Screen Curtain

  • Autorzy: Babbage B.V., Joseph Lee
  • Pobierz wersja rozwojowa
  • Zgodność z wersjami NVDA: 2018.3 do 2019.2
  • This is a legacy add-on: NVDA 2019.3 includes screen curtain functionality

Ten dodatek powstał w odpowiedzi na problem głównej dystrybucji NVDA, o numerze 7857. Dodano funkcję kurtyny ekranowej dla systemu Windows 8 i nowszych.

Aby uruchomić dodatek, przejdź do menu NVDA/Narzędzia/Screen Curtain. Gdy ten element jest zaznaczony, kurtyna ekranowa jest aktywna, jeśli nie, kurtyna jest wyłączona. Możesz także przypisać własny skrót do włączania i wyłączania kurtyny ekranowej z dowolnego miejsca. Podczas przełączania tej funkcji, na pasku stanu pojawi się odpowiednia wiadomość. Jeśli przy starcie NVDA kurtyna ekranowa jest aktywna, zostanie to zasygnalizowane dźwiękiem.

Aby włączyć kurtynę ekranową podczas pracy z NVDA, przejdź do menu NVDA/Ustawienia/Ustawienia/Screen curtain. Zaznacz pole wyboru "Włącz kurtynę ekranową". Aby wyłączyć kurtynę, odznacz to pole wyboru. To ustawienie można też skonfigurować, gdy używany jest profil inny niż standardowy. Dzięki temu, można włączyć kurtynę np. dla profilu używanego do czytania konkretnej aplikacji.

Ważne: jest to dodatek eksperymentalny. Funkcja kurtyny jest wdrożona w NVDA od wersji 2019.3, i dlatego ten dodatek jest niezgodny.

Wersja 18.08

  • Wersja pierwotna.