Text Information

Ten dodatek umożliwia pozyskiwanie informacji w oparciu o zaznaczony tekst. Wystarczy zaznaczyć fragment tekstu i użyć odpowiedniego skrótu klawiszowego. W odpowiedzi, dodatek powinien zaprezentować coś, co pasuje do kontekstu.

Ważne: ten pakiet jest rozpowszechniany na warunkach GNU General Public License, wersja 2 lub nowsze. Więcej informacji można znaleźć w pliku COPYING.txt.

Skróty klawiszowe

Uwaga! Podane tu skróty klawiszowe dotyczą angielskiego układu klawiatury. Dlatego w innych układach klawiatury mogą nie działać. W razie problemu, spróbuj je zmienić w oknie dialogowym zdarzeń wejścia.

  • NVDA+; (średnik): pobiera informacje w oparciu o zaznaczony tekst
  • NVDA+SHIFT+; (średnik): pobiera informacje dotyczące tekstu w schowku
  • NVDA+control+; (średnik): powtarza ostatnią wymówioną informację. Dwukrotnie naciśnięte, wyświetla ją w oknie dialogowym.

wspierane usługi

Obecnie wspierane są następujące usługi:

  • Pozyskiwanie informacji o adresie IP za pomocą IPInfoDB API. Klucz API jest dostarczony razem z dodatkiem, ale nie mogę zagwarantować, że będzie on zawsze działał. Możesz wygenerować swój własny klucz i wpisać go w górnej części pliku init.py, zastępując nim stary klucz.
  • definicje z angielskiego słownika princeton wordnetweb. Ważne: Jakość tych definicji nie jest najlepsza. Co więcej, baza danych tego słownika nie posiada definicji prostych słów, np. could, you, itp.
  • wyszukiwanie po numerach ISBN za pomocą google books API
  • Weryfikacja rodzaju kart kredytowych

Uwaga! Do weryfikacji danych używane są wyrażenia regularne. Niektóre wyrażenia, takie jak numery telefonów, i adresy e-mail nie są obecnie używane. W przyszłości może to ulec zmianie.

pomoc w rozwijaniu dodatku

Doceniam każdą pomoc. Można wysłać PR, lub napisać na któryś z następujących adresów:

twitter: @cartertemm

email: crtbraille@gmail.com