PC Keyboard Braille Input for NVDA

 • Author: NV Access Limited, Noelia Ruiz Martínez
 • Copyright: 2012-2023 NV Access Limited, Noelia Ruiz Martínez
 • Licencja: GNU General Public License version 2.0
 • Wersja 2014.1 (zgodna z NVDA 2017.3 do 2019.2)

Ten dodatek umożliwia wprowadzanie brajla za pomocą klawiatury komputera. Obecnie wspierane są następujące układy klawiatury:

 • Angielska klawiatura qwerty.
 • Francuzki (Francja).
 • Niemiecki (Niemcy).
 • Włoski (Włochy).
 • Perski.
 • Portugalski (Portugalia).
 • Hiszpański (Hiszpania i Meksyk).
 • Turecki.

Jak ustawić

Dodatek można ustawić z poziomu odpowiedniej kategorii w ustawieniach NVDA (menu główne NVDA, menu rozwijane Ustawienia). Polecenie, które otwiera panel ustawień dodatku, można przypisać z poziomu Zdarzeń Wejścia, kategoria ustawień.

Aby pisać jedną ręką, zaznacz odpowiednie pole wyboru. Jeśli wolisz pisać w trybie standardowym, czyli oburącz, upewnij się, że nie jest ono zaznaczone.

W trybie jednej ręki można też określić, czy NVDA ma wymawiać każdy wpisywany punkt.

Jeśli chcesz, aby kropki były wysyłane automatycznie podczas pisania jedną ręką, użyj kontrolki obrotu, aby ustawić limit czasu większy niż 0.

In addition, you can set the characters to send, clear and compose dots when typing with one hand, as well as characters to be ignored in one hand or standard mode.

It's also possible to restore defaults in the add-on settings panel.

Jak używać

 1. Naciśnij NVDA+0 aby włączyć wprowadzanie brajla. To polecenie można zmienić z poziomu Zdarzeń Wejścia, kategoria brajla.
 2. Wprowadzaj brajl naciskając jednocześnie klawisze na klawiaturze komputera, jakgdyby była to klawiatura brajlowska.

  • Aby pisać oburącz, użyj następujących klawiszy dla angielskiej klawiatury QWERTY lub odpowiadających im pozycją klawiszy w innych układach:

   • f, d oraz s dla punktów 1, 2 i 3.
   • j, k oraz l dla punktów 4, 5 i 6.
   • A i ; (średnik) dla punktów 7 i 8.
   • Można też używać klawiszy umieszczonych o rząd wyżej, np. q, w, e, r, u, i, o oraz p.
  • Aby pisać jedną ręką, można układać znaki naciskając klawisze jednocześnie lub każdy oddzielnie. Pojedynczo dodaje się punkty, z których składa się rządany znak. Następnie należy nacisnąć g lub h aby wpisać cały znak po dodaniu wszystkich jego punktów. W razie pomyłki podczas układania znaku, można wyczyścić niewłaściwe punkty przed wprowadzeniem całego znaku naciskając t lub y. Dla angielskiej klawiatury QWERTY używane są następujące klawisze:

   • Lewa ręka: f, d, s, r, e, w, a, q dla punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
   • Prawa ręka: j, k, l, u, i, o, ; (średnik), p dla punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
 3. Większość pozostałych klawiszy, takich jak spacja, backspace, enter lub klawisze funkcyjne działa bez zmian. Należy jednak uważać, aby nie wcisnąć polecenia alt+shift, ponieważ zmiana układu klawiatury może mieć wpływ na wprowadzane punkty.

 4. Naciskaj spację wraz z poszczególnymi punktami brajla, aby przemieszczać kursor systemowy lub odczytać bieżącą linię, tak jak przy użyciu monitora brajlowskiego. Na przykład, spacja+punkt1 emuluje strzałkę w górę, spacja+punkt4+punkt5+punkt6 emuluje control+end, spacja+punkt1+punkt4 odczytuje bieżącą linię, ITD.
 5. Aby wyłączyć wprowadzanie brajla, naciśnij NVDA+0.

Ważne uwagi

Dodatek używa wbudowanego w NVDA wsparcia wprowadzania brajla. Dlatego domyślną tablicą wejścia jest ta, którą użytkownik wybrał w ustawieniach brajla NVDA.

Niektóre klawiatury, szczególnie klawiatury laptopów, nie obsługują niektórych kombinacji klawiszy naciśniętych jednocześnie. Jeśli to się zdarzy, niektóre klawisze są po prostu ignorowane. Niestety nie da się nic zrobić, aby to naprawić, ponieważ te klawisze nigdy nie trafiają do Windows czy NVDA. W niektórych przypadkach może pomóc użycie górnego rzędu klawiszy jedną lub obiema rękami, ponieważ twoja klawiatura może zezwalać na te klawisze.

Changes for 28.0.0

 • Changed default values for One hand mode.

Changes for 2023.02.23

 • Added ability to configure keys used to type dots in one hand mode.
 • Now you can configure keys that should be ignored when typing in braille.
 • A restore to defaults button has been added to the add-on settings panel.
 • Compatible with NVDA 2023.1.

Zmiany na rok 2022.1

 • Dodano możliwość konfigurowania kluczy do wysyłania i czyszczenia kropek podczas pisania jedną ręką. Ponadto możliwe jest ustawienie limitu czasu automatycznego wysyłania kropek bez naciskania potwierdzenia.

Zmiany na rok 2021.1

 • NVDA nie będzie próbowała mówić kropek, gdy tryb jednej ręki nie jest aktywny lub jeśli przestrzeń została wciśnięta.
 • Kompatybilny z NVDA 2021.1.

Zmiany dla wersji NVDA 2020.1

 • Można naciskać spację z poszczególnymi punktami brajla, aby emulować polecenia podobne do tych, które są dostępne w monitorach brajlowskich.
 • Dodano możliwość wymawiania pojedynczych punktów wprowadzanych w trybie jednej ręki.

Współpracownicy

 • James Teh
 • Noelia.
 • Mohammadreza Rashad
 • Cagri Dogan
 • Bernd Dorer
 • Ângelo Abrantes
 • Cyrille Bougot
 • Abdel.