Percentage Checker

  • Autorzy: Oryginalny pomysł i kod dostarczony przez Oriola Gómeza, ulepszenie i konserwacja przez Łukasza Golonkę
  • pobierz wersja rozwojowa
  • Zgodność z wersjami NVDA: 2019.2 do 2019.3

Ten dodatek pozwala sprawdzić, jak daleko - w procentach - jesteś w tekście lub na liście. Informacje te mogą być przekazywane za pomocą komunikatu mówionego lub sygnału dźwiękowego. Ponadto możesz przejść do podanej wartości procentowej lub numeru wiersza w tekście.

Skróty klawiszowe:

  • Shift+NVDA+j: Pokazuje okno dialogowe, umożliwiające przeskakiwanie do określonego wiersza, wpisując liczbę.
  • Shift+NVDA+p: Wymawia pozycję w której się znajdujemy w tekście w procentach. Jeśli znajdujemy się w tekście będzie wypowiadana liczba słów. W przypadku listy,, będzie to liczba elementó w liście.
  • Alt+NVDA+p: Pokazuje pozycję w tekście lub na liście za pomocą sygnału dźwiękowego.

Ostatnie dwa skróty klawiszowe mogą być naciśnięte dwukrotnie szybko, po czym będzie pokazane okno dialogowe, w którym można wpisać wartość w procentach, do której chcemy przeskoczyć. Wszystkie te skróty można zmienić w oknie dialogowym zdarzenia wejścia.