mIRC

Jest to ulepszona wersja mIRC app module, która działa z NVDA.

Opis dodatku:

Ten dodatek to ulepszona wersja mIRC App Module wbudowana w NVDA.

  1. Obiekt nawigatora NVDA jest automatycznie ustawiany w oknie wyjściowym mIRC, aby ułatwić przeglądanie jego zawartości.
  2. Dwa nowe skrótu (NVDA-8 i NVDA-9) przełączają odpowiednio ustawienia przerwanie mowy dla wpisanych znaków i przerwanie mowy dla Enter.
  3. Dodatkowo, NVDA+Enter i numbpad+Enter ustawia obiekt nawigatora NVDA w ostatniej linii tekstu okna wyjściowego i odczytuje ją.
  4. Ustawienia "informowania o dynamicznych zmianach treści" "śledzenia kursora przeglądu przez kursor systemu", "przerywania mowy podczas pisania", oraz "przerywania oznajmiania klawisza enter" są teraz automatycznie zapisywane w specjalnym pliku konfiguracyjnym, kiedy okno mIRC traci punkt uwagi i przywracane, kiedy okno odzyskuje punkt uwagi.

Uwaga! "informowanie o dynamicznych zmianach treści" NVDA jest domyślnie włączone. Jeśli używasz systemu mowy dla mIRC, np. Talking IRC lub mIRC With Speech, wyłącz tę funkcję skrótem NVDA-5. Zapobiegnie to dwókrotnemu odczytywaniu nowych wiadomości.