Resource Monitor

 • Authors: Alex Hall, Joseph Lee, Kefas Lungu, Beqa Gozalishvili, Tuukka Ojala, Ethin Probst and other NVDA contributors
 • Pobierz wersja stabilna
 • Zgodność z NVDA: 2022.4 i nowsze

Ta wtyczka podaje informacje o obciążeniu procesora, użyciu pamięci RAM, a także wykorzystaniu innych zasobów.

Skróty

 • NVDA+Shift+E podaje używaną pamięć, średnie obciążenie procesora, informacje o baterii jeśli jest dostępna.
 • NVDA+Shift+1: przedstawia średnie obciążenie procesora, a jeśli obecne są procesory wielordzeniowe, obciążenie każdego rdzenia.
 • NVDA+Shift+2/5 podaje informacje o użyciu fizycznej i wirtualnej pamięci RAM.
 • NVDA+Shift+3 podaje informacje o używanej i całkowitej przestrzeni dysków twardych i wymiennych.
 • NVDA+Shift+4 raportuje procent baterii, status ładowania, pozostały czas (jeśli nie ładuje), i ostrzeżenie o niskim lub krytycznym poziomie baterii.
 • NVDA+Shift+6: przedstawia architekturę procesora oraz numer wersji systemu Windows i dodatku Service Pack.
 • NVDA+Shift+7 Pokazuje czas pracy systemu.
 • NVDA+Shift+8: presents information on the wireless connection, ssid name and strength, or no ssid if there is none available.

Możesz zmienić te skrótów za pomocą okna dialogowego gestów wprowadzania.

Uwagi o użytkowaniu

Ten dodatek nie zastępuje Menedżera zadań i innych programów dla Windows, dostarczających informacji o systemie. Proszę również zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Informacji o zasobach nie można skopiować do schowka, jeśli dodatek jest uruchamiany na bezpiecznych ekranach.
 • CPU usage is given for logical processors, not physical cores. This is noticeable for processors which uses Hyper-Threading where number of CPU's is twice the number of CPU cores. On some newer computers, not all CPU cores will have hyper-threading enabled.
 • Jeśli aktywność dysku jest za duża, tak jak na przykład kopiowanie wielkich plików, możliwe są opóźnienia w trakcie pobierania informacji.
 • Podczas ogłaszania informacji o architekturze procesora "x86" i "AMD64" odnoszą się odpowiednio do 32-bitowych i 64-bitowych (x64) procesorów Intel i AMD.
 • Ten dodatek wymaga systemu Windows 10 lub nowszego.

Uwaga dotycząca licencji: ten dodatek używa Psutil, licencjonowanego na 3-klauzulowej licencji BSD, która jest zgodna z GNU General Public License.

Version 23.09

 • NVDA will no longer log startup error messages on Windows Server systems when wireless capability modules are unavailable.

Version 23.06

 • Situation where resourceMonitor doesn't work properly due to unavailability of wireless adapters has been fixed.

Version 23.05.1

wlanReporter NVDA-addon is now part of resourceMonitor!

 • The old way of checking for wireless connections has been replaced by the windows API from wlanReporter: https://github.com/kvark128/WlanReporter/ .

  • After speaking SSID name and strength, NVDA will also now tell you the security type of your network.
  • NVDA will now alert you when you connect and disconnect from a wireless network.
  • NVDA will now alert you when wireless connections is turned on or off.

Version 23.05

 • added the ability to detect and present the state of the connected wireless network.

  • Announces the name of the connected wireless SSID.
  • Announces the strength of the ssid
  • Announce SSID not found if None is detected.

Wersja 23.02

 • Wymagana jest NVDA 2022.4 lub nowsza.
 • Wymagany jest system Windows 10 21H2 (aktualizacja z listopada 2021 r./kompilacja 19044) lub nowszy.

Wersja 23.01

 • Wymagana jest NVDA 2022.3 lub nowsza.
 • System Windows 10 lub nowszy jest wymagany, ponieważ systemy Windows 7, 8 i 8.1 nie są już obsługiwane przez firmę Microsoft od stycznia 2023 r.
 • Zaktualizowano zależność psutil do wersji 5.9.4.
 • NVDA ogłosi rzeczywistą architekturę procesora (x86/AMD64/ARM64) jako część informacji o wersji systemu Windows.
 • W systemach jednordzeniowych NVDA nie będzie już informować o obciążeniu rdzenia procesora, ponieważ średnie obciążenie procesora jest takie samo jak obciążenie rdzenia.

Wersja 22.03

Wersja 22.03 jest ostatnią stabilną wersją obsługującą system Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, 8 i 8.1.

 • Wymagana jest nvda 2021.3 lub nowsza.
 • Podczas próby zainstalowania dodatku w systemie Windows 7, 8 i 8.1 zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
 • Zaktualizowano zależność psutil do wersji 5.9.0.

Wersja 22.01

 • Wymagana jest nvda 2021.2 lub nowsza.

Wersja 21.10

 • NVDA 2021.1 lub nowsza jest wymagana ze względu na zmiany w NVDA, które mają wpływ na ten dodatek.

Wersja 21.08

 • Minimalne wymagania dotyczące wersji systemu Windows są teraz powiązane z wersjami NVDA.
 • Kompilacje systemu Windows 20348 i 22000 są rozpoznawane odpowiednio jako Windows Server 2022 i Windows 11.
 • W kompilacjach Insider Preview wersja systemu Windows, taka jak "Windows 10", nie będzie używana. Zamiast tego NvDA ogłosi "Windows Insider".
 • W systemach 64-bitowych architektura procesora (x64 lub ARM64) zostanie ogłoszona jako część informacji o wersji systemu Windows.

Wersja 21.04

 • Wymagana jest wersja NVDA 2020.4 lub nowsza.
 • Zaktualizowano zależność psutil do wersji 5.8.0.
 • Po dwukrotnym naciśnięciu poleceń dodatków w celu skopiowania informacji o zasobach do schowka, NVDA ogłosi kopiowane podsumowanie zasobów.

Wersja 21.01

 • Zaktualizowano zależność psutil do wersji 5.7.3.
 • Komunikat o skróconej wersji systemu Windows.
 • W systemie Windows 8.1 wersja build.revision zostanie ogłoszona jako część komunikatu o wersji systemu Windows, podobnie jak w systemie Windows 10.

Wersja 20.09

 • Czas pracy systemu od teraz jest podawany jako wartość w dniach, godzinach, minutach, sekundach.
 • Windows Server kompilacja Insider Preview 20201 lub nowsze są teraz prawidłowo rozpoznawane jako kompilacje insider preview.

Wersja 20.04

 • Windows 10 wersja 20H2 jest poprawnie rozpoznawana przy dostarczaniu informacji o wersji za pomocą skrótu (NVDA+Shift+6).
 • Uproszczony komunikato o werji Windows Na przykład: Windows 10 YYMM instead of Windows 10verYYMM when pressing NVDA+Shift+6.

Wersja 20.06

 • Naprawiono błędy związane z stylem kodu oraz linterem flake8.

Wersja 20.04

 • Zaktualizowano zależność psutil dependency to 5.7.0.

Wersja 20.01

 • NVDA 2019.3 lub nowsza jest wymagana ze względu na szerokie wykorzystanie Pythona 3.

Wersja19.11

 • Ulepszone wykrywanie kompilacji insider preview, dla wersji 20H1 i nowszej.

Wersja 19.07

 • Zaktualizowano zależność psutil do wersji 5.6.3.
 • Zmiany wewnętrzne do polecenia baterii.

Wersja 18.12

 • Zmiany wewnętrzne do wspierania przyszłych wersji NVDA.

Wersja 18.10

 • Poprawiona została zgodność kodu źródłowego z Pythonem 3.
 • Zaktualizowano zależność psutil do wersji 5.4.7.
 • Podczas wyświetlania pojemności dysku i użycia pamięci, NVDA nie będzie już wyrzucać błędów, dla komputerów lub usług używających więcej niż petabajt pamięci RAM lub dysku.
 • Wartości użycia pamięci i dysku wyświetlane są do dwóch miejsc po przecinku, np. 4.00 GB zamiast 4.0 GB).
 • Ulepszone wykrywanie kompilacji Windows insider preview.

Wersja 18.04

Wersja 18.04.x jest ostatnim wydaniem wspierającym wydania windows wcześniej niż 7 SP1.

 • Ostatnia wersjawspierająca Windows Server 2003, Vista i Server 2008.
 • Lepsze wykrywanie wydań Windowsa 10, a także rozróżnianie między wydaniami publicznymi i wydaniami niejawnego programu testów.

Wersja 17.12

 • Dodano wsparcie dla 64-bitowych ARM procesorów w Windowsie 10.

Wersja 17.09

Ważne: Wersja 17.09.x jest ostatnią wersją wspierającą Windows XP.

 • Ostatnia wersja, którą będzie można uruchomić na Windowsie XP.
 • Windows 10 kompilacja 16278 i nowsze są rozpoznawane jako 1709. Pomniejsza aktualizacja tego dodatku będzie wydana po wydaniu wersji 1709 stabilnej kompilacji.

Wersja 17.07.1

 • Ponowne wsparcie Windowsa XP (uszkodzone od wersji 17.02).

Wersja 17.05

 • Wymawianie czasu pracy systemu (czas od ostatniego rozruchu; NVDA+Shift+7).

Wersja 17.02

 • Zaktualizowano zależność psutil do wersji 5.0.1.
 • Podczas sprawdzania użycia dysku NVDA nie będzie już wyświetlać okna dialogowego błędu w niektórych systemach, w których nośnik wymienny nie jest prawidłowo rozpoznawany (na przykład gdy karta nie jest włożona do czytnika kart).)

Wersja 16.08

Zaczynając od wersji 16.08, wersje dodatku będą wyświetlane jako rok.miesiąc.rewizja.

 • Różne wersje systemu Windows 10 są teraz poprawnie rozpoznawane (takie jak 1607 dla kompilacji 14393).
 • Wydania kompilacji windowsa 10 (po instalacji aktualizacji zbiorczych) są rozpoznawane poprawnie (tak jak 14393.51).
 • Jeżeli są używane kompilacje Insider Preview, ten stan jest rospoznany.

Zmiany w wersji 4.5

 • Repozytorium tego dodatku został przeniesiony do GitHuba (można go znaleźć pod adresem https://github.com/josephsl/resourcemonitor).
 • Windows Server 2016 jest rozpoznawany poprawnie.

Zmiany w wersji 4.0

 • Zaktualizowano zależność psutil do wersji 2.2.1.
 • Znacznie ulepszona zawodność przy pobieraniu informacji o użyciu procesora.
 • Dodano wsparcie dla rospoznawania Windows 10.
 • W systemie Windows 10 zostanie również ogłoszony numer kompilacji systemu Windows.
 • Teraz państwo może użyć menedżera dodatków, aby dostać się do pomocy dodatku.

Zmiany dla wersji 3.1

 • Monitor zasobów oficjalnie obsługuje Windows 8.1.
 • Zaktualizowano tłumaczenia.

Zmiany dla wersji 3.0

 • Zaktualizowano zależność psutil do wersji 1.2.1.
 • NVDA+Shift+6 odczytuje wersję i servicepack systemu Windows, oraz bity procesora (32 lub 64 bity).
 • Możliwość zmiany klawiszy skrótu dodatku (NVDA 2013.3 lub nowsza).
 • Możliwość skopiowania do schowka pojedynczych informacji o zasobach, przez naciśnięcie dwukrotnie klawisza polecenia wypowiadającego daną informację.

Zmiany w wersji 2.4

 • Nowe języki: chiński (uproszczony), ukraiński.
 • Zaktualizowano tłumaczenia.

Zmiany dla 2.3

 • Dodano tłumaczenie bułgarskie.

Zmiany w wersji 2.2

 • Dodano następujące języki: arabski, aragoński, chorwacki, holenderski, fiński, francuski, galicyjski, niemiecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, nepalski, polski, portugalski(brazylijski), rosyjski, słowacki, słoweński, hiszpański, tamilski i turecki.

Zmiany dla wersji 2.1

 • Zaktualizowano zależność psutil do wersji 0.6.1.
 • Naprawiono duże opóźnienie podczas uzyskiwania informacji o dyskach.
 • Czyszczenie kodu.

Zmiany dla wersji 2.0

 • dodano wsparcie tłumaczeniowe i komentarze do tłumaczeń.

Zmiany dla wersji 1.0

 • Wstępne wydanie