza wersja.