IndentNav

Ten dodatek pozwala użytkownikom NVDA nawigować po poziomach wcięcia, częściach akapitu lub całych akapitach. W przeglądarkach, pomaga znaleźć akapity oddalone o tę samą odległość od lewej krawędzi ekranu, takie jak komentarze pierwszego poziomu w hierarchicznym drzewie komentarzy. Podczas edycji kodu źródłowego w wielu językach programowania, można przeskakiwać między wierszami o tym samym poziomie wcięcia, jak również szybko odnajdywać wiersze o wyższym lub niższym poziomie wcięcia.

Używanie w przeglądarkach

IndentNav można używać do nawigowania po akapitach oddalonych o konkretną odległość od lewej krawędzi ekranu. Przede wszystkim, można nacisnąć NVDA+Alt+Strzałka w dół lub w górę, aby przeskoczyć do następnego lub poprzedniego akapitu oddalonego od lewej krawędzi ekranu o tę samą odległość. przydaje się to podczas przeglądania hierarchicznych drzew komentarzy (np. na reddit.com) do przeskakiwania między komentarzami pierwszego poziomu z pominięciem wszystkich komentarzy wyższych poziomów.

Ściśle mówiąc, IndentNav można używać w każdej aplikacji, dla której NVDA dostarcza interceptora drzewa.

Skróty klawiszowe:

 • NVDA+Alt+Strzałka w górę lub w dół: przeskakuje do poprzedniego lub następnego akapitu oddalonego o tę samą odległość od lewej krawędzi ekranu.
 • NVDA+alt+Strzałka w lewo: przeskakuje do poprzedniego akapitu oddalonego o mniejszą odległość od lewej krawędzi ekranu.
 • NVDA+Alt+Ssrzałka w prawo: przeskakuje do następnego akapitu oddalonego o większą odległość od lewej krawędzi ekranu.

Używanie w edytorach tekstu

IndentNav przydaje się również podczas edycji kodu źródłowego w wielu językach programowania. W językach takich jak Python, kod źródłowy koniecznie musi mieć odpowiednio zrobione wcięcie. W przypadku wielu innych języków programowania, także poleca się o to zadbać. Używając IndentNav, można nacisnąć NVDA+Alt+Strzałka w dół lub w górę, aby przeskoczyć do następnego lub poprzedniego wiersza o tym samym poziomie wcięcia. Można też nacisnąć NVDA+Alt+Strzałka w lewo, aby przeskoczyć do wiersza nadrzędnego, czyli poprzedniego wiersza o niższym poziomie wcięcia. W Pythonie można łatwo znaleźć aktualną definicję funkcji lub definicję klasy. Można również nacisnąć NVDA+Alt+Strzałka w prawo, aby przejść do pierwszego podrzędnego elementu danego wiersza, czyli następnego wiersza o wyższym poziomie wcięcia.

Jeśli w NVDA ustawiono wyrażanie wcięcia wiersza za pomocą dźwięków, IndentNav szybko odtworzy dźwięki wszystkich pominiętych wierszy. Jeżeli będzie ich dużo, dodatek odtworzy same początki dźwięków, aby tylko zasygnalizować liczbę pominiętych wierszy.

Skróty klawiszowe:

 • NVDA+Alt+Strzałka w górę lub w dół: przeskakuje do poprzedniego lub następnego wiersza o tym samym poziomie wcięcia w obrębie aktualnego bloku o tym samym poziomie wcięcia.
 • NVDA+Alt+Control+Strzałka w górę lub w dół: wymusza przeskok do poprzedniego lub następnego wiersza o tym samym poziomie wcięcia. W razie potrzeby, używając tego polecenia można przeskoczyć do innych bloków o tym samym poziomie wcięcia, takich jak inne funkcje Pythona.
 • NVDA+alt+Strzałka w lewo: przeskakuje do nadrzędnego wiersza, czyli do poprzedniego wiersza o niższym poziomie wcięcia.
 • NVDA+Alt+Strzałka w prawo: przeskakuje do pierwszego wiersza podrzędnego, czyli do następnego wiersza o wyższym poziomie wcięcia w obrębie bloku o tym samym poziomie wcięcia.

Historia wersji

 • v1.2
  • Dodano wsparcie dla użytkowania międzynarodowego.
  • Dodano nagłówki licencji GPL w plikach źródłowych.
  • Drobne poprawki.
 • v1.1
  • Wersja pierwotna.