ToolbarsExplorer

Ten dodatek ułatwia używanie pasków narzędzi w aplikacjach. W tym celu, wykorzystuje sposób eksploracji pochodzący z nawigacji obiektowej z uproszczonymi gestami.

Polecenia

 • Alt+klawisz kontekstowy: włącza eksplorację pasków narzędzi
  (Można przemapować to w oknie zdarzeń wejścia, w kategorii nawigacja obiektowa).

Podczas eksploracji dostępne są następujące polecenia:

 • Strzałka w lewo/w prawo: przemieszcza do poprzedniego/następnego paska narzędzi;
 • Strzałka w górę/w dół: przewija w górę/w dół elementy aktualnego paska narzędzi;
 • Enter: aktywuje pasek narzędzi lub jego element;
 • Spacja: symuluje kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pasku narzędzi lub jego elemencie;
 • Klawisz kontekstowy/sift+F10: symuluje kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pasku narzędzi lub jego elemencie;
 • Escape: zamyka eksplorację.

Dodatkowo, można wykonywać czynności na paskach narzędzi lub ich elementach za pomocą wszystkich gestów NVDA, dokładnie tak, jak podczas poruszania się po obiektach przy użyciu standardowej nawigacji obiektowej.

Uwagi

Eksplorację jawnie kończy naciśnięcie klawisza Escape, a także niejawnie.

 • wykonywanie akcji na elemencie paska narzędzi oraz na samym pasku za pomocą spacji klawisza kontekstowego/shift+F10, oraz klawiszem enter);
 • naciśmnięcie gestu wyprowadzającego z aktualnego paska narzędzi (alt, windows, tab, NVDA+F1, nawigacja objektowa itd).

Inne polecenia, które nie mają w sobie alt, windows lub escape (jak h, 1, shift, shift+h, control+z) po prostu nie robią nic.

sugestie

 • Dodatek może nie działać po pierwsze instalacji/aktualizacji aplikacji Mozilli; Aby rozwiązać problem, prosimy zrastartować NVDA i aplikacje Mozilla;
 • W LibreOffice, prawdopodobnie najlepiej ustawić domyślny lub pojedynczy pasek narzędzi. Można to zrobić w menu widok/pozycja paska narzędzi.