ObjPad

Ta wtyczka dodaje szybkie komendy służące do zarządzania obiektami na ekranie, między innymi nawigację i inne udogodnienia.

Komendy

 • Control+NVDA+TAB: przełącza między trybami nawigacji (Szczegóły znajdziesz poniżej).

Tryby nawigacji

Dodatek pozwala używać klawiszy strzałek w czterech różnych trybach:

 • Tryb klasyczny lub standardowy: Klawisze strzałek przemieszczają kursor.
 • Tryb nawigacji obiektowej: klawisze strzałek przemieszczają do następnego/poprzedniego/nadrzędnego/pierwszego obiektu podrzędnego.
 • Tryb sieciowy: klawisze strzałek przełączają cyklicznie między elementami lub służą do przemieszczania się między nimi.
 • Tryb skanowania: klawisze strzałek służą do przemieszczania się między obiektami na ekranie, niezależnie od ich hierarchii.

Komendy trybu nawigacji:

 • Strzałka w prawo: następny obiekt.
 • Strzałka w lewo: poprzedni obiekt.
 • Strzałka w górę: obiekt nadrzędny.
 • Strzałka w dół: pierwszy obiekt podrzędny.
 • SPACJA lub ENTER: aktywuj.

W aktywnym trybie sieciowym, można przemieszczać się po elementach standardowo lub poruszać się po obiektach, linkach, polach formularza, nagłówkach, ramkach, tabelach, listach, punktach orientacyjnych:

 • Strzałka w prawo: następny element.
 • Strzałka w lewo: poprzedni element.
 • Strzałka w górę: poprzedni typ elementu.
 • Strzałka w dół: następny typ elementu.
 • SPACJA lub ENTER: aktywuj.

W aktywnym trybie skanowania:

 • Strzałka w dół: następny obiekt lub następna linia.
 • Strzałka w górę: poprzedni obiekt lub poprzedni wiersz.
 • Strzałka w prawo: odczytaj następny znak.
 • Strzałka w lewo: odczytaj poprzedni znak.
 • Control+strzałka w prawo: następne słowo.
 • Control+strzałka w lewo: Poprzednie słowo.
 • SPACJA lub ENTER: aktywuj.

Version 23.05

 • To reflect the maintainer change, the manifest has been updated to indicate as such.

Version 23.02

 • NVDA 2022.4 or later is required.
 • Windows 10 21H2 (November 2021 Update/build 19044) or later is required.

Version 23.01

 • NVDA 2022.3 or later is required.
 • Windows 10 or later is required as Windows 7, 8, and 8.1 are no longer supported by Microsoft as of January 2023.

Version 22.06

 • Requires NVDA 2021.3 or later.

Wersja 21.04

 • Wymaga NVDA 2020.1 lub nowszego.

Wersja 20.01

 • Wymaga NVDA 2019.3 lub nowszej.

Wersja 18.12

 • Zmiany wewnętrzne dla wsparcia nowszych wersji NVDA.

Wersja 18.09

 • Dodano tłumaczenia.
 • Normalny klawisz enter lub numeryczny może być użyty do aktywownia obiektu.

Wersja 18.03

 • Lepsza zgodność z NVDA 2018.1.

Wersja 16.12

 • Dodano tryb sieciowy.

Wersja 16.10

 • Pierwsza wersja stabilna.