Tone Master

İşte karşınızda, Tone Master! Bu eklentiyi öylesine eylence için yazmıştım. Umarım sizde kullanırken biraz eylenirsiniz.

NVDA'nın aşama çubuklarında ve hata bildirimi için kullandığı bip seslerini duymak yerine NVDA'ya farklı melodiler çaldırmak istemişimdir. Ancak, bu işlemi yapmak çok kolay değildi. bu yüzden önce süreci kolaylaştırmak istedim ve Tone Master'ı yazdım. NVDA'nın Mozzart'ı, Beethoven'ın veya Rolling Stones'un en çok dinlenme almış şarkılarını çaldığını düşünün. Tabii ki sonuç kulağa eski cep telefonlarındaki zil sesleri gibi gelecek olsa da yine de komik oluyor.

Yukarıda da belirttiğim gibi, Tone Master ton veri dosyalarını kullanarak bu işlemi kolaylaştırır. Bu dosyalar istediğiniz metin düzenleme programı ile düzenlenebilir ve NVDA ile çalınabilir. Eklentinin nasıl kullanıldığını öğrenmek için okumaya devam edin.

Ton veri dosyaları

Tone Master ile ilk müziğinizi çalabilmeniz için önce bir ton veri dosyası oluşturmanız ve Tone Master'da açmanız gerekir. Basitçe Ton veri dosyaları, .tdf uzantılı metin dosyalarıdır. Tone Master, ton dizilerini işlemek ve çalmak için bu dosyaları kullanır. Tone Master'ın Oluşturacağınız müzikleri başarılı bir şekilde çalabilmesi için ton veri dosyalarının aşağıda belirtilen talimatlar çerçevesinde oluşturulmaları gerekir.

 1. .tdf dosyasındaki her satır zorunlu iki nokta üst üste (:) ile ayrılmış üç parametre içermelidir. Birinci parametre ton perdesi, ikinci parametre ton süresi, üçüncü parametre ise her ton arasındaki sessizlik süresidir. Her üç parametrenin de tanımlanması gereklidir. Aksi takdirde Tone Master dosyayı çalamaz.
 2. Perde ve süre parametreleri tamsayı, sessizlik parametresi ise ondalık sayı olarak tanımlanmalıdır.
 3. Eğer .tdf dosyasındaki herhangi bir satırın başında bir diyez işareti (#) varsa, Tone Master o satırı bir yorum olarak algılayacak ve yoksayacaktır.

Örnek: 3 tonluk bir dizi çalma

1500:100:0.5

1000:100:0.09

500:100:0.7

Bu örnekte, 1. dizideki ilk tonun perdesi 1500, süresi 100 ve 0,5 sessizlik vardır. İkinci tonun perdesi 1000, süresi 100 ve sessizlik 0,09'dur. ve son dizideki son ton perdesi 500, süresi 100 ve sessizlik 0,7'dir.

Önemli, Sessizlik parametresinin belirtilmesi zorunludur. Eğer belirtilmezse, Tone Master Alt Alta bulunan iki dizeyi üst üste algılar ve beklenmedik sonuçlar alabilirsiniz.

Ton veri dosyalarının yapısına aşina olmak için lütfen eklentiyle birlikte gelen örnek dosyayı görüntüleyin ve düzenlemeyi deneyin. Örnek dosyayı "tones" alt klasöründe bulabilirsiniz.

Kısayol tuşları

 • Alt+NVDA+T: Hiçbir hata yoksa, o anda açılmış ton dosyasını çalar.
 • Alt+Shift+NVDA+T: Eğer bir ton verisi çalınıyorsa, çalmayı durdurur.
 • Alt+NVDA+N: Düzenleme için Not Defteri'nde yeni bir boş ton veri dosyası oluşturur ve açar.
 • Alt+NVDA+L: Oynatmak için bir ton veri dosyası seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
 • Alt+NVDA+E: Açılmış ton veri dosyasını düzenlemeniz için dosyayı not defterinde açar.
 • Alt+NVDA+O: Ton veri dosyalarının bulunması gereken "tones" klasörünü açar.

Diğer notlar

Kısayol tuşlarının yanı sıra, Ayrıca NVDA menüsü, Araçlar, Ton Alt Menüsü'ne giderek ton veri dosyalarını açabilir, oluşturabilir, düzenleyebilir veya bu dosyaların bulunduğu tones klasörünü açabilirsiniz.

Yeni ton veri dosyası oluşturma iletişim kutusu görüntülendiğinde, dosya adını .tdf uzantısı olmadan yazın. Dosya uzantısı Tone Master tarafından otomatik olarak eklenecektir. Herhangi bir ad belirtilmemişse, Tone Master "untitled.tdf" olan varsayılan dosya adını kullanacaktır. Dosya oluşturulduğunda Tone Master yeni dosyayı açacak ve düzenlemeniz için Not Defteri'nde açacaktır. Eğer yeni dosya oluşturmak istemiyorsanız iletişim kutusundan Escape tuşuna basarak çıkabilrsiniz.

Not: Tone Master, varsayılan olarak Windows ile birlikte geldiğinden ve bu nedenle herhangi bir bilgisayarda mevcut olması gerektiğinden, ton veri dosyalarını düzenlemek için Not Defteri'ni kullanır.

Ton veri dosyası açma iletişim kutusu açıkken, açılmak istenen dosyayı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve ardından Enter'a basın. Dosya açmak istemiyorsanızEscape tuşuna basın.

.tdf dosyaları içeren bir klasör açtığınızda, görüntülemek veya düzenlemek için bunları metin düzenleyicinizde açabilirsiniz. Ancak, sonuçlarınızı anında duymak için önce dosyayı Tone Master'da açmanızı tavsiye ederim. Ardından dosyayı düzenleyebilir, ilerlemenizi kaydedebilir ve her kaydetmeden sonra dosyanın son halini dinlemek için oynat komutunu kullanabilirsiniz.

1.3 için değişiklikler

 • Düzeltildi: Daha yeni NVDA sürümleriyle uyumluluk sorunu düzeltildi.

1.2 için değişiklikler

 • Düzeltildi: Boş bir ton verisi seçip ardından başka bir ton verisi seçip onu çalmaya çalışmanın ton verilerinin çalınmamasıyla sonuçlanması sorunu giderildi.

1.1 için değişiklikler

 • Eklendi: Tonlarca yeni veri dosyası oluşturmak ve düzenlemek için Not Defteri'nde açma seçeneği.
 • Eklendi: Şu anda yüklü olan ton veri dosyasını Not Defteri'nde düzenleme seçeneği.
 • İyileştirildi: Hata mesajları artık daha anlaşılabilir.
 • İyileştirildi: Tonlar klasörünü açma veya Not Defteri'nde ton verisi dosyalarını düzenleme gibi belirli eklenti özelliklerine artık güvenli ekranlarda izin verilmemektedir.
 • İyileştirildi: Ton verisi oynatımı durdurulursa, kullanıcı NVDA tarafından bilgilendirilecektir.
 • Düzeltildi: Eğer bir ton verisi çalınıyorsa, artık başka bir dosya çalamazsınız.

1.0 için değişiklikler

 • İlk sürüm.