placeMarkers

Ten dodatek jest używany do zapisywania i wyszukiwania określonych ciągów tekstowych lub zakładek, na stronach internetowych lub dokumentach trybu czytania NVDA. Może również być użyta do zapisania lub wyszukania ciągów tekstowych w kontrolkach wieloliniowych; w takim przypadku, jeśli nie jest możliwe przemieszczenie kursora, odpowiadający łańcuch zostanie skopiowany do schowka, dzięki czemu może zostać wyszukany przy użyciu innych narzędzi. Wtyczka zapisuje określone ciągi tekstowe i zakładki w plikach tekstowych i .pickle. Nazwa tych plików oparta jest na tytule i adresie bieżącego dokumentu.

Skróty klawiszowe:

 • control+shift+NVDA+f: Otwiera dialog z polem edycyjnym wyświetlające ostatnie wyszukiwanie; W tym oknie można także zaznaczyć wczesne wyszukiwania z pola kombi, albo usunąć łańcuch tekstu z historii używając pole wyboru. Można wybierać, czy podany tekst ma być zachowany w historii wyszukiwań,. Nareście można wybrać akcje z następujących przycisków opcji (pomiędzy wyszukaj następny, wyszukaj poprzedni albo nie wyszukuj), i określić, czy NVDA ma zrwacać uwagę na wielkość liter. When you press okay, NVDA will search for this string.
 • control+shift+NVDA+k: Zapisuje terażniejszą pozycję jako zakładkę. Jeżeli chcesz nadać nazwę tej zakładce, zaznacz jakiś tekst z tej pozycji przed zapisywaniem zakładki.
 • control+shift+NVDA+delete: Usuwa zakładkę, odnoszącą się do konkretnej pozycji.
 • NVDA+k: Przemieszcza się do następującej zakładki.
 • shift+NVDA+k: Przemieszcza się do poprzedniej zakładki.
 • Not assigned: Shows the file name where the place markers data will be saved in browse mode, without an extension.
 • alt+NVDA+k: Opens a dialog with the bookmarks saved for this document. You can write a note for each bookmark; press Save note to save changes. Pressing Delete you can remove the selected bookmark. Pressing OK you can move to the selected position.
 • Not assigned: Saves a position as a temporary bookmark.
 • Not assigned: Moves to the temporary bookmark for the current document.
 • Not assigned: Finds the next occurrence of the last text searched for any specific document.
 • Not assigned: Finds the previous occurrence of the last text searched for any specific document.

Podmenu Znaczniki miejsc (NVDA+N)

Używając podmenu znaczniki miejsc, w menu NVDA Ustawienia, możesz uzyskać dostęp do:

 • Folder wyszukiwania: otwiera poprzednio zapisany folder specyficznych wyszukiwań.
 • Folder zakładek; otwiera folder zapisanych zakładek.
 • Kopiuj folder znaczników miejsc; możesz zapisać kopię folderu z zakładkami.
 • Przywróć zakładki; możesz przywrócić zakładki z poprzednio zapisanego folderu znaczników miejsc.

Uwaga: pozycja zakładki opiera się na ilości znaków; na stronach z dynamiczną treścią lepiej używać wyszukiwania , by precyzyjnie zapamiętać określone miejsce.

Changes for 16.0

 • Compatible with NVDA 2021.1 or later (required).
 • Skim reading is supported when moving to temporary bookmarks.
 • If needed, you can download other versions.

Changes for 15.0

 • When reading with say all in browse mode, the specific find next and specific find previous commands do not stop reading anymore if Allow skim reading option is enabled, according to find next and find previous commands from NVDA 2020.4.
 • When the Specific search dialog is opened after running the Specific find previous command, the Search previous option will be selected.

Changes for 14.0

 • The command to copy the name of the file where place markers data will be saved has been replaced by a command which shows this file name in browse mode. This is not assigned to a gesture.
 • The "Text to search" field does not overlap the "Saved text" field anymore. (Thanks to Cyrille Bougot).
 • Requires NVDA 2019.3 or later.

Zmiany dla wersji 13.0

 • Added not assigned commands to find the next and previous occurrences of the last text searched for any specific document.
 • The specific search feature works when the NVDA's About dialog is open.
 • In the Specific search dialog, the case sensitive checkbox will be checked if this option was selected for the last search.
 • When the add-on is updated, bookmarks and strings for specific search saved in the previous version of the add-on will be automatically copied to the new version, unless you prefer to import place markers saved in the main configuration folder of NVDA.
 • When using the dialog to copy place markers, if the chosen folder is not named placeMarkersBackup, a subfolder with this name will be created to prevent the deletion of directories containing important data, such as Documents or Downloads.

Zmiany dla wersji 12.0

 • Fixed a critical bug which caused NVDA to crash when trying to open the Notes dialog, if chinese characters were selected before saving bookmarks.

Zmiany dla wersji 11.0

Zmiany dla wersji 10.0

 • In Edge, gestures associated with bookmarks selection, such as NVDA+k, NVDA+shift+k or NVDA+alt+k, will be sent to the application instead of trying to move the cursor to bookmarks, to avoid errors, especially in long documents.
 • Now specific search is supported in Edge.

Zmiany dla wersji 8.0

 • When moving to a bookmark from the Notes dialog, the review cursor follows the system cursor.
 • The command to select the previous bookmark works properly again.
 • Bookmarks can be deleted from the Notes dialog.
 • Now you can assign gestures to save and move to a temporary bookmark for each document.

Zmiany dla wersji 8.0

 • Usunięto identyfikatory fragmentów z nazw plików zakładek, co może spowodować uniknięcie problemów VitalSource ePUBREADER.
 • Dodano dialog notatek, aby skojarzyć komentarze zapisanych zakładek i przemieszczać się do danej pozycji.

Zmiany dla wersji 7.0

 • Dialog do przeszukiwania określonego łańcuchu tekstu jest usunięty. Ta funkcjonalność jest przeniesiona do okna dialogowego określone wyszukiwanie, który jest zmieniony, aby z niego użytkownicy mogli wypełniać różne komendy.
 • Wizualna prezentacja dialogów została ulepszona, aby była zgodna z wyświetlanymi dialogami w NVDA.
 • Przy wywołaniu komendy szukaj następne /poprzednie w trybie przeglądania teraz sprawnie zrobi wyszukiwanie uwzględniające wielkie litery, jeżeli wyszukiwanie oryginalne uwzględniało wielkość liter.
 • Wymagane NVDA 2016.4 lub nowsze.
 • Teraz można przydzielić zdarzenie wejścia dla okien dialogowych "kopiuj", i "wklej" znaczniki miejsc.
 • NVDA pokaże wiadomość przy powodzeniu kopiowania lub przywracania znaczników za pomocą określonych okien dialogowych.

Zmiany dla wersji 6.0

 • Kiedy funkcje dodatku nie są dostępne, zdarzenia wejścia są wysyłane do danej aplikacji.

Zmiany dla wersji 5.0

 • Dodane wyszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter.
 • Usunięta opcja otwierania dokumentacji z menu dodatku.
 • Bardziej intuicyjne skróty klawiszowe.

Zmiany dla wersji 4.0

 • Usunięto identyfikatory fragmentów z nazw plików zakładek, co może spowodować uniknięcie problemów w dodatku do Firefox ePUBREADER.
 • Pomoc dodatku dostępna w managerze dodatków.

Zmiany dla wersji 3.1

 • Aktualizacje tłumaczenia i nowy język.
 • Pozycja zakładki nie jest oznajmiana w czytaniu przeglądowym.

Zmiany dla wersji 3.0

 • Dodano wsparcie czytania przeglądowego.

Zmiany dla wersji 2.0

 • Dodane opcje zapisania i usunięcia różnych wyszukiwań dla każdego pliku.
 • Usunięto błąd, który pojawiał się gdy ścieżka zawierała znaki inne niż alfabetu łacińskiego.
 • Skróty klawiszowe mogą być modyfikowane przy użyciu polecenia NVDA Zdarzenia wejścia.

Zmiany dla wersji 1.0

 • Wstępne wydanie.
 • Przetłumaczony na: brazylijski portugalski, farsi, fiński, francuski, galicyjski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, nepalski, portugalski, hiszpański, słowacki, słoweński, tamilski.