Report Passwords

  • Autor: Noelia Ruiz Martínez

Ten dodatek dodaje opcję wypowiadania tekstu wpisanego w chronionych kontrolkach, takich jak hasła, na przykład podczas logowania do internetowych witryn poczty e-mail, w których wpisane znaki są wymawiane jako gwiazdki.

Uwaga: NVDA ma opcję konfiguracji, czy wpisywane hasła będą wypowiadane w terminalach systemu Windows. Ten dodatek nie wpłynie na tego rodzaju kontrolki.

Jak skonfigurować

Dodatek może być skonfigurowany z jego kategorii w ustawieniach NVDA, w meni NVDA, meni rozwijane nvda. może być przydzielony gest dla włączanie w zdarzeniach wejścia.

Wskazówka: Jeśli nie skonfigurowano NVDA do mówienia wpisanymi znakami lub słowami, ale chcesz słyszeć wpisywany tekst w hasłach, możesz utworzyć profil konfiguracji, aby umożliwić mówienie wpisanych znaków i haseł, i przypisać go do gestu lub utworzyć wyzwalacz, aby włączyć go automatycznie w niektórych sytuacjach. Dla wygody NVDA zapyta, czy chcesz utworzyć dedykowany profil po zainstalowaniu dodatku.

Zmiany dla wersji 3.0

  • Nie można uruchomić w trybie bezpiecznym.
  • Kompatybilny z NVDA 2022.1.

Zmiany dla wersji 2.0

  • Kompatybilny z NVDA 2021.1.

Zmiany dla wersji 1.0

  • Wersja pierwoant.