Easy Table Navigator

Ta wtyczka dodaje warstwę komend umożliwiających użycie klawiszy strzałek do nawigacji w tabeli.

Aktualnie obsługiwane tabele to:

  • Tryb czytania (Internet Explorer, Firefox, etc.).
  • Microsoft Word.

Komendy

  • Włącza i wyłącza nawigatora tabel (nieprzypisane).

Changes for 2.1.1

  • New author in manifest and documentation

Changes for 2.1

  • Compatibility with NVDA 2021.1

Zmiany dla wersji 2.0

  • Wymaga wersji NVDA 2019.3 i nowsze.
  • różne komunikaty dodatku teraz można tłumaczyć na języki narodowe.

Zmiany dla wersji 1.2

  • Zmiany wewnętrzne dla wsparcia nowszych wersji NVDA.

Zmiany dla wersji 1.1

  • Naprawiono problem dźwięków błędu które mogły się pojawiać podczas sprawdzania pisowni wiadomości w Outlook.

Zmiany dla wersji 1.0

  • Pierwsze wydanie.