eMule

 • Autorzy: Noelia, Chris, Alberto.

Ten dodatek pomaga poprawić dostępność eMule z nVDA. Zawiera również dodatkowe polecenia klawiaturowe do poruszania się w różnych oknach i daje Przydatne informacje o eMule.

Opiera się na dodatku eMuleNVDASupport, opracowanym przez tego samego autora. Powinieneś odinstalować ten stary dodatek, aby użyć tego, ponieważ oba mają wspólne naciśnięcia i funkcje.

Przetestowany na eMule 0.50a.

Skróty klawiszowe:

 • control+shift+h: przenosi mysz i punkt uwagi do głównego paska narzędzi.
 • control+shift+t: odczytuje bieżące okno.
 • control+shift+n: przenosi punkt uwagi do pola nazwy w oknie znajdowania.
 • control+shift+p: w oknie wyszukiwania, przenosi mysz i punkt uwagi do listy parametrów, albo opcji pola edycji.
 • control+shift+b: przenosi punkt uwagi do listy w aktualnym oknie. Przydatne do listy wyników w oknie wyszukiwania, listy pobierań w oknie transfer itd.
 • control+shift+o: przenosi punkt uwagi do pól edycji tylko do odczytu, znajdujących się w aktualnym oknie, np. otrzymane wiadomości IRC, dostępne serwery itd.
 • control+NVDA+f: Jeśli karetka znajduje się w polu edycji tylko do odczytu, otwiera okno dialogowe znajdowania, aby użyć poleceń do wyszukiwania tekstu dostępnych w NVDA.
 • control+shift+l: przenosi obiekt nawigatora i wskaźnik myszy do nagłówków aktualnej listy.
 • control+shift+q: odczytuje pierwszy obiekt na pasku stanu; dostarcza informację o ostatniej aktywności.
 • control+shift+w: odczytuje drugi obiekt na pasku stanu; zawiera informacje o plikach i użytkownikach na aktualnym serwerze.
 • control+shift+e: odczytuje trzeci obiekt na pasku stanu; użyteczne aby poznać prędkość pobierania i wysyłania.
 • control+shift+r: odczytuje czwarty obiekt na pasku stanu; raport z połączenia z siecią eD2K i Kad.

Zarządzanie kolumnami.

Kiedy znajdujesz się na liście, możesz przemieszczać kursor pomiędzy liniami i kolumnami używając klawisza alt+control+ Strzałki. Dostępne są również następujące polecenia klawiszowe w tym dodatku:

 • nvda+control+1-0: czyta pierwsze 10 kolumn.
 • nvda+shift+1-0: czyta kolumny do 20.
 • nvda+shift+C: kopiuje do schowka treść ostatnio przeczytanej kolumny.

Zmiany w wersji 6.0

 • Kompatybilny z NVDA 2023.1.

Zmiany w wersji 6.0

 • Wymaga NVDA 2022.1 lub nowszego.

Zmiany dla wersji 5.0

 • Kompatybilny z NVDA 2021.1.

Zmiany dla wersji 4.0

 • Wymaga NVDA w wersji 2019.3 lub nowszej.

Zmiany dla 3.0

 • Aby wyszukać tekst w polach edycji tylko do odczytu, można użyć okna dialogowego znajdowania, takiego jak nvda + control + f, aby aktywować okno dialogowe wyszukiwania.

Zmiany dla 2.0

 • Pomoc dodatku dostępna w oknie zarządzania dodatkami.

Zmiany dla 1.2

 • Po przejściu do wiadomości IRC, zaznaczony tekst jest prawidłowo odczytywany.
 • Komenda przechodzenia do wyników wyszukiwania została uogólniona i przenosi punkt uwagi do jakiejkolwiek pierwszej dostępnej listy w aktualnym oknie.
 • Komenda przechodzenia do wiadomości IRC została uogólniona i teraz umożliwia przejście do jakiegokolwiek pola tylko do odczytu dzięki czemu można przeglądać informacje o połączeniach w oknie serwera.
 • Po przemieszczeniu myszy lub punktu uwagi do paska narzędzi, w niektórych sytuacjach był oznajmiany podwójnie. Zostało to naprawione.

Zmiany dla 1.1

 • Poprawiony błąd polecenia Emule w menu Pomoc NVDA, gdy nazwa folderu konfiguracyjnego użytkownika zawierała znaki z poza alfabetu łacińskiego.
 • Skróty klawiszowe mogą być modyfikowane przy użyciu okna Zdarzeń wejścia w menu NVDA.

Zmiany dla 1.0

 • Pierwsza wersja.