Input Lock

 • Autor: Jose Manuel Delicado
 • NVDA compatibility: 2017.3 to 2021.1
 • Pobierz wersja stabilna

Opis

Masz w domu zwierzęta lub małe dzieci? Czy Twój kot uwielbia wspinać się na Twoje biurko i spacerować po klawiaturze komputera? Czy korzystając z laptopa, zdarza Ci się przesuwać kursor myszy w przypadkowe miejsca na ekranie? Jeśli tak, to Input Lock jest właśnie dla Ciebie! Teraz możesz pozostawić włączony komputer bez żadnego ryzyka.

Za pomocą tego dodatku możesz zablokować klawiaturę, ekran dotykowy (jeśli Twój laptop taki posiada), mysz i monitor brajlowski.

Jak używać

Input Lock dodaje do NVDA dwa nowe polecenia. Domyślnie są one nieprzypisane, więc trzeba je skonfigurować w oknie dialogowym Zdarzenia wejścia. Więcej informacji znajdziesz w Podręczniku Użytkownika NVDA.

Kiedy naciśniesz polecenie ustawione dla Przełączania urządzeń wejścia, NVDA powie"Urządzenia wejścia zablokowane". Urządzenia wejścia będą zablokowane, aż do ponownego naciśnięcia tego samego polecenia. NVDA powie wtedy "Urządzenia wejścia odblokowane" i wszystko zacznie działać tak jak zawsze.

Kiedy naciśniesz polecenie ustawione dla przełączania blokady myszy, mysz zostanie zablokowana. Aby ją odblokować, naciśnij ponownie to samo polecenie. Przy włączonej blokadzie myszy nadal można używać poleceń NVDA służących do przemieszczania myszy i klikania lewym i prawym przyciskiem. Nie da się jednak używać samej myszy. Kliknięcia myszy można też wyłączyć w kategorii ustawień Input Lock w menu ustawień NVDA (NVDA 2018.2 i nowsze) lub w dialogu ustawień dodatków, który znajduje się w menu Ustawienia, w starszych wersjach NVDA. Dodatkowo, w tych ustawieniach możesz określić, czy mysz ma być automatycznie blokowana po starcie NVDa, czy nie.

Uwaga! Jeśli kliknięcia myszy są zablokowane, polecenia NVDA dotyczące myszy również nie działają.

Limitations and known problems

Input Lock has the following known problems:

 • The shortcuts control+alt+del and windows+l can be used even when the keyboard is locked.
 • NVDA unlocks the keyboard and other input methods when the computer wakes up from standby mode or the session is restored from the Windows lock screen.
 • On some laptops, the touchpad still accepts user input after mouse is blocked.

Lista zmian

Version 1.9

 • Updated compatibility flags for recent NVDA versions.
 • Updated translations.
 • Updated documentation.

Version 1.8

 • Updated compatibility flags for recent NVDA versions.
 • Updated translations.

Version 1.7

 • Updated compatibility flags for recent NVDA versions.
 • Updated translations.

Version 1.6

 • Now, settings are removed only when the add-on is uninstalled. Configuration is nolonger reset when upgrading.
 • New and updated translations.

Wersja 1.5

 • Dodana zgodność z ostatnimi wersjami NVDA.
 • Nowe tłumaczenia.

Wersja 1.4

 • Polecenia dodatku są domyślnie nieprzypisane.

Wersja 1.3

 • Dodano panel ustawień w oknie dialogowym ustawień NVDA, jak również element menu i okno dialogowe dla starszych wersji NVDA.
 • Dodano możliwość blokowania myszy przy starcie NVDA.
 • Dodano możliwość blokowania kliknięć myszy, kiedy sama mysz jest już zablokowana.
 • Naprawiono pewne niewielkie błędy. Poprawiono optymalizację kodu źródłowego oraz usunięto zdublowane fragmenty tłumaczenia.

Wersja 1.2

 • Od teraz zablokować można również mysz.
 • Nowe polecenie służące do blokowania i odblokowywania wyłącznie myszy.

Wersja 1.1

 • Jeżeli inny dodatek już wcześniej dodał funkcję przechwytywania do menedżera urządzeń wejścia, zostanie ona wznowiona gdy urządzenia wejścia zostaną odblokowane.

Wersja 1.0

 • Wersja pierwotna