Tony'nin geliştirmeleri

  • Yazar: Tony Malykh
  • kararlı sürümü indir
  • NVDA 2019.3 veya sonraki bir sürümü gerektirir.

Bu eklenti, NVDA'ya farklı özellikler ekler.

Bu eklenti yalnızca NVDA 2019.3 ve üzeri sürümleriyle uyumludur.

Geliştirilmiş tablo gezinme komutları

  • Control+Alt+Baş/Son - tablodaki ilk/son sütuna atlar.
  • Control+Alt+sayfa yukarı/sayfa aşağı - tablodaki ilk/son satıra atlayın.
  • NVDA+Control+rakamlar - tablodaki 1./2./3./... 10. sütuna atlayın.
  • NVDA+Alt+rakamlar - tabloda 1./2./3./... 10. sıraya atla.
  • NVDA+Shift+Aşağı Ok - geçerli hücreden başlayarak tablodaki geçerli sütunu okuyun.

Dinamik kısayollar

Bazı klavye kısayollarını dinamikleştirebilirsiniz. Dinamik olarak işaretlenmiş bir tuşa bastığınızda, NVDA odaklanan pencereyi sürekli kontrol edecek ve eğer geçerli satır değiştiyse size otomatik olarak bildirecektir. Örneğin, Metin düzenleyicilerindeki yer işaretine git, satıra git ve hata ayıklamada kullanılan step into, step over, gibi klavye kısayollar dinamikleştirebilirsiniz.

Dinamik kısayol tuşları tablosunun formatı basittir: her satır aşağıdaki formatta bir kural içerir:


Uygulama adı kısayol tuşu

burada "Uygulama adı", bahsi geçen kısayol tuşunun dinamik olarak işaretlendiği (veya "*" ile tüm uygulamalarda dinamik olarak işaretlendiği) uygulamanın adıdır ve "klavye kısayolu", NVDA biçiminde bir kısayoludur, örneğin, "control+alt+shift" +sayfa aşağı`.

Gerçek zamanlı konsol çıktısı

Bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır ve ayarlarda etkinleştirilmelidir.

Bu seçenek,NVDA'nın konsol uygulamalarında yeni gelen satırları sıraya koyup okuması yerine, satırlar geldikçe okumasını sağlar.

Ayrıca komut satırı güncellemelerinde bip sesi çıkarma seçeneği de mevcuttur. Bu, konsola yeni satırlar geldiğinde sizi bildirir.

NVDA meşgulken bip sesi

NVDA meşgul olduğunda NVDA'nın sesli geri bildirim sağlaması için bu seçeneği işaretleyin. NVDA'nın meşgul olması, mutlaka NVDA ile ilgili bir sorun olduğunu göstermez, bunun yerine, bu, kullanıcıya herhangi bir NVDA komutunun hemen çalıştıramayacağının bir işaretidir.

NVDA ses seviyesi

  • NVDA+Control+sayfa yukarı/sayfa aşağı - NVDA sesini ayarlayın.

Bu seçenek, NVDA sentezleyicinin ve NVDA seslerini kontrol eder. Bu seçeneğin bir konuşma sentezleyicisinin ses düzeyini ayarlamaya kıyasla avantajı, NVDA'nın tüm seslerini değiştirebilmesidir.

Shift insert kısayolunu engelleme

NVDA'da İnsert tuşuna arka arkaya iki kez basmak uygulamalarda ekleme modunu değiştirir. Ancak bu durum bazen yanlışlıkla olabilir. Bu özel bir kısayol tuşu olduğundan, ayarlarda devre dışı bırakılamaz. Bu eklenti, bu klavye kısayolunu engellemenizi sağlar.

Bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır ve ayarlarda etkinleştirilmelidir.