Outlook extended

Ten dodatek ułatwia używanie programu Microsoft outlook, odczytując naciśnięcia niektórych skrótów klawiszowych. Dodatek też dodaje dodatkowe skróty klawiszowe.

Skróty klawiszowe

 • Alt+1 do Alt+9, Alt+0, Alt+-, Alt+=: odczytuje pola nagłówków od 1 do 12 w wiadomości, elemencie kalendarza, oraz oknie zadań. Jeśli te skrąty zostaną naciśnięte dwukrotnie, fokus zostanie przeniesiony na to pole, o ile to możliwe. Jeżeli te skróty naciśnięte są trzykrotnie, zawartość wymówiona zostanie skopiowana do schowka.
 • NVDA+shift+I (układ klawiatury dla komputerów stacjonarnych) / NVDA+control+shift+I (układ klawiatury dla komputerów przenośnych): Odczytuje pasek informacji w oknie wiadomości, elemencie kalendarza lub oknie zadań. Jeśli ten skrót został naciśnięty dwukrotnie, fokus zostanie przeniesiony na jeden z wyżej wymienionych elementów. Jeżeli skrót jest naciśnięty trzykrotnie, odczytany komunikat zostanie skopiowany do schowka.
 • NVDA+shift+A (układ dla komputerów stacjonarnych) / NVDA+control+shift+A (ukłąd dla komputerów przenosnych): Odczytuje nazwy i liczbę załączników w oknie wiadomości. Jeżeli skrót jest naciśnięty dwukrotnie, fokus zostanie skierowany na tę informację.
 • NVDA+shift+M (układ dla komputerów stacjonarnych) / NVDA+control+shift+M (układ dla komputerów przenośnych): Przemieszcza fokus do tekstu wiadomości.
 • Control+Alt+Left and Control+Alt+Right: in the address book search result list, navigates between the fields of the currently selected line.
 • Control+Q: in the message list, marks the selected message or group of messages as read.
 • Control+U: in the message list, marks the selected message or group of messages as unread.

Notes

All the gestures can be modified in the NVDA command gestures dialog. You may want to modify them especially in the following situations:

 • The default gestures to mark messages as read or unread are the ones for Outlook english version. If they differ from the ones of your Outlook local version, you will have to change them accordingly.
 • The default gestures to read headers correspond to Alt combined with the keys of the first row of the alpha-numeric keyboard. You may need to re-map the gestures tor read header 11 and 12 if they do not match your local keyboard layout.

Change log

Version 1.7

 • Update compatibility for NVDA 2021.1.
 • Updated localizations.

Version 1.6

 • Fixed various issues when reading messages headers in Outlook 365.
 • Fixed an error in announce attachments script when a braille keyboard is used.
 • Added a unit test framework.
 • Updated localizations.

Version 1.5

 • Reading the information bar is now working with NVDA 2019.3.
 • Table navigation in the address book results is now working with NVDA 2019.3.

Version 1.4

 • The script to move focus to headers is working again.
 • The script to move to attachments is now working when more attachments are present.
 • Added localizations.

Version 1.3

 • Fixed message headers reading for newer Office 365 release.
 • Updates to support newer versions of NVDA (Python 2 and 3 compatible).
 • Added localizations.
 • Releases performed now with appveyor.

Version 1.2

 • Fixed header reading when forwarding meeting.
 • Added localizations.

Version 1.1

 • Added localizations.

Version 1.0

 • Initial release.