Proxy support for NVDA

 • Autor: Jose Manuel Delicado
 • NVDA compatibility: 2022.4 and beyond
 • Pobierz Wersja stabilna

Ten dodatek umożliwia czytnikowi ekranu NVDA łączenie się z Internetem za pośrednictwem jednego lub więcej serwerów proxy. Aby było to możliwe, stosuje różne poprawki do standardowej biblioteki Pythona lub modyfikuje pewne zmienne środowiskowe, w zależności od wybranej konfiguracji. Będziesz mógł automatycznie aktualizować NVDA i ich dodatki ze środowiska korporacyjnego, a nawet wykonywać zdalne sesje, pod warunkiem, że zezwala na to serwer proxy Twojej organizacji.

Funkcje

 • Obsługa różnych typów serwerów proxy: http, socks4 i socks5.
 • Możliwość przekierowania całego ruchu przez serwer proxy lub tylko określony ruch (http, https, ftp).
 • Możliwość przekierowywania całego ruchu przez serwer proxy, a następnie przekierowywania określonego ruchu przez inne serwery (zagnieżdżone serwery proxy).
 • Przełączanie profili i resetowanie konfiguracji: jeśli zwykle pracujesz z przenośną kopią NVDA, możesz utworzyć różne profile dla różnych środowisk (dom, praca, biuro1, biuro2) i ręcznie je aktywować.

Użycie

Ten dodatek dodaje nową kategorię do okna dialogowego ustawień NVDA o nazwie "Proxy". W tej kategorii znajdziesz cztery grupy ustawień. Pierwszy z nich pozwala skonfigurować ogólny serwer proxy dla całego ruchu. Pozostałe grupy umożliwiają konfigurowanie serwerów proxy tylko dla określonych protokołów. Wszystkie grupy mają następujące pola:

 • Host: nazwa hosta lub adres IP serwera proxy. Pozostaw puste, aby wyłączyć ten konkretny serwer proxy.
 • Port: port serwera.
 • Nazwa użytkownika: opcjonalnie. Nazwa użytkownika do uwierzytelniania serwera.
 • Hasło: opcjonalnie. Hasło do uwierzytelniania serwera. Pamiętaj, że hasło nie jest wymagane dla serwerów socks4.

Oprócz poprzednich pól w pierwszej grupie ustawień dostępne są następujące opcje:

 • Można wybrać typ proxy SOCKS: socks4, socks5 lub http.
 • Jeśli to możliwe, użyj proxy dla żądań dns: gdy to pole wyboru jest zaznaczone, nazwy hostów lub nazwy domen będą bezpośrednio wysyłane i rozpoznawane na serwerze proxy. Gdy nie jest zaznaczona, nazwy będą rozpoznawane lokalnie, a serwer otrzyma tylko docelowy adres IP. Należy pamiętać, że nie wszystkie serwery proxy socks4 obsługują tę opcję.

Co ciekawe, większość użytkowników będzie musiała skonfigurować tylko pierwszą grupę ustawień. Jeśli nie znasz szczegółów serwera proxy, poproś administratora sieci organizacji o więcej informacji.

Ograniczenia

 • Bardzo ograniczona obsługa IPV6.
 • Ruch UDP nie jest obsługiwany na wszystkich serwerach proxy.
 • Zewnętrzne biblioteki DLL nie będą respektować ustawień skonfigurowanych w tym dodatku.
 • Tylko uwierzytelnianie podstawowe jest obsługiwane dla serwerów proxy http. Uwierzytelnianie szyfrowane nie jest obsługiwane.
 • Aby przekierować cały ruch (w tym połączenia https) przez serwer proxy http, serwer musi obsługiwać metodę CONNECT http.
 • Nie można skonfigurować trybu "bezpośredniego połączenia". Jeśli wyłączysz określony serwer proxy, zamiast niego zostanie użyty system domyślny.

Lista zmian

Version 1.2

 • Compatible with NVDA 2023.1.
 • For security reasons, minimum NVDA version is set to 2022.4.
 • Updated translations.

Wersja 1.1

 • Kompatybilny z NVDA 2022.1.
 • Ze względów bezpieczeństwa minimalna wersja NVDA jest ustawiona na 2021.3.
 • Funkcja Patch socket.getaddrinfo, gdy zaznaczone jest pole wyboru "Użyj serwera proxy dla żądań dns, jeśli to możliwe" i skonfigurowano ogólny serwer proxy.

Wersja 1.0

 • Wersja pierwotna.