Speech History

Zaktualizowana wersja dodatku Clip Copy, pierwotnie stworzonego przez Tylera Spiveyego.  Dodatek umożliwia przegląd ostatnich stu elementów wymówionych przez NVDA i kopiowanie wypowiedzi do schowka.  Domyślnie, trzeba używać Shift+F11 aby przemieszczać się do tyłu po historii, Shift+F12 aby przemieszczać się do przodu i F12, aby skopiować wypowiedzenie.  Te skróty można zaktualizować z poziomu kategorii Mowa w dialogu zdarzeń wejścia NVDA.