Enhanced Touch Gestures

 • Autor: Joseph Lee
 • Pobierz wersja stabilna
 • Zgodność z NVDA: 2022.4 i nowsze

Ten dodatek udostępnia gesty dotykowe dla NVDA oraz zestaw specjalnych gestów do łatwiejszej nawigacji w trybie czytania.

Uwaga: ten dodatek wymaga NVDA 2022.3 lub nowszego działającego na komputerze z ekranem dotykowym i systemem Windows 10 lub 11.

Polecenia

Dostępne wszędzie

 • Podwójne stuknięcie czterema palcami: przełącza pomoc wprowadzania.
 • Przesunięcie w prawo czterema palcami: Przełączanie klawiatury dotykowej (za zwyczaj ją włącza).
 • Przesunięcie dwoma palcami w lewo: przełączanie dyktowania (Windows+H; Windows 10 w wersji 1709 lub nowszej).

Tryb obiektu

 • Przesunięcie w dół trzema palcami: odczytanie bieżącego okna.
 • Przesunięcie w lewo trzema palcami: odczytaj obiekt posiadający fokus..
 • Przesunięcie w prawo trzema palcami: odczytaj bieżący obiekt nawigacyjny.
 • Przesunięcie w górę czterema palcami: odczytaj tytuł bieżącego okna.
 • Przesunięcie w dół czterema palcami: odczytaj tekst paska stanu.

Tryb dotykowy w Internecie

Ten tryb gestów, dostępny w trybie czytania, pozwala nawigować po wybranych elementach dokumentu. Aby przełączyć się w ten tryb z dokumentów trybu czytania, wykonaj stuknięcie trzema palcami. W tym trybie, Przesunięcie w górę lub w dół jednym palcem przełącza między dostępnymi sposobami nawigacji, Przesunięcie jednym palcem w lewo lub prawo przenosi do poprzedniego lub następnego wybranego elementu. Po wyjściu z dokumentu trybu czytania, używany jest obiektowy tryb gestów dotykowych.

Tryb dotykowej zmiany ustawień syntezatora

Możesz użyć tego trybu do szybkiej zmiany ustawień syntezatora, np. by wybrać głos, albo zmienić głośność. Przesuń dwoma palcami w lewo lub prawo aby przechodzić między ustawieniami. Przesuń dwoma palcami w górę lub w dół aby zmieniać wartości danego ustawienia. Gesty te odpowiadają klawiszom szybkiej zmiany ustawień syntezatora.

Wersja 23.02

 • Wymagana jest NVDA 2022.4 lub nowsza.
 • Wymagany jest system Windows 10 21H2 (aktualizacja z listopada 2021 r./kompilacja 19044) lub nowszy.

Wersja 23.01

 • Wymagana jest NVDA 2022.3 lub nowsza.
 • System Windows 10 lub nowszy jest wymagany, ponieważ system Windows 8.1 nie jest już obsługiwany przez firmę Microsoft od stycznia 2023 r.
 • Możliwe jest ponowne przypisanie klawiatury dotykowej i poleceń dyktowania z okna dialogowego gestów wprowadzania w kategorii Ulepszone gesty dotykowe.
 • Usunięto obejście stanu tylko do odczytu dla klawiatury dotykowej, ponieważ jest ono rozwiązane w systemie Windows 10.

Wersja 22.03

 • Wymagana jest nvda 2021.3 lub nowsza.
 • Podczas próby zainstalowania dodatku w systemie Windows 7, 8 i 8.1 zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

Wersja 21.10

 • NVDA 2021.2 lub nowsza jest wymagana ze względu na zmiany w NVDA, które mają wpływ na ten dodatek.

Wersja 21.08

 • Początkowa obsługa systemu Windows 11.

Wersja 21.01

 • Wymagana jest wersja NVDA 2020.3 lub nowsza.
 • W systemie Windows 10 w wersji 1709 lub nowszej przesunięcie dwoma palcami w lewo spowoduje przełączenie dyktowania (Windows+ H).
 • Usuń dedykowane polecenie przełączania obsługi interakcji dotykowych z dodatku.
 • Ponieważ obsługa interakcji dotykowych może być przełączana z panelu ustawień interakcji dotykowych NVDA, usunięto dedykowany panel ustawień ulepszonych gestów dotykowych.

Wersja 20.04

 • Usunięto możliwość wyłączenia przez NVDA interakcji dotykowej na okres do dziesięciu sekund (przejście polecenia dotykowego).
 • Usunięto funkcję sygnału dźwiękowego ogłaszania współrzędnych.

Wersja 20.07

 • Dodano polecenie klawiatury umożliwiające przełączanie interakcji dotykowej lub włączanie/wyłączanie przechodzenia dotykowego (Control+Alt+NVDA+T).
 • Ponieważ NVDA 2020.1 i nowsze zawierają polecenie dotykowe do wykonywania kliknięć prawym przyciskiem myszy (dotknięcie i przytrzymanie jednym palcem), polecenie zostało usunięte z tego dodatku. W rezultacie wymagana jest NVDA 2020.1 lub nowsza.
 • Możliwość wyłączenia przez NVDA interakcji dotykowej na okres do dziesięciu sekund (przekazywanie poleceń dotykowych) jest przestarzała. W przyszłości ta funkcja będzie przełączać interakcję dotykową.
 • W migawkach programistycznych NVDA, ze względu na zmiany funkcji interakcji dotykowej, funkcja przekazywania poleceń dotykowych i panel ustawień ulepszonych gestów dotykowych zostaną wyłączone. Polecenie użyte do włączenia przekazywania poleceń dotykowych przełączy interakcję dotykową.
 • Funkcja sygnału dźwiękowego ogłaszania współrzędnych jest przestarzała i zostanie usunięta w przyszłej wersji dodatku.
 • Sygnał dźwiękowy komunikatu współrzędnych nie będzie słyszalny podczas korzystania z klawiatury dotykowej.
 • NVDA nie będzie już wydawać się nic robić ani odtwarzać dźwięków błędów podczas eksploracji nowoczesnych funkcji wejściowych, takich jak panel emoji za pomocą dotyku.
 • NVDA wyświetli komunikat o błędzie, jeśli nie można aktywować klawiatury dotykowej (przesunięcie palcem w prawo czterema palcami).

Wersja 20.06

 • Naprawiono niektóre błędy stylistyczne związane z kodem, a także naprawiono błędy związane z linterem Flake8.

Wersja 20.04

 • Polecenie prawego przycisku myszy (stuknięcie z przytrzymaniem jednym palcem) jest wbudowane w NVDA w wersji 2020.1.

Wersja 20.01

 • Wymagana jest wersja NVDA 2019.3 lub nowsza.
 • Polecenie do przełączania trybu dotykowego (włączając w to dotykowe przełączanie) nie będzie więcej funkcjonowało, gdy wsparcie dotykowe jest kompletnie wyłączone.

Wersja 19.11

 • Dodano komunikaty pomocy dla dodatkowych poleceń dotykowych.

Wersja 19.09

 • Wsparcie dotykowe może być wyłączone z jakiegokolwiek miejsca, czyli nie tylko przy aktywnym normalnym profilu.

Wersja 19.07

 • Zmiany wewnętrzne dla wsparcia nowszych wersji NVDA.

Wersja 18.12

 • Zmiany wewnętrzne dla wsparcia nowszych wersji NVDA.

Wersja 18.08

 • Zgodne z NVDA 2018.3 i nowszymi.

Wersja 18.06

 • Od teraz ustawienia dodatku znajdują się w nowym, wielopanelowym oknie ustawień NVDA, w kategorii "Enhanced Touch Gestures" . Z powodu licznych zmian, wymagana jest wersja NVDA 2018.2.
 • Naprawiono problemy zgodności z wxPython 4.

Wersja 18.04

 • Rozwiązuje problem, przez który kategoria reakcji na dotyk w panelu ustawień NVDA może wywoływać dźwięki błędu, z powodu zmian wprowadzonych w tym dodatku.

Wersja 18.03

 • Wymaga NVDA 2018.1.
 • NVDA 2018.1 posiada już pole wyboru, które włącza wpisywanie dotykowe, dlatego zostało ono usunięte z dodatku.

Wersja 17.12

 • Wymaga NVDA 2017.4. Przede wszystkim, dodatek może już przełączać się między profilami.
 • Ponieważ NVDA 2017.4 może ogłaszać orientację ekranu, usunięto tę funkcję z dodatku.
 • Aby zupełnie wyłączyć wsparcie dotyku, Do dialogu reakcji na dotyk dodano ukryte pole wyboru, dostępne tylko wtedy gdy aktywny jest inny profil niż standardowy.
 • W przypadku korzystania z NVDA 2018.1 lub nowszego okno dialogowe Interakcja dotykowa zostanie wyświetlone dwukrotnie w menu preferencji NVDA. Drugim elementem jest okno dialogowe dołączone do dodatku.
 • W oknie dialogowym reakcji dotykowej dodatku, od wersji NVDA 2018.1 tryb wpisywania dotykowego nie jest już pokazywany.

Wersja 17.10

 • W związku z polityką wsparcia firmy Microsoft, Windows 8 nie jest już wspierany.
 • NVDA nie będzie już dwukrotnie ogłaszać orientacji ekranu w wersjach rozwojowych NVDA 2017.4.

Wersja 17.07.1

 • Do dialogu reakcji na dotyk dodano opcję służącą do ręcznego przełączania przepuszczania dotyku bez potrzeby użycia timera.
 • Jeśli ręczny tryb przepuszczania jest wyłączony a przepuszczanie dotyku zostało włączone zanim wygasł jego czas, włączy się reakcja na dotyk.

Wersja 17.07

 • Do Meni Ustawień NVDA dodano okno dialogowe reakcji na dotyk. Służy ono do konfigurowania sposobu w jaki NVDA współpracuje z ekranami dotykowymi.
 • Po instalacji tej wersji dodatku trzeba dwukrotnie stuknąć w żądany klawisz na klawiaturze dotykowej. Do poprzedniego sposobu można powrócić włączając wpisywanie dotykowe w oknie reakcji na dotyk.
 • Dodano funkcję nieprzypisanego polecenia, dzięki której NVDA ignoruje gesty dotykowe przez czas do 10 sekund.
 • Do okna dialogowego reakcji na dotyk dodano opcję, która pozwala NVDA wstrzymać reakcję na dotyk od 3 do 10 sekund. Dzięki temu można wykonywać gesty na ekranie dotykowym jakgdyby screenreader w ogóle nie był uruchomiony. Domyślna wartość wynosi 5 sekund.
 • Dodano zapisywanie wiadomości debugowania w dzienniku NVDA podczas wykonywania prawego kliknięcia (stuknięcie i przytrzymanie). Wymagana wersja NVDA 2017.1 lub nowsza.
 • W związku ze zmianami w odtwarzaniu współrzędnych ekranu, wymagana jest wersja NVDA 2017.1 lub nowsza.

Version 17,03

 • Poprawiono błąd, z powodu którego dźwięk oznajmiania położenia nie był odtwarzany lub zamiast niego pojawiał się dźwięk błędu. Działo się to w NVDA 2017.1 i nowszych.

Version 16,12

 • Dotykowy tryb czytania działa w Microsoft Edge, Microsoft Word i innych programach, gdzie używa się trybu przeglądu.
 • Do elementów dotykowego trybu czytania dodano listy i punkty orientacyjne.

Wersja 16.06

 • Pierwsza wersja stabilna.