Time Zoner

 • Autor: Munawar Bijani
 • Pobierz wersja stabilna
 • Zgodność z wersjami NVDA: 2019.2.1 i nowsze

Dodatek dla NVDA, służący do oznajmiania czasu w wybranych strefach czasowych.

Wstęp

Od bardzo długiego czasu, Operacyjny system windows posiadał możliwość wyświetlania zagarów dla różnych strefach czasowych. Użytkownicy mogli przystosowywać zegary do swoich potrzeb, po czym stawały się one widoczne od razu.

Niestety, nie istnieje łatwy sposób dostarczania tej informacji dla użytkowników czytników ekranu, takich jak NVDA lub JAWS. Te czytniki ekranu nie wspierają dodatkowych zegarów. Użytkownicy muszą używać rozwiązań trzeciej strony. Niektóre z nich są płatne.

Duża część mojej pracy wymaga wymaga przystosowywania się do różnych stref czasowych, i mam dość liczenia różnicy godzin, zwłaszcza dla stref czasowych, które są zrównany z godziną. Jest tak w Indiach, które są oddalone od czasu UTC 5 godzin i 30 minut).

Poto stworzyłem ten dodatek dla NVDA. Dodatek pozwała usłyszeć czas w wybranych strefach czasowych, używając pierścień stref czasowych.

Użycie

Dodatek wspiera jak i starą, tak i nową wersję NVDA, napisaną w Pythonie 3.

Gdy dodatek jest zainstalowany, naciśnij NVDA+N aby otworzyć meni kontekstowe NVDA. Strzałką w dół znajdź "ustawienia" a potem strzałką w górę znajdź opcję "Time Zoner".

Naciśnij enter na opcję "skonfiguruj pierścień stref czasowych".

Pokaże się okno dialogowe, w którym będzie można ustawić strefy czasowe, dla których data i czas mają być odczytywane.

Zaznacz elementy w liście stref czasowych aby je dodać do pierścienia stref czasowych. Odznacz je, oraz naciśnij przycisk "usuń", aby je usunąć z pierścienia.

Także można zmienić porządek stref czasowych na liście używając przycisków przenieś w górę lub w dół.

Można użyć pole edycyjne "filtruj" do wyszukiwania określonych stref czasowych.

Zaznacz pole wyboru "Odczytuj skrócone nazwy stref czasowych", aby usłyszeć skrócone nazwy stref czasowych, takie jak IST lub GMT. Odznacz tę pole wyboru, aby usłyszeć pełne nazwy, takie jak Azja/Kolkata oraz Europa/Londyn.

Gdy skończyłeś/aś konfigurować strefy czasowe, naciśnij przycisk Zachowaj.

Od teraz można nacisnąć NVDA+Alt+T, aby odczytać datę i czas w pierścieniu stref czasowych.

Kiedy poraz pierwszych dodatek zostanie zainstalowany, NVDA dodatek domyślnie użyje lokalną strefę czasowo, jeśli może ją dostarczyć.

Lista zmian

Wersja 1.03, wydana 21. Marca 2020

 • Dodatek się już nie wysypuje podczas próby ustawienia domyślnej strefy czasowej.
 • Naprawiono błąd z względnymi linkami w dokumentacji.

Wersja 1.02, Wydana 18. marca 2020

 • Podczas instalowania nowszej wersji tego dodatku, ustawienia są nadal zapamiętywane z poprzedniej instalacji.
 • Inne zmiany związane z dostosowywaniem się do wytycznych w sprawie dodatków dla NVDA.

Wersja 1.01, Wydana 12. marca 2020

 • Data i czas odczytywane są zgodnie z lokalizacją użytkownika, co oznacza, że jest brany pod uwagę 24-godzinnego odczytu czasu.
 • NVDA będzie odczytywał nazwy stref czasowych w zależności od ustawień użytkownika. na przykład, strefa czasowa może być odczytana jako Europa/Londyn lub w trybie krótkim jako GMT lub BST. To ustawienie jest regulowane za pomocą pola wyboru "Odczytuj skrócone nazwy stref czasowych".
 • Dodatek zawiera komentarze dla tłumaczy (@ruifontes).
 • Dodatek zawiera komentarze nagłówka (@ruifontes).
 • Klawisz escape zamyka pierścień stref czasowych dialog (@ruifontes).
 • Meni służące do otwierania dialogu stref czasowych jest od teraz nazywany odpowiednio (@ruifontes).
 • NVDA domyślnie będzie używał lokalną strefę czasową, jeżeli jest dostępna.
 • Wsparcie wielu stref czasowych za pomocą pierścienia stref czasowych.
 • Od teraz ten dodatek używa skrótu klawiszowego NVDA+Alt+T aby zapobiec konflikt skrótów klawiszowych z dodatkiem "Clock".
 • Dialog służący do wybierania stref czasowych od teraz posiada pole do filtrowania stref czasowych. NVDA będzie odczytywał ilość winików jak tylko użytkownik zacznie pisać w to pole.
 • Wsparcie Pythona 2
 • Data i czas oznajmiane są w oddzielnim wątku w celu zapobiegania zawieszeń NVDA, w przypadku kiedy dostarczanie tej informacji trwa troszeczkę dłużej.
 • Okno dialogowe dodatku od teraz zawiera przycisk anuluj co oznacza, że już nie powoduje to zamknięcie NVDA.