dropbox

This plugin add a shortcut to announce Dropbox status or open the Dropbox systray menu when pressed once or twice respectively. It also enhances DropBox item lists.

 • skrót: nvda+alt+d

Zmiany dla wersji 4.4

 • Zgodność z Pythonem 3
 • Używanie ostatniego szablonu dodatków
 • Zmiany repozytorium dla możliwości budowy z Appveyor
 • Fixed wrong and removed unused shortcuts in the documentation
 • Update the description in the documentation which still referenced the announcement of the version

zmiany dla 4.0

 • Pomoc dodatku jest dostępna z menedżera dodatków.
 • Skrót do pobierania statusu Dropbox został zmieniony na Alt+NVDA+D aby zapobiec konflikt z wsparciem do przyciszania głośności.

zmiany dla wersji 3.1

 • Używa innej metody do znalezienia przycisku Anuluj i zakładki strony. Teraz nie musimy jej lokalizować punktem uwagi przed użyciem skrótu.
 • Gdy zmienisz aktywną zakładkę, punkt uwagi przemieszcza się na kartę z zakładkami. Zatem gdy wciśniesz tab, aktywowany zostanie pierwszy element zakładki
 • w oknie ustawień można poruszać się między zakładkami używając kombinacji ctrl+page up i page down
 • tłumaczone pliki.manifest nie powinny sprawiać problemów.
 • drobne poprawki.

zmiany dla 3.0

 • poprawki pliku manifest (autorzy są pokazywani prawidłowo)
 • poprawione wykrywanie menu kontekstowego po trzykrotnym wciśnięciu nvda+shift+d
 • Klawisz escape działa tylko, gdy język dropboxa jest taki sam, jak język NVDA
 • wiele poprawek w kodzie skryptu
 • dodano zaktualizowaną dokumentację
 • Komunikaty w nowych językach: Arabski, Brazylijski portugalski,, Czeski, Duński, Fiński, Galicyjski, Niemiecki, Wengierski, Japoński, Nepalski, Polski, Rosyjski, Chiszpański, Słowacki, Tamil, Turecki.

zmiany dla wersji 2.0

 • nowy język: Włoski
 • trzykrotne wciśnięcie skrótu, gdy jest się już w menu kontekstowym, nie sprawia problemów

zmiany dla wersji 1.0

 • wstępne wydanie