Błyskawiczny tłumacz tekstu / instantTranslate

This add-on is used to translate selected and/or clipboard text from one language to another. This is done using the Google Translate service.

konfigurowanie języków

Aby skonfigurować język źródłowy, docelowy, oraz ewentualnie język zamiany, idź do: menu NVDA >> Ustawienia >> Ustawienia Instant Translate.

Znajdują się tam dwie listy rozwijane, nazwane "Język źródłowy" and "Język docelowy", oraz pole wyboru określające czy tłumaczenie ma być kopiowane do schowka.

Ponadto, jeśli wybrano opcję auto na liście "Język źródłowy", będzie tam również lista "Język zamiany" oraz pole wyboru określające automatyczną zamianę.

Znaczenie pierwszych list rozwijanych i pola wyboru kopiowania jest oczywiste, ale kilka słów o pozostałych elementach jest konieczne. Pamiętaj, że poniższe wyjaśnienia zakładają, że język źródłowy jest ustawiony na auto.

Lista "Język zamiany" jest użyteczna, gdy zamieniasz za pomocą skryptu (więcej poniżej) język źródłowy i docelowy; język docelowy ustawiony na auto nie ma sensu, więc dodatek ustawia go na wartość powyższej listy.

A zatem wyobraźmy sobie taką sytuację: zwykle tłumaczysz na angielski (twój podstawowy język), ale czasem (np. podczas tworzenia dokumentu) musisz przetłumaczyć coś na włoski (przypuśćmy, że jest to drugi język, którym się posługujesz); możesz ustawić "język zamiany" na Włoski, aby móc tłumaczyć z angielskiego na włoski bez zmiany ustawień dodatku. Ta funkcja ma różną użyteczność, zależnie od twoich potrzeb.

Obecnie pole wyboru automatycznej zamiany pojawia się wtedy i tylko wtedy, gdy "język źródłowy" jest ustawiony na auto, jest także bezpośrednio związane z listą "język zamiany". Jeśli aktywowane, dodatek próbuje automatycznie przełączać z ustawienia języka źródłowego i docelowego, na konfigurację w której język docelowy staje się źródłowy, a język wybrany na liście "język zamiany" staje się nowym językiem docelowym; szczególnie przydatne, gdy język źródłowy tekstu, który chcesz tłumaczyć jest językiem docelowym.

Prosty przykład: rozważmy sytuację omawianą poprzednio; jeśli tłumaczysz tekst w języku innym niż angielski, nie stanowi to problemu, otrzymujesz prawidłowe tłumaczenie po angielsku. Jeśli jednak chcesz przetłumaczyć tekst z angielskiego, zwykle otrzymasz tłumaczenie angielskie identyczne z oryginałem, co jest bezużyteczne. Dzięki funkcji automatycznej zamiany, zakładając, że chcesz wiedzieć jak twój tekst będzie brzmieć po Włosku, dodatek automatycznie ustawia język docelowy na Włoski i zwraca prawidłowe tłumaczenie.

Anyway, this is a temporary configuration; if this option has no effect (it's experimental), try to commute manually to a stable configuration, using the gesture for swapping described below. It's experimental because in some situations (with short texts, typically), Google does not recognize the real source language correctly, and you have to swap languages manually via script, so to force the source language to be the previous target language (English in our example).

At least, in the speech settings parameters dialog (NVDA Menu >> Preferences >> Speech), you may want to check the "Automatic language switching (when supported)" option. This way, if you are using a multi-lingual synthesizer, the translation will be announced using the target language voice of the synthesizer.

Użycie

You can use this add-on in three ways:

 1. Select some text using selection commands (shift with arrow keys, for example) and press associated key to translate. translation result will be read with synthesizer which you are using.
 2. Możesz również przetłumaczyć tekst ze schowka.
 3. Press the dedicated shortcut key to translate the last spoken text.

Skróty

Wszystkie poniższe polecenia muszą być wywołane po klawiszu modyfikatora "NVDA+Shift+t":

 • T: tłumaczy zaznaczony tekst,
 • Shift+t: tłumaczy tekst w schowku,
 • S: zamienia język źródłowy i docelowy,
 • A: oznajmia aktualną konfigurację,
 • C: kopiuje ostatni wynik do schowka,
 • I: identyfikuje język zaznaczonego tekstu,
 • L: translate the last spoken text,
 • O: open translation settings dialog
 • H: announces all available layered commands.

Changes for 4.4.2

 • Restore language detection and auto-swapping (Thanks to Cyrille for fix)
 • updated languages for translation (thanks to Cyrille)

Changes for 4.4

 • Instant translate is now compatible with NVDA 2019.3 (Python 3 versions of NVDA)

Changes for 4.3

 • nvda compatibility fix Now instant translate will be compatible with latest nvda builds.
 • found a way to use google as a translation service again.

Changes for 4.2

 • Restored working state with newer versions of nvda.
 • Restored automatic language detection.

Zmiany dla wersji 4.1

 • Wtyczka Instant translate działa poprawnie, ale teraz zamiast Google translate, używa yandexa.

zmiany dla wersji 4.0

 • wyniki tłumaczenia automatycznie kopiowane są do schowka po zamiany języka.
 • Poprawiony błąd z cache.

zmiany dla wersji 3.0

 • Zmieniono sposób użycia klawiszy skrótu, obecnie możesz nacisnąć klawisz modyfikatora instantTranslate "NVDA+Shift+t", a następnie pojedynczą literę dla wykonania określonej akcji {wszystkie polecenia w sekcji "Klawisze skrótu"}.
 • Zaimplementowana zamiana języków.
 • Zmieniony format konfiguracji, teraz możemy zmieniać ustawienia dodatku w panelu tylko do odczytu, ale proszę pamiętać, że będzie to działać przed pierwszym restartem nvda.
 • Usunięty limit ilości tekstu, która może zostać przetłumaczona.
 • skrut i pozwala szybko dostać się do ustawień wtyczki z menu nvda.
 • Opcja Auto jest na pierwszej pozycji listy języka źródłowego, a nie ma jej na liście języka docelowego.
 • Dodane pole wyboru ustawiające kopiowanie do schowka wyniku tłumaczenia.
 • plik konfiguracyjny trzymany jest teraz w głównym katalogu ustawień nvda.
 • Języki źródłowe i docelowe zsynchronizowane z listą obsługiwanych przez Google Translate (22 Kwi 2015).

Zmiany dla wersji 2.1

 • Skrót klawiszowy NVDA+shift+y tłumaczy tekst w schowku.

zmiany dla wersji 2.0

 • dodano okienko, w którym możemy wybrać źródłowy i docelowy język.
 • dodano pozycję dla wtyczki w menu NVDA Ustawienia.
 • ustawienia zapisywane są w oddzielnym pliku konfiguracyjnym.
 • wyniki tłumaczenia automatycznie kopiowane są do schowka.

zmiany dla wersji 1.0

 • Wstępne wydanie.