Windows App Essentials

  • Autorzy: Joseph Lee, Derek Riemer i inni

Uwaga: Pierwotniea nazwa tego dodatku była Windows 10 App Essentials, a potem została zmieniona na Windows App Essentials w 2021 roku, aby obsługiwać Windows 10 i przyszłe wersje, takie jak Windows 11. Części tego dodatku nadal będą odnosić się do oryginalnej nazwy dodatku.

Ten dodatek to zbiór modułów aplikacji dla różnych nowoczesnych aplikacji systemu Windows, a także ulepszeń i poprawek dla niektórych kontrolek znajdujących się w systemie Windows 10 i nowszych.

Dołączone są następujące moduły aplikacji lub moduły pomocy technicznej dla niektórych aplikacji (szczegółowe informacje na temat tego, co jest dołączone, zobacz każdą sekcję aplikacji):

  • Ustawienia (Windows+I)

Notatki:

  • This add-on requires 64-bit Windows 10 22H2 (build 19045), 11 22H2 (build 22621), or later releases.
  • Czas trwania pomocy technicznej dotyczącej aktualizacji funkcji jest powiązany z czasem trwania pomocy technicznej dla klientów (wersje Home, Pro, Pro Education, Pro dla stacji roboczych), a dodatek może zakończyć świadczenie pomocy technicznej dla aktualizacji funkcji przed zakończeniem świadczenia pomocy technicznej dla klientów indywidualnych. Zobacz https://aka.ms/WindowsTargetVersioninfo, aby uzyskać więcej informacji i daty pomocy technicznej.
  • Chociaż instalacja jest możliwa, ten dodatek nie obsługuje wersji Windows Enterprise LTSC (Long-Term Servicing Channel) i Windows Server.
  • Nie wszystkie funkcje kompilacji Windows Insider Preview będą obsługiwane, tym bardziej w przypadku funkcji wprowadzonych do podzbioru niejawnych testerów systemu Windows w kanałach kanarkowych i deweloperskich.

Lista zmian wprowadzonych pomiędzy poszczególnymi wydaniami dodatków znajduje się w dokumencie changelogs for add-on releases.

Ogólne

  • In Windows 11 24H2, quick settings (shellhost.exe) interface elements can be navigated using mouse and/or touch interaction. This is now part of NVDA 2024.2.
  • In Windows 11, NVDA will announce suggested actions when compatible data such as phone numbers is copied to the clipboard. This is now part of NVDA 2024.2.

Ustawienia (Windows+I)

  • NVDA will report updates to Windows Update status as download and install progresses. In Windows 10, this may result in speech interruption when navigating Settings app while updates are being downloaded and installed. In Windows 11, object navigation can be used in updates list to review update status for individual entries.