Dodatki dla NVDA i Python 3

Zespół NVDA przeszedł z Pythona 2 do Pythona 3 jako część zmian w wersji NVDA 2019.3. Celem tej strony jest udokumentowanie zgodnych dodatków z 2019.3 (Wersją NVDA uruchamianą przez pythona 3), a także podświetlanie problemów z dodatkami w przyszłych wersjach NVDA.

Co to jest przejście do Python 3?

Wydany w roku 2000, Python 2.x to jeden z bardziej popularnych języków programowania. Z wsparciem Unikodu, technologij web, i tysięcy bibliotek trzeciej strony, Python stał się celowym językiem dużej ilości projektów, włączając w to NVDA w roku 2006.

W późnych dwutysięcznych, programiści Pythona ogłosili Python 3000, projekt, który miał jako cel zmodernizować Pythona. Zmieniono składnie Pythona, bibliotekę standardową, i innych części, włączając funkcję Print, dużo większe wsparcie dla Unikoda, zmiany do standardowej biblioteki, a także zmiany metod iteracji takich jak xrange na range. Jednakże python 3 zmodernizował pythona, ze względu na duża używalność pythona 2.x, Python decydowali się, że będą wspierać pythona 2.7 (ostatnią wersję pythona 2) do stycznia 2020 aby dać ludziom czas do przejścia do python 3.

W roku 2019, NV Access rozpoczęło pracę nad przejściem do Pythona 3, cytując popularność i żywotność projektu. Ta praca kulminowałą wydaniem projektu treshold kompilacji NVDA w lipcu 2019, bazującą na pythonie 3.7 i włączającą dużo zmian w dodatku do przejścia na pythona 3 takich jak przebudowa mowy, która będzie miała wpływ na dodatki. NVDA 2019.3, wydana 10. lutego, 2020, już jest uruchamiana przez Pythona 3.7.

Co musisz wiedzieć na temat przejścia do Python 3 i dodatków

Przejście na python 3 dotkneło każdy dodatek na tej stronie. specyficznie, następujące błędy są znane:

 • Dodatek się nie wczytuje, bo jest oznaczony jako niekompatybilny z NVDA.
 • Dodatek się wczytuje, ale pojawiają się błędy składniowe lub problemy znalezienia modułu.
 • Dodatek się nie wczytuje z powodu niezgodności byte kodu.
 • Dodatek się zachowuje dziwnie gdy pracuje się z tekstem.
 • Dodatek działa, ale funkcje, którym zależy na dostępie do internetu nie działają z powodu zmian w bibliotece standardowej pythona.
 • Niektóre syntezatory mowy i monitory brajlowskie zachowują się dziwnie przy wydawaniu tekstu.

Gdy napotkasz te błędy, Powinienesz skontaktować się z autorami spornych dodatków (Patrz spis poniżej dla więcej informacji Dotyczy to dodatków na tej stronie). Nie zapomnij podać szczegóły, gdy kontaktujesz się z autorem.

Klucz stanu zgodności dla dodatków wymienionych poniżej:

 • Tak: zgodny
 • Wdrożona w NVDA: funkcjonalność dodatku jest częścią NVDA od wersji 2019.3
 • Nie: niezgodne (Edytowanie manifestów i inne sztuczki nie będą działały; włączone są w to dodatki z używanym manifestem jako gwarancją zgodności)
 • TBD: będzie określone
 • Planowane: autor wskazał plany przeniesienia dodatku
 • Praca w toku: dodatek jest portowany do trzeciego pythonu, włączając to testowanie na bieżąco

Stan dodatków zgodnych z Pythonem 3 i innymi zmianami

Poniżej znajduje się spis dodatków hostowanych na tej stronie, wraz z ich stanem zgodności z Python 3 wersją NVDA i znanymi problemami jeżeli jakieś są. W spisie także jest podany kontakt do autorów.

Uwaga: Stan zgodności dodatków możę być zmieniony bez uprzedniego powiadomienia. Także, jednakże można edytować pliki manifest aby rozwiązać problemy z zgodnością, niektóre dodatki poniżej wydzielone są niezgodne.

Access8Math

Add-on Updater

Add-ons Documentation

Dodatek do wyliczania elementów zaznaczonego tekstu

Audio Themes

AudioChart

Beep keyboard

Bit Che

Bluetooth Audio

Braille Extender

BrowserNav

Calibre

Character Information

Classic Selection

Clip Contents Designer

Clipspeak

Clock and calendar Add-on for NVDA

Control Usage Assistant

Crash Hero

 • Zgodny: nie
 • Problemy: Python 3 błędy składniowe, brak informacji o zgodności
 • Kontakt: Derek Riemer driemer.riemer@gmail.com

Day of the week

Debug Helper

Developer Toolkit

Dropbox

 • Zgodność: Tak
 • Kontakt: Patrick Zajda patrick@zajda.fr, Filaos and other contributors

Dual Voice

 • Zgodność: Tak
 • Kontakt: Seyed Mahmood Taghavi-Shahri

Easy Table Navigator

Emoticons

eMule

Enhanced Aria

Enhanced Touch Gestures

extendedWinamp

Focus Highlight

Golden Cursor

GoldWave

Image Describer

 • Zgodny: nie
 • Problemy: próba zaimportowania modułów that nieistniejących w języku Python 3, przestarzała informacja o zgodności (Ostatnia wersja zgodna: 2019.1)
 • Kontakt: Oliver Edholm oliver.edholm@gmail.com

IndentNav

Input Lock

Lambda Add-On for NVDA

 • Zgodność: Tak
 • Kontakt: Alberto Zanella, Ivan Novegil

Mozilla Apps Enhancements

mp3DirectCut

 • Zgodność: Tak
 • Kontakt: Abdel, Rémy Ruiz, Abdellah Zineddine, Jean-François Colas

Newfon

 • Zgodny: nie
 • Problemy: Brak informacji o zgodności
 • Kontakt: Sergey Shishmintzev

NoBeepsSpeechMode

Notepad++

NVDA Remote Support

Object Location Tones

ObjPad

OCR

Outlook Extended

placeMarkers

Read Feeds

Report Symbols

Resource Monitor

Review Cursor Copier

sayCurrentKeyboardLanguage

SentenceNav

Speak Passwords

Speech History

 • Zgodność: Tak
 • Kontakt: Tyler Spivey, James Scholes

Station Playlist

 • Zgodność: Tak
 • Kontakt: Geoff Shang, Joseph Lee i inni współpracownicy

Switch synth

systrayList

TeamTalk Classic

 • Zgodny: nie
 • Problemy: brakujące moduły z powodu błędów składniowych, brak informacji o zgodności
 • Kontakt: Doug Lee z początkową pracą Tylera Spiveya i innych

Text Information

TextNav

Tip of the Day

ToolbarsExplorer

Tone Master

UnicodeBrailleInput

Virtual Review

VLC Media Player

Weather Plus

Windows 10 App Essentials