Report Symbols

 • Autor: Noelia Ruiz Martínez.

Ten dodatek pozwala na nasłuchiwanie wpisanych symboli (znaków niealfanumerycznych lub pustych), nawet gdy mówienie wpisanych znaków jest wyłączone w NVDA.

Opiera się na starym dodatku ReportSymbols, opracowanym przez tego samego autora. Powinieneś odinstalować go, aby korzystać z tej wersji.

Dodano element menu dodatku znajdujący się w menu preferencji.

 • Ustawienia symboli raportu: Umożliwia ustawienie preferencji mówienia wpisanych symboli.

Uwaga: Gest otwierający to okno dialogowe można przypisać z menu NVDA, podmenu Preferencje, okna dialogowego Gesty wprowadzania, kategorii Konfiguracja.

Zmiany w wersji 7.0

 • Kompatybilny z NVDA 2022.1.

Zmiany w wersji 6.0

 • Kompatybilny z NVDA 2021.1.

Zmiany dla wersji 5.0

 • Wymaga NVDA 2019.3 lub nowszą.

Zmiany w wersji 4.0

 • Ustawienia dodatku są wyświetlane w odpowiedniej kategorii dialogu ustawień NVDA.
 • Wymaga NVDA w wersji 2018.2 lub nowszej.
 • Jeżeli to potrzebne, można pobrać ostatnią wersję zgodną z NVDA 2017.3.

Zmiany dla wersji 3.0

 • Dodano pola wyboru dla mówiących spacji, zwrotów karetki i innych pustych znaków.

Zmiany dla wersji 2.0

 • Wizualna prezentacja dialogów została ulepszona, aby była zgodna z wyświetlanymi dialogami w NVDA.
 • Wymagane NVDA 2016.4 lub nowsze.

Zmiany dla wersji 1.0

 • Wersja pierwoant.