Mozilla Apps Enhancements

Ta wtyczka dodaje do NVDA ulepszenia dla aplikacji Mozilli.

Firefox

 • NVDA+A (desktop) lub NVDA+Control+A (laptop) odczytuje adres strony . Po dwukrotnym szybkim naciśnięciu, kopiuje go do schowka.
 • NVDA+End (desktop) lub NVDA+Shift+End (laptop) odczytuje pasek stanu. Po dwókrotnym szybkim naciśnięciu, kopiuje go do schowka.
 • NVDA+F8 pokazuje listę otwartych kart. po dwukrotnym szybkim naciśnięciu, pokazuje przyciski paska narzędzi.
 • NVDA+Control+N odczytuje ostatnie powiadomienie i przenosi do niego punkt uwagi, jeśli to możliwe. Po dwukrotnym szybkim naciśnięciu, pokazuje historię powiadomień.
 • NVDA+F6 przenosi punkt uwagi na dokument.

Thunderbird

 • W oknie wiadomości:
  • Control+Shift+(1-4) odczytuje nadawcę i odbiorców wiadomości. po dwukrotnym szybkim naciśnięciu, otwiera menu Opcje.
  • Control+Shift+5 odczytuje temat wiadomości.
  • Control+Shift+6 odczytuje datę wysłania wiadomości.
  • Control+Shift+A przenosi punkt uwagi na listę załączników, jeśli jakieś są. (Powyższe skrypty są również dostępne na liście wiadomości po przejściu do podglądu w panelu wiadomości.)
 • Na pasku szybkiego filtrowania:
  • Naciśnij strzałkę w dół, aby wyświetlić więcej opcji i enter, aby zaznaczyć/odznaczyć wybraną opcję.
 • Na liście wiadomości:
  • Jeśli panel wiadomości jest aktywny, naciśnij NVDA+Strzałka w dół (desktop) lub NVDA+A (laptop) aby odczytać wiadomość bez konieczności opuszczania listy.
  • Control+NVDA+1-9 przemieszcza między kolumnami.
  • NVDA+H wyświetla okno dialogowe, w którym można zmienić kolejność wyświetlania kolumn na liście wiadomości.

Skróty klawiszowe można dostosować do własnych potrzeb w ustawieniach NVDA > Zdarzenia wejścia, gdy Firefox lub Thunderbird jest otwarty.