Review Cursor Copier

Ten dodatek wprowadza do NVDA szereg poleceń, które umożliwiają kopiowanie tekstu pod kursorem przeglądu do schowka. Obecnie, dostępne są następujące polecenia:

  • Skopiuj wiersz pod kursorem przeglądu
  • Skopiuj słowo pod kursorem przeglądu
  • Kopiuj od początku aktualnego wiersza do kursora przeglądu
  • Kopiuj od kursora przeglądu do końca aktualnego wiersza
  • Kopiuj od początku aktualnego słowa do kursora przeglądu
  • Kopiuj od kursora przeglądu do końca aktualnego słowa

Powyższe polecenia nie posiadają domyślnych skrótów klawiszowych. Aby ustawić własne skróty, proszę użyć dialogu "zdarzenia wejścia" znajdującego się w menu ustawień NVDA. Wszystkie polecenia wprowadzone przez ten dodatek są dostępne w kategorii "przegląd tekstu" Więcej informacji na temat ustawiania i zmiany zdarzeń wejścia można znaleźć w Podręczniku Użytkownika NVDA.

Licencja

Ten dodatek jest obięty licencją GNU General Public License, wersja 2.