Read Feeds

Ten dodatek umożliwia odczytywanie przez NVDA kanałów informacyjnych w formatach Atom lub RSS. Kanały nie będą odświeżane automatycznie. Mówiąc o kanałach, mamy na myśli kanały w formatach RSS i ATOM.

Installation or Update

Jeśli używałeś poprzedniej wersji tego dodatku i w Twoim folderze konfiguracji NVDA znajdują się katalogi RSS lub personalFeeds , podczas instalacji wersji 6.0 lub nowszej, pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz aktualizować, czy zainstalować. Wybierz aktualizację, aby zaktualizować osobiste kanały i kontynuować ich używanie w nowo zainstalowanej wersji.

Commands

Menu Czytaj kanały

Możesz przejść do podmenu Czytaj kanały z menu NVDA (klawisz NVDA+N); dostępne są tam następujące opcje:

Feeds

Otwiera dialog z następującymi kontrolkami:

 • Filtruj Według: Pole edycyjne do wyszukiwania poprzednio zapisanych kanałów osobistych.
 • A list of the saved feeds, focused when the dialog is opened.
 • Lista artykułow: Otwiera dialog wyświetlający spis artykułów z teraz wyświetlanego kanału osobistego. Oznacz artykuł, którego chcesz przeczytać, a potem naciśnij przycisk OK, aby otworzyć odnoszącą się stronę w przeglądarce. Z tego oka dialogowego, będzie można skopiować tę informację do schowka.
 • Otwórz kanał: otwiera wybrany kanał w domyślnej aplikacji.
 • Open feed as HTML: Opens the selected feed in the default web browser. You will be able to show or hide publication dates and buttons to copy information about articles to clipboard.
 • Copy feed address: Opens a dialog to confirm if you want to copy the feed address to clipboard.
 • Nowy: Otwiera okno dialogowe zawierające pole edycyjne, w którym można wpisać adres nowego kanału osobistego. Jeżeli adres jest prawidłowy a kanał osobisty może być zachowany, nazwa kanału, bazowana na podstawie tytułu kanału, będzie wyświetlana na końcu listy.
 • Zmień nazwę: Otwiera okno dialogowe zawierające pole edycyjne do zmiany nazwy zaznaczonego kanału osobistego.
 • Usuń: Otwiera okno dialogowe umożliwiające usuwanie oznaczonego kanału osobistego po potwierdzeniu.
 • Ustaw jako domyślny: Ustawia kanał osobisty jako domyślny, aby można było się dostać do artykułów za pomocą gestów NVDA.
 • Open folder containing a backup of feeds: Opens a folder which may contain a backup of feeds. This can be useful to explore and delete feeds which shouldn't be imported when the add-on is updated.
 • Preferences: Opens the settings dialog for readFeeds, also available in NVDA's menu, Preferences, settings, readFeeds category.
 • Zamknij: Zamyka dialog kanały osobiste.
Uwagi
 • Jeżeli jest stworzony kanał osobisty pod nazwą tempFeed, zmień mu nazwę, dla tego że ten plik może być zamieniony kiedy to jest potrzebne dla kanału, który już istnieje.
 • Kanał ustawiony jako domyślny nie może być usunięty. Kanał osobisty addressFile feed będzie użyty jako domyślny, kiedy konfiguracja jest zresetowana, i dla tego, on nie może być usunięty.
 • The Filter by edit box can be placed after the Open article button from NVDA's menu, Preferences, Settings, Read feeds category, or pressing the Preferences button of the Feeds dialog.

Copy feeds folder

Otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać katalog gdzie można zapisać katalog personalFeeds directory z waszymi katalogami osobistymi. Domyślny katalog, to katalog konfiguracyjny NVDA, gdzie będzie stworzony katalog personalFeeds.

Restore feeds

Otwiera okno dialogowe w którym można wybrać katalog który zamienia twoje kanały osobiste w katalogu personalFeeds folder. Upewnij się, że wybrałeś katalog zawierający kanały osobiste.

Keyboard commands

 • Ctrl+Szift+NVDA+Spacja: mówi adres artykułu. Jeżeli się naciśnie dwa razy, otwiera stronę.
 • Ctrl+Szift+NVDA+8: Odświeża oznaczony kanał osobisty i wymawia najnowszy teraźniejszy nagłówek.
 • Ctrl+Szift+NVDA+I: Wymawia teraźniejszy tytuł kanału osobistego i link. Dwukrotne naciśnięcie spowoduje kopiowanie tytułu odnoszącego się linku do schowka.
 • Ctrl+Szift+NVDA+U: Wymawia poprzedni tytuł kanału osobistego.
 • Ctrl+Szift+NVDA+O: Wymawia następujący tytuł kanału osobistego.

Notifications

 • Kiedy tytuł i adres zostały skopiowane.
 • Kiedy jest niemożliwe odświeżanie/łączenie z kanałem osobistym, albo adres się nie zgadza z prawdziwym kanałem osobistym.
 • NVDA will display an error message if it was not possible to backup or restore the personalFeeds folder, and if a new feed cannot be created.
 • Dialog Spisu nagłówków artykułów Wyświetla nazwę oznaczonego kanału osobistego i ilość dostępnych artykułów.

Changes for 10.0

 • Added a button to open the selected feed as HTML in the default web browser.
 • If a new feed cannot be created, this will be notified in an error dialog.
 • Improved order and presentation of some articles.
 • More feeds may be supported.
 • When the feeds dialog is opened, the list of feeds will be focused instead of the search edit box.
 • You can choose if the search edit box is placed after the list of feeds, useful to focus the list even when switching from another window without closing the Feeds dialog.
 • Added a button to copy the feed address to clipboard from the feeds dialog.

Zmiany w wersji 9.0

 • Wymaga NVDA 2019.3 lub nowszą.

Zmiany w wersji 8.0

 • When the add-on is updated, feeds saved in the previous version of the add-on will be automatically copied to the new version, unless you prefer to import feeds saved in the main configuration folder of NVDA.
 • When using the dialog to copy feeds, if the chosen folder is not named personalFeeds, a subfolder with this name will be created to prevent the deletion of directories containing important data, such as Documents or Downloads.

Zmiany w wersji 7.0

 • The Feeds dialog includes a button to open a folder which may contain a backup of feeds.
 • When using the edit box to filter feeds, if no results are found, the list of feeds and other controls are disabled, so that NVDA doesn't report "unknown" in the empty list.
 • If the list of articles dialog can't be shown, for example due to errors in the feed, NVDA will raise an error, so that the feeds dialog can be used without restarting NVDA.

Zmiany w wersji 6.0

 • When the default feed has been updated and it stops working due to server issues, the previous articles aren't deleted and can be read with the corresponding keystrokes.
 • Naprawiony błąd: Domyślny kanał może być aktualizowany znowu dwa razy.

zmiany w wersji 5.0

Zmiany w wersji 4.0

 • Dodano przycisk służący do otwierania wybranego kanału z dialogu kanałów osobistych.

Zmiany dla wersji 3.0

 • Dialogi do zarządzania plikami kanałami osobistymi został usunięty. Teraz tę funkcjonalność można znaleźć w dialogu "Kanaly osobiste".
 • Wizualna prezentacja dialogów została ulepszona, aby była zgodna z wyświetlanymi dialogami w NVDA.
 • Domyślny kanał osobisty jest zachowany w konfiguracji NVDA's. Aczkolwiek, można ustawić poszczególne domyślne kanały osobiste w profilach konfiguracyjnych.
 • Wymaga NVDA 2016.4.

Zmiany dla wersji 2.0

 • Pomoc dodatku jest dostępna w menedżerze dodatków.

Zmiany dla wersji 1.0

 • Pierwsza wersja.