İfadeler

 • Geliştiriciler: Chris Leo, Noelia Ruiz Martínez, Mesar Hameed, Francisco Javier Estrada Martínez
 • NVDA uyumluluğu: 2019.3 veya üstü
 • kararlı sürümü indir
 • geliştirme sürümünü indir

Bu eklenti, metinlerde bulunan ifadeleri açıklamalarıyla değiştirerek onları daha anlaşılabilir kılar.

Örneğin: ":)" dizisi "gülen yüz" olarak söylenecek veya örneğin NVDA her emojinin anlamını tanıyacaktır.

Aşağıdaki özelliklerden yararlanabilirsiniz:

İfade ekle

Bazen bir emoji 1000 kelimeye bedeldir: Anlık mesajınızı canlandırmak ve arkadaşlarınıza nasıl hissettiğinizi bildirmek için yeni emojiyi kullanabilirsiniz.

Belirli bir suratları (smiley) oluşturmak için gereken karakterlerden emin değilseniz, bu eklenti bir sohbete emojiyi olduğu gibi metninize seçip eklemenizi sağlar.

NVDA+i tuşuna basarak veya nvda menusu+araşlar+ifadeler alt menüsünden ifade ekle öğesini etkinleştirerek ifadeler ve emojilerin bulunduğu iletişim kutusuna ulaşabilirsiniz.

Bu iletişim kutusu, bir ifade seçmenize veya ilginizi çeken ifadeleri görüntülemenize yarar.

 • Düzenlenebilir bir alan, mevcut ifadeler arasından istenen ifadeyi aramayı filtrelemenizi sağlar.
 • Seçim düğmelerini kullanarak sadece emoji kategorisini (alt+İ), sadece standart ifade kategorisini (alt+s) veya mevcut tüm ifadeleri (alt+T) görüntülemeyi seçebilirsiniz.
 • İfade listesinde (alt+L) sırasıyla üç sütunda görüntülenir: ifadenin adı, ifadenin türü (standart ifade veya emoji), karşılık gelen karakter.

Tamam'a bastığınızda, seçilen ifadenin karakterleri yapıştırmaya hazır olarak panonuza kopyalanacaktır.

Sembol ekle

Bu iletişim kutusu, NVDA'nın Noktalama/imla sözlük iletişim kutusunda bulunan sembollerden birini seçmenize yarar. Semboller listesinden bir öğe seçmek için Filtre düzenleme kutusunu veya yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız sembolü bulduktan sonra Tamam'a basın ve seçilen emoji veya sembol, yapıştırmaya hazır olarak panonuza kopyalanacaktır.

İfadeler sözlüğü

İfadeler eklentisi, yapılandırma profillerini kullanarak farklı konuşma sözlüklerine kullanmanızı sağlar.

Bu,her bir özel profil için belirli bir konuşma sözlüğü oluşturabileceğiniz veya düzenleyebileceğiniz anlamına gelir.

NVDA MENÜSÜ, Tercihler -> Konuşma sözlükleri -> İfadeler sözlüğünden, mevcut ifadeleri eklemek veya düzenlemek için bir iletişim kutusu açabilirsiniz.

Özelleştirmelerinizi kaydederken, ifadelerin yeni okuma ayarları yalnızca şu anda düzenlemekte olduğunuz profile uygulanacaktır.

Örneğin, NVDA'nın özel ifadeleri yalnızca XxChat programında konuşmasını ancak diğer sohbet programlarında kullanmamasını isteyebilirsiniz: bunu XxChat uygulaması için bir profil oluşturarak ve ona Konuşma sözlükleri menüsünden, İfadeler sözlüğü seçeneğinden bir konuşma sözlüğü atayarak yapabilirsiniz. . Konfigürasyon profilleriyle ilgili İfadeler ayarları için aşağıya bakın.

Ayrıca "Sözlüğü kaydet ve dışa aktar" düğmesine basarak her özel konuşma-sözlüğünü dışa aktarabilirsiniz: bu şekilde konuşma sözlükleriniz, kullanıcı yapılandırma klasörünüz, speechDicts/ifadeler alt klasörüne kaydedilecektir.

Sözlük dosyasının tam adı ve konumu, İfadeler sözlüğü iletişim kutusunun başlığında gösterilecek olan düzenleme yapılandırma profiline dayalı olacaktır.

İfade ayarları

Tercihler -> Ayarlar -> İfadeler menüsünden, her profil için konuşma sözlüklerinizin aktivasyonunu yapılandırmak üzere bir panel açar.

İfade ayarları panelinde, NVDA düzenlemekte olduğunuz profile geçtiğinde konuşma sözlüğünün otomatik olarak etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçebilirsiniz. Varsayılan olarak, NVDA'nın normal konfigürasyonunda ve tüm yeni profillerinizde devre dışıdır.

Üstelik eklenti emojilerinin konuşulup söylenmemesi gerektiğini de belirlemek mümkün. Bu, NVDA'nın yapılandırmasına emojiler dahil edilmişse, konuşan sembolleri korumak için faydalı olabilir.

Konfigürasyon klasörlerinizi temiz tutmak istiyorsanız, bu iletişim kutusunda, kullanılmayan sözlüklerin (mevcut olmayan profillerle ilişkili) eklenti kaldırıldığında eklentiden kaldırılıp kaldırılmayacağını da seçebilirsiniz.

Kısayol Komutları:

Bunlar, varsayılan olarak İfade ayarları panelini veya İfade Sözlüğü iletişim kutusunu açmak için kullanılabilen kısayol komutlarıdır. bunları düzenleyebilir VEYA YENİkısayol komutları ekleyebilirsiniz.

 • NVDA+E: ifadenin yazıldığı şekilde mi yoksa tanımlandığı haliyle mi seslendirileceği ile ilgili ayarı değiştirir.
 • NVDA + I: yapıştırmak istediğiniz ifadeyi seçmeniz için bir iletişim kutusu açar.
 • Atanmamış: kopyalamak istediğiniz bir sembolü seçmeniz için bir iletişim kutusu gösterir.
 • Atanmamış: tüm açıklamanın göz atma modunda gözden geçirilebilmesi için inceleme imlecinin konumlandığı sembolü gösteren göz atılabilir bir mesaj açar.
 • Atanmamış: şapka işaretinin yerleştirildiği sembolü gösteren göz atılabilir bir mesaj açar. böylece tüm açıklama tarama kipi modunda gözden geçirilebilir.

Not: Windows 10'da yerleşik emoji paneli de kullanılabilir.

14.0 için değişiklikler

 • NVDA 2021.1 ile uyumludur.

13.0 için değişiklikler

 • İfade Ekle iletişim kutusundaki hatalar düzeltildi.
 • NVDA'nın Noktalama/imla sözlüğünde bulunan bir sembolü eklemek için bir iletişim kutusu eklendi.

12.0 için değişiklikler

 • NVDA 2019.3 veya sonraki bir sürümü gerektirir.

11.0 için değişiklikler

 • Eklenti güncellendiğinde, NVDA'nın ana sözlükler klasöründe kayıtlı sözlükleri içe aktarmayı tercih etmediğiniz sürece, eklentinin önceki sürümünde kaydedilen sözlükler otomatik olarak yeni sürüme kopyalanacaktır.
 • Sembol, düzeltme işaretinin veya inceleme imlecinin konumlandığı yerde gösterilirken, karakter ve Değiştirme sözcükleri, sembolün kendisi ile tarama kipi modundaki açıklaması arasında ayrım yapmak için kullanılır ve bu, konuşma kullanıcıları için yararlıdır.

10.0 için değişiklikler

 • İnceleme imlecinin veya şapka işaretinin konumlandığı sembolü göstermek için komutlar eklendi. Bu komutlar için hareketler, Girdi hareketleri iletişim kutusundaki Metin inceleme kategorisinden atanabilir.

9.0 için değişiklikler

 • Eklenti emojilerinin konuşulup konuşulmayacağını seçme imkanı eklendi.
 • Sözlük adları için uygun kodlama kullanıldı, belirli karakterler içerdiğinde hatalar düzeltildi.
 • Eklentinin çevrilmiş özeti, eklenti yöneticisinden erişilebilen eklenti yardımında sunulan başlık için uygun şekilde kullanılır.
 • Windows 10'da bulunan emoji panelinden bahseden bir not eklendi.

8.0 için değişiklikler

 • NVDA 2018.3 veya sonraki bir sürümü gerektirir. (gerekli)

7.0 için değişiklikler

 • Aktivasyon ayarları iletişim kutusu NVDA ayarlarındaki bir panele taşındı, böylece mevcut profil NVDA ayarları iletişim kutusunun başlığında gösterilebilecek.
 • İfadeleri Yönet menüsü kaldırıldı: Artık İfade ekle Araçlar menüsünde bulunacak ve İfadeleri Özelleştir, İfadeler sözlüğü gibi Konuşma sözlükleri altında gösterilecek.
 • NVDA 2018.2 veya sonraki bir sürümü gerektirir.
 • Gerekirse NVDA 2017.3 ile uyumlu son sürümü indirebilirsiniz.

6.0 için değişiklikler

 • farklı profiller için destek eklendi.
 • NVDA 2017.4 veya sonraki sürümlerde, yapılandırma ayarları ve özel sözlükler, seçilen profillere göre otomatik olarak değişecektir. 2017.3 veya önceki sürümlerde, eklentileri yeniden yükleyerek (kontrol+NVDA+f3 tuşlarına basarak) değişiklikleri uygulayabilirsiniz.
 • Eklentiyi güncellerken ayarları içe aktarmayı seçerseniz, kullanımdan kaldırılan dosyalar (emoticons.ini ve emoticons.dic) kaldırılacak veya bu sürüme uyarlanacaktır.

5.0 için değişiklikler

 • Emojiler için destek eklendi.
 • görüntülenen ifadeleri seçmek için bir filtre alanı ve seçim düğmeleri eklenerek İfade Ekle iletişim kutusu iyileştirildi.
 • Etkinleştirme ayarları iletişim kutusu ve İfade Ekle iletişim kutusu için guiHelper'ı kullanma: NVDA 2016.4 veya daha yüksek sürümleri gerektirir

4.0 için değişiklikler

 • Başka bir ayarlar iletişim kutusu etkinken emoji ekle iletişim kutusu açılırsa, NVDA ilgili hata mesajını gösterecektir.

3.0 için değişiklikler

 • İfadeleri özelleştir iletişim kutusunda, NVDA 2014.4'ün konuşma sözlüklerine göre, bir kalıbın yalnızca tam bir kelime olması durumunda eşleşmesi gerektiğini belirtmek artık mümkün.

2.0 için değişiklikler

 • Eklenti yardımına Eklenti Yöneticisi altından ulaşılabilir.

1.1 için değişiklikler

 • Tekrar eden ifade silindi.
 • Bazı smileyler eklendi.

1.0 için değişiklikler

 • İlk sürüm.