sayCurrentKeyboardLanguage

Prezentacja

Ten dodatek został utworzony na prośbę członka listy mailingowej nvda-addons.

Zapewnia skrót klawiaturowy NVDA + F4, który pozwala pobrać i podać język bieżącej klawiatury.

Dwukrotne naciśnięcie powoduje podanie domyślnego języka systemu.

W pierwszej wersji modułu, został on zaproponowany jako globalna wtyczka dlaNVDA, potem był on przekształcony w pakiet addon.

Uwagi

Jeśli skrót klawiaturowy NVDA + F4 jest w konflikcie z innym poleceniem, możesz go zmienić, przechodząc do menu Preferencje NVDA w podmenu "Gesty wprowadzania".

Skrypt znajdziesz w kategorii "Stan systemu".

Zgodność

  • Ten dodatek jest kompatybilny z wersjami NVDA od 2014.3 do 2019.3.

Zmiany w wersji 19.02

  • Zmieniono numerację wersji przy użyciu YY. MM (Rok w 2 cyfrach, po którym następuje kropka, a następnie miesiąc w 2 cyfrach);
  • Dodano kompatybilność z nowym formatem wersjonowania dodatku, pojawił się od nvda 2019.1.

Zmiany dla wersji 1.1

  • Nazwa dodatku została zmieniona z getCurKeyboardLanguage na sayCurrentKeyboardLanguage;
  • Dodano licencję GPL;
  • Dodano skrypt getCurKeyboardLanguage do kategorii "Stan systemu";
  • Poprawione niektóre błędy w kodzie.

Zmiany dla wersji 1.0

  • Wersja pierwotna.