ObjPad

Ta wtyczka dodaje szybkie komendy służące do zarządzania obiektami na ekranie, między innymi nawigację i inne udogodnienia.

Komendy

 • Control+NVDA+TAB: przełącza między trybami nawigacji (Szczegóły znajdziesz poniżej).

Tryby nawigacji

Dodatek pozwala używać klawiszy strzałek w czterech różnych trybach:

 • Tryb klasyczny lub standardowy: Klawisze strzałek przemieszczają kursor.
 • Tryb nawigacji obiektowej: klawisze strzałek przemieszczają do następnego/poprzedniego/nadrzędnego/pierwszego obiektu podrzędnego.
 • Tryb sieciowy: klawisze strzałek przełączają cyklicznie między elementami lub służą do przemieszczania się między nimi.
 • Tryb skanowania: klawisze strzałek służą do przemieszczania się między obiektami na ekranie, niezależnie od ich hierarchii.

Komendy trybu nawigacji:

 • Strzałka w prawo: następny obiekt.
 • Strzałka w lewo: poprzedni obiekt.
 • Strzałka w górę: obiekt nadrzędny.
 • Strzałka w dół: pierwszy obiekt podrzędny.
 • SPACE or ENTER: activate.

W aktywnym trybie sieciowym, można przemieszczać się po elementach standardowo lub poruszać się po obiektach, linkach, polach formularza, nagłówkach, ramkach, tabelach, listach, punktach orientacyjnych:

 • Strzałka w prawo: następny element.
 • Strzałka w lewo: poprzedni element.
 • Strzałka w górę: poprzedni typ elementu.
 • Strzałka w dół: następny typ elementu.
 • SPACE or ENTER: activate.

W aktywnym trybie skanowania:

 • Down arrow: next object or the next line.
 • Up arrow: previous object or previous line.
 • Strzałka w prawo: odczytaj następny znak.
 • Strzałka w lewo: odczytaj poprzedni znak.
 • Control+right arrow: next word.
 • Control+left arrow: previous word.
 • SPACE or ENTER: activate.

Version 18.09

 • Added localizations.
 • Enter key (regular and Numpad) can be used to activate objects.

Wersja 18.03

 • Lepsza zgodność z NVDA 2018.1.

Wersja 16.12

 • Dodano tryb sieciowy.

wersja 16.10

 • Pierwsza wersja stabilna