GoldWave

 • Autorzy: Joseph Lee, współpracownicy NVDA.
 • Pobierz wersja stabilna
 • Zgodność z NVDA: 2022.4 i nowsze

Ten dodatek zwiększa dostępność i użyteczność edytora audio Goldwave.

Skróty

 • NVDA+Shift+C: przełącza wypowiadanie komend podczas edycji audio.
 • Control+Shift+P: odczytuje aktualną pozycję ścieżki.
 • NVDA+Shift+R: Oznajmia pozostały czas dla aktualnie edytowanego utworu.
 • Control+NVDA+1: wypowiada aktualnie edytowany kanał.
 • Control+NVDA+2: wypowiada całkowitą długość pliku dźwiękowego.
 • Control+NVDA+3: Wymawia podsumowanie informacji o zaznaczonym fragmencie dźwięku.
 • Control+NVDA+4: wypowiada aktualny poziom powiększenia.

Więcej informacji o Goldwave i jego klawiszach skrótów, znajduje się w podręczniku Goldwave.

Uwaga: Wymagana jest wersja GoldWave 6 lub nowsza.

Wersja 23.02

 • Wymagana jest NVDA 2022.4 lub nowsza.
 • Wymagany jest system Windows 10 21H2 (aktualizacja z listopada 2021 r./kompilacja 19044) lub nowszy.

Wersja 23.01

 • Wymagana jest NVDA 2022.3 lub nowsza.
 • System Windows 10 lub nowszy jest wymagany, ponieważ systemy Windows 7, 8 i 8.1 nie są już obsługiwane przez firmę Microsoft od stycznia 2023 r.

Wersja 22.03

 • Wymagana jest nvda 2021.3 lub nowsza.
 • Podczas próby zainstalowania dodatku w systemie Windows 7, 8 i 8.1 zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

Wersja 21.10

 • NVDA 2021.2 lub nowsza jest wymagana ze względu na zmiany w NVDA, które mają wpływ na ten dodatek.
 • W GoldWave 6.57 i nowszych wersjach NVDA nie będzie już powtarzać nazwy załadowanego pliku po naciśnięciu odtwarzania/przewijania do tyłu/zatrzymania.

Wersja 21.06

 • Rozwiązano dodatkowe problemy ze stylem kodowania i potencjalne błędy w Flake8.

Wersja 20.06

 • Naprawiono mnóstwo błędów w kodzie oraz potencjalne błędy związane z Flake8.

Wersja 20.04

 • Dodany komunikat pomocy klawiatury dla polecenia (NVDA+Shift+R).
 • Polecenie służące do włączania oraz wyłączania wymowy zdarzeń naciśniętych poleceń (NVDA+Shift+C) od teraz będzie się pojawiało w kategorii"GoldWave" w dialogu Zdarzeń wejścia NVDA.

Wersja 20.01

 • Wymaga wersji NVDA 2019.3 lub nowszej.

Wersja 19.11

 • Windows 7 SP1, GoldWave 6.x, i NVDA 2019.1 i nowsze są wymagane.
 • Dodano wiadomość kontekstową doa okna dźwięku (dostępne jeśli dodatek Control usage assistant jest zainstalowany).

Wersja 18.12

 • NVDA już nie będzie odtwarzała dźwięk tonu lub robiła nic gdy niektóre polecenia goldwawe są wypełniane z wyłączonym wymawianiem poleceń (może to w niektórych sytuacjach dźiwnie działać).
 • Zmiany wewnętrzne dla wsparcia nowych wersji NVDA.

Wersja 18.07

 • Naprawiony błąd w którym wiodące zera nie były wyświetlane gdy próbowało się dostarczyć pozostały czas dla utworu aktualnego.

Wersja 17.05

 • Dodano możliwość dostarczania informacji o debugowaniu po uruchomieniu NVDA w trybie debugowania (NVDA w wersji 2017.1 lub nowszej).
 • Zaktualizowane tłumaczenia.

Wersja 16.12

 • Schemat wersjonowania został zmieniony i teraz brzmi on rok.miesiąc zamiast duży.mniejszy.

Zmiany dla wersji 4.0

 • Repozytorium tego dodatku zostało przeniesione na Github (teraz znajdujący się pod adresem https://github.com/josephsl/goldwave).
 • Ulepszona wydajność przy pobieraniu informacji takich jak nazwa kanału i inne informacje statusu.

Zmiany dla wersji 3.0

 • Dodano komendę do ogłaszania aktualnego czasu aktualnego utworu(NVDA+Shift+R).
 • Trochę większe ulepszenia czytania informacji stanu takich jak informacji o kanale.

Zmiany dla wersji 2.0

 • Wsparcie dla GoldWave 6, włącznie z 64-bitową wersją GoldWave (zobacz powyższą uwagę).
 • Pomoc dodatku dostępna w managerze dodatków (NVDA 2014.3 i nowsze).
 • NVDA oznajmia wybrany kanał po wciśnięciu polecenia zmiany zaznaczonego kanału np. Control+Shift+L dla zaznaczenia lewego kanału.
 • Rozwiązano różne problemy z edycją pól numerycznych, np. pole cenzora i wybór czasu w oknie miksowania, w tym zaznaczanie tekstu, aktualizowanie wartości itd.
 • Przełącznik oznajmiania komend jest zapamiętywany po przejściu do innych programów.

Zmiany dla wersji 1.2

 • Poprawiono problem dotyczący odczytywania przez NVDA niektórych pól edycji.
 • Nowe i zaktualizowane tłumaczenia.
 • Proszę zwrócić uwagę, że w związku z ostatnimi zmianami w NVDA, zaznaczanie audio i inne polecenia statusu mogą nie działać na niektórych systemach zgodnie z oczekiwaniami.

Zmiany dla wersji 1.1

 • Obsługa powiadomień w brajlu.
 • Podsumowanie zaznaczenia audio jest prezentowane w językach innych niż angielski.
 • Dodane oznajmianie większej liczby komend, uwzględniające takie polecenia jak przemieszczenia wskaźników, operacje usuwania i przycinania.
 • Poprawiono problem w polach edycji liczb, np. w różnych okienkach efektów, gdzie oznajmiana była nieprawidłowa nazwa, albo brak nazwy kontrolki.
 • Nowe i zaktualizowane tłumaczenia.

Zmiany dla wersji 1.0

 • Początkowa wersja.