TeamViewer

Bu eklenti, TeamViewer'ın NVDA ile erişilebilirliğini artırır.

Aynı yazarlar tarafından geliştirilen TeamViewerNVDADestek eklentisine dayanmaktadır. İki eklentide de aynı kısayılar bulunduğundan eklentiyi sorunsuz kulanmak için eski eklentiyi kaldırmanız gerekir.

TeamViewer 9, deneme sürümü üzerinde test edilmiştir.

Kısayol Tuşları:

  • nvda+shift+C: ID ve geçerli parolayı panoya kopyalar, böylece örneğin bir sohbet sırasında uzaktan kontrolün gerektiği anda karşı tarafa bilgilerin kolayca gönderilmesine yardımcı olur.
  • control+tab ve control+shift+tab: TeamViewer ana iletişim kutusunda diğer sekmeye geçişi sağlar.

2.0 için değişiklik listesi

  • Artık eklenti yardımına Eklenti Yöneticisinden ulaşabilirsiniz.

1.0 için değişiklik listesi

  • İlk versiyon.