Golden Cursor

 • Autorzy: salah atair, Joseph Lee
 • Pobierz wersja stabilna
 • Zgodność z wersjami NVDA: 2019.3 and beyond

Ten dodatek umożliwia ruszanie myszą za pomocą klawiatury i zapisywanie pozycji myszy dla danej aplikacji.

Polecenia klawiszowe

 • Control+NVDA+L: przeglądaj zapisane pozycje myszy dla danej aplikacji, jeśli jakieś zostały wcześniej zapisane.
 • Shift+NVDA+L: Zapisz tag lub oznaczenie dla aktualnej pozycji myszy w aktualnie otwartej aplikacji.
 • Windows+NVDA+C: Zmień jednostkę ruchu myszy.
 • Windows+NVDA+R: Przełącz ograniczenie myszy.
 • Windows+NVDA+S: Przełącz odczytywanie pozycji myszy w pikselach.
 • Windows+NVDA+J: Przesuń mysz do konkretnej pozycji x y.
 • Windows+NVDA+P: Odczytaj pozycję myszy.
 • Windows+NVDA+M: włącz lub wyłącz strzałki myszy.
 • Windows+NVDA+klawisze strzałek (lub tylko klawisze strzałek, jeśli strzałki myszy są włączone): ruszaj myszą.

Uwaga! Powyższe gesty można przypisać ponownie w Zdarzeniach Wejścia NVDA, w kategorii Golden Cursor.

Uwagi

 • Gdy użytkownicy dzielą się ze sobą pozycjami myszy (ich tagami), każdy z nich powinien mieć taką samą rozdzielczość ekranu.
 • Dla jak największej zgodności, należy zmaksymalizować widok systemu naciskając Windows+Strzałka w gurę.
 • Podczas dzielenia pozycji myszy, nazwy istniejących pozycji powinny zostać zmienione.
 • w wersjach 1.x i 2.x formaty pozycji myszy nie są ze sobą zgodne.
 • Przed wykonywaniem czynności, które wymagają używania klawiszy strzałek, należy wyłączyć strzałki myszy.
 • Jeżeli wszystkie zapisane w dodatku pozycje zostaną usunięte, lista pozycji dla danej aplikacji zostanie wyczyszczona.

Version 5.0

 • Modernized add-on source code to make it compatible with NVDA 2021.1.
 • Resolved many coding style issues and potential bugs with Flake8.

Wersja 4.0

 • Wymaga NVDA 2019.3 lub nowszej.
 • Dialogowe okno ustawień Golden Cursor zostało zmienione na panel.

Wersja 3.3

 • Zmiany wewnętrzne do wsparcia nowszych wersji NVDA.

Wersja 3.2

 • Dodatek jest zgodny z NVDA 2018.3 (wxPython 4).

Wersja 3.0

 • Jeżeli państwo używają NVDA 2018.2, ustawienia dodatku można znaleść w nowym wielopanelowym dialogu ustawień w kategorii "Golden Cursor".

Wersja 2.1

 • Naprawiono błąd dekodowania unikodu podczas usuwania nazwy tagu.
 • Należy zapobiegać tworzeniu się wielu instancji dodatku, podczas otwierania jego różnych okien dialogowych.
 • Poprawiono wygląd listy pozycji myszy i okien dialogowych przeskakiwania do pozycji.

Wersja 2.0

 • Wymaga NVDA w wersji 2017.3 lub nowszej.
 • Format pliku pozycji jest niezgodny z wersjami 1.x. Jeśli program znajdzie format pozycji 1.x, stare pozycje zostaną zamienione na nowy format podczas instalacji aktualizacji.
 • Dodano nowe okno ustawień Golden Cursor do menu ustawień NVDA. Służy ono do konfigurowania jednostki ruchu myszy i ustawiania ogłaszania pozycji myszy, gdy się nią rusza.
 • Zmianie uległy różnego rodzaju wiadomości w tym dodatku.
 • Nie będzie już słychać dźwięku przełączania podczas zmiany ustawień.
 • Dostępny jest tryb strzałek myszy, który umożliwia ruszanie myszą za pomocą samych klawiszy strzałek.
 • Zmianom uległo okno dialogowe listy pozycji. Między innymi, zmieniono nazwę okna na Pozycje Myszy, a także jego układ, wyświetlanie współrzędnych oznaczenia, oraz pokazywanie nazwy otwartej aplikacji jako część tytułu okna.
 • Naciśnięcie klawisza Enter na zapisanym oznaczeniu w oknie dialogowym Pozycje Myszy, przeniesie mysz do zapisanej lokalizacji.
 • Gdy podczas zmiany pliku okaże się, że plik o takiej samej nazwie już istnieje, pojawi się okno błędu.
 • Aby usunąć lub wyczyścić pozycje myszy, musisz potwierdzić swój zamiar przyciskiem Tak. Dopiero wtedy pozycje zostaną usunięte lub wyczyszczone.
 • Zmiana do funkcji przeskakiwania miszy, włączając w to nową nazwę (od teraz się nazywa nowa pozycja myszy) a także możliwość wpisywania współrzędnych x i y oddzielnie lub używając strzałek.
 • Dialog do zapisywania aktualnej pozycji myszy teraz pokazuje współrzędne dla aktualnej pozycji myszy.
 • When saving positions, resolved an issue where NVDA may play error tones if the positions folder does not exist.

Wersja 1.4

 • Usunięto zależność win32api, aby uzgodnić dodatek z starymi i nowymi wersjami NVDA.

Wersja 1.0

 • Wersja pierwotna.