Outlook extended

Ten dodatek ułatwia używanie programu Microsoft outlook, odczytując naciśnięcia niektórych skrótów klawiszowych. Dodatek też dodaje dodatkowe skróty klawiszowe.

Skróty klawiszowe

 • Alt+1 do Alt+9, Alt+0, Alt+-, Alt+=: odczytuje pola nagłówków od 1 do 12 w wiadomości, elemencie kalendarza, oraz oknie zadań. Jeśli te skrąty zostaną naciśnięte dwukrotnie, fokus zostanie przeniesiony na to pole, o ile to możliwe. Jeżeli te skróty naciśnięte są trzykrotnie, zawartość wymówiona zostanie skopiowana do schowka.
 • NVDA+shift+I (układ klawiatury dla komputerów stacjonarnych) / NVDA+control+shift+I (układ klawiatury dla komputerów przenośnych): Odczytuje pasek informacji w oknie wiadomości, elemencie kalendarza lub oknie zadań. Jeśli ten skrót został naciśnięty dwukrotnie, fokus zostanie przeniesiony na jeden z wyżej wymienionych elementów. Jeżeli skrót jest naciśnięty trzykrotnie, odczytany komunikat zostanie skopiowany do schowka.
 • NVDA+shift+A (układ dla komputerów stacjonarnych) / NVDA+control+shift+A (ukłąd dla komputerów przenosnych): Odczytuje nazwy i liczbę załączników w oknie wiadomości. Jeżeli skrót jest naciśnięty dwukrotnie, fokus zostanie skierowany na tę informację.
 • NVDA+shift+M (układ dla komputerów stacjonarnych) / NVDA+control+shift+M (układ dla komputerów przenośnych): Przemieszcza fokus do tekstu wiadomości.
 • Kombinacja Control+Alt+Left i Control+Alt+Right: na liście wyników wyszukiwania w książce adresowej nawiguje między polami aktualnie zaznaczonego wiersza.
 • Control+Q: na liście wiadomości zaznacz zaznaczoną wiadomość lub grupę wiadomości jako przeczytane.
 • Control+U: na liście wiadomości zaznacz zaznaczoną wiadomość lub grupę wiadomości jako nieprzeczytaną.

Uwagi

Wszystkie gesty można modyfikować w oknie dialogowym gestów poleceń NVDA. Możesz je zmodyfikować, szczególnie w następujących sytuacjach:

 • Domyślne gesty oznaczające wiadomości jako przeczytane lub nieprzeczytane to gesty dla programu Outlook w wersji angielskiej. Jeśli różnią się one od wersji lokalnej programu Outlook, musisz je odpowiednio zmienić.
 • Domyślne gesty odczytu nagłówków odpowiadają Alt w połączeniu z pierwszego wiersza klawiatury alfanumerycznej. Może być konieczne ponowne mapowanie gestów tor odczytanych nagłówków 11 i 12, jeśli nie pasują one do lokalnego układu klawiatury.

Lista zmian

Version 1.9

 • Compatibility with NVDA 2022.1.
 • Dropped compatibility for versions of NVDA below 2019.3.
 • The release is now performed thanks to a GitHub action instead of appVeyor.
 • Fixed the announcement when the user triple-presses alt+number shortcuts.
 • Fixed an issue preventing from reading calendar items headers of some versions of Outlook 365.
 • Improvement of the test environment of the add-on: navigation in the fake root dialog.
 • Zaktualizowane lokalizacje.

Version 1.8

 • Zaktualizowane lokalizacje.
 • Ensure that all the variable from the original Outlook appModule are still available.

Wersja 1.7

 • Zgodność aktualizacji dla NVDA 2021.1.
 • Zaktualizowane lokalizacje.

Wersja 1.6

 • Naprawiono różne problemy podczas czytania nagłówków wiadomości w programie Outlook 365.
 • Naprawiono błąd w skrypcie ogłaszania załączników podczas używania klawiatury brajlowskiej.
 • Dodano strukturę testów jednostkowych.
 • Zaktualizowane lokalizacje.

Wersja 1.5

 • Czytanie paska informacji działa teraz z NVDA 2019.3.
 • Nawigacja po tabeli w wynikach książki adresowej działa teraz z NVDA 2019.3.

Wersja 1.4

 • Skrypt przenoszący fokus do nagłówków działa ponownie.
 • Skrypt do przejścia do załączników działa teraz, gdy jest więcej załączników.
 • Dodano tłumaczenia.

Wersja 1.3

 • Naprawiono odczyt nagłówków wiadomości dla nowszej wersji usługi Office
 • Aktualizacja wsparcia dla nowych wersji NVDA (Python 2 i 3 zgodny)
 • Dodano tłumaczenia.
 • Wersje release są kompilowane z appwejorem.

Wersja 1.2

 • Poprawiono odczyt nagłówka podczas przekazywania spotkania.
 • Dodano tłumaczenia.

Wersja 1.1

 • Dodano tłumaczenia.

Wersja 1.0

 • Wersja pierwotna.