Mozilla uygulama Geliştirmeleri

Bu eklenti, Mozilla uygulamaları için NVDA ile kullanılabilen geliştirmeler sağlar.

Firefox

 • NVDA+A (masaüstü) veya NVDA+Control+A (dizüstü) Sayfa adresini okur. Hızlıca iki kez basılırsa, panoya kopyalar.
 • NVDA+Son (masaüstü) veya NVDA+Shift+Son (dizüstü) Durum çubuğunu okur. Hızlıca iki kez basılırsa, panoya kopyalar.
 • NVDA+F8 açılmış olan sekmelerin listesini gösterir. Hızlıca iki kez basılırsa, araç çubuğu düğmelerini gösterir.
 • NVDA+Control+N Son bildirimi okur ve mümkünse sistem odağını taşır. İki kez basarak bildirimlerin geçmişini hızlı bir şekilde gösterir.
 • NVDA+F6 Odağı belgeye getirir.

Thunderbird

 • Bir mesaj penceresinde:
 • Control+Shift+(1-4) İletinin göndericisini ve alıcılarını okur. Hızlıca iki kez basılırsa seçenekler menüsünü açar.
 • Control+Shift+5 İletinin konusunu okur.
 • Control+Shift+6 Mesajın tarihini okur.
 • Control+Shift+A Odağı, varsa ekler listesine getirir. (Önizleme bölmesini etkinleştirirseniz, bu komut dosyaları mesaj listesinde de bulunur.)
 • Hızlı filtreleme çubuğunda:
 • Daha fazla seçenek görüntülemek için aşağı Ok'a basın, seçilen seçeneği işaretlemek/işaretini kaldırmak için girin.
 • Mesaj listesinde:
 • Önizleme bölmesi etkinse, mesajı listeden çıkmadan okumak için NVDA+downArrow (masaüstü) veya NVDA+A (dizüstü bilgisayar) tuşlarına basın.
 • Control+NVDA+1-9 sütunlar arasında hareket eder.
 • NVDA+H Mesaj listesindeki sütunların sırasını değiştirebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntüler.

Firefox veya Thunderbird açıkken NVDA Tercihleri ​​> Girdi hareketleri bölümünden kısayol tuşları özelleştirilebilir.