Speak Passwords

  • Autor: Tyler Spivey
  • Zgodność z wersjami NVDA: 2019.3
  • Pobierz wersja stabilna

Ten dodatek umożliwia wymawianie znaków i słów w polach hasła. Mimo to, nawigacja w takich polach nie zmienia się.

Użycie

Kiedy ten dodatek jest zainstalowany, hasła są wypowiadane automatycznie. Mogą być wymawiane przez czytaj pisane znaki /czytaj pisane słowa.

Aby wyłączyć wypowiadanie wpisywanych haseł, wyłącz czytanie pisanych znaków /słów, albo usuń /wyłącz dodatek.