SpeechPlayer in Espeak

Hybryd speechPlayera i eSpeaka, zawierający głos Edward.