OCR

Ważne: jeśli używasz NVDA 2017.3 lub nowszego w systemie Windows 10, rozważ użycie wbudowanego OCR systemu Windows 10.

Wykonuje optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) w celu wyodrębnienia tekstu z obiektu, który jest niedostępny. Zastosowano silnik OCR Tesseract. Aby wykonać OCR, przejdź do danego obiektu za pomocą nawigacji po obiektach i naciśnij NVDA + r. Język rozpoznawania OCR można ustawić, przechodząc do panelu ustawień NVDA i wybierając ustawienia OCR. Skrót klawiaturowy można przypisać z okna dialogowego gestów wejściowych NVDA w kategorii "Różne".

Lista zmian:

Zmiany dla wersji 2.1:

  • Gdy rozpoznawanie jest wykonywane w polu edycji, można teraz poruszać się po nim za pomocą karetki systemowej bez przesuwania fokusu z niego i z powrotem.
  • Informacje o wersji Tesseract nie są już zapisywane w konsoli fokusowej.
  • Gdy żaden tekst nie zostanie rozpoznany, fakt ten jest ogłaszany użytkownikowi.
  • Nie jest już możliwe podjęcie próby rozpoznania niewidocznego obiektu.
  • WX jest teraz używany do przechwytywania obrazów zamiast Pillow.

Zmiany dla wersji 2.0:

  • Zgodność z NVDA 2019.3 i nowszymi.
  • Możliwe jest ustawienie różnych języków rozpoznawania dla różnych profili konfiguracji.
  • Ustawienia OCR można teraz zmieniać w oknie dialogowym ustawień NVDA, a nie w osobnym oknie dialogowym w menu narzędzi.