Windows App Essentials

 • Autorzy: Joseph Lee, Derek Riemer i Inni użytkownicy windowsa 10.
 • Pobierz wersja stabilna
 • Pobierz Wersja rozwojowa
 • Zgodność z wersjami NVDA: 2020.3 do 2020.4

Note: Originally called Windows 10 App Essentials, it was renamed to Windows App Essentials in 2021 to support Windows 10 and future releases such as Windows 11. Parts of this add-on will still refer to the original add-on name.

This add-on is a collection of app modules for various modern Windows apps, as well as enhancements and fixes for certain controls found in Windows 10 and later.

Dołączone są następujące moduły wspierające aplikacje (sprawdź rozdział każdej aplikacji, aby dokładnie sprawdzić co jest wspierane):

 • Kalkulator (nowoczesny)
 • Kalendarz
 • Cortana (konwersacje)
 • Poczta
 • Mapy
 • Microsoft Solitaire Collection
 • Microsoft Store
 • Nowoczesna klawiatura (panel emoji / dyktowanie / sugestie wejścia sprzętowego / historia schowka / nowoczesne edytory metod wprowadzania)
 • Osoby
 • Ustawienia (Ustawienia systemowe, Windows+I)
 • Pogoda
 • Różne moduły dla kontrolek, takie jak kafelki menu Start

Uwagi:

 • This add-on requires Windows 10 20H2 (build 19042) or later. For best results, use the add-on with latest Windows release (Windows 10 21H1/build 19043).
 • Although installation is possible, this add-on does not support Windows Enterprise LTSC (Long-Term Servicing Channel) and Windows Server releases.
 • Support for Windows 11 is experimental, and some features will not work (see relevant entries for details).
 • Niektóre funkcję dodatku są, lub staną się częścią czytnika ekranu NVDA.
 • For entries not listed below, you can assume that features are part of NVDA, no longer applicable as the add-on does not support unsupported Windows releases such as old Windows 10 versions, or changes were made to Windows and apps that makes entries no longer applicable.
 • Niektóre aplikacje obsługują tryb kompaktowej nakładki (zawsze na górze w kalkulatorze, na przykład), a ten tryb nie będzie działać poprawnie z przenośną wersją NVDA.

Aby zobaczyć listę zmian pomiędzy kolejnymi wersjami, prosimy przeczytać listę zmian dla wersji dodatku.

Ogólne

 • W większości przypadków, NVDA może ogłaszać liczbę sugestii wyszukiwania. Ta funkcja jest kontrolowana przez opcję "odczytuj położenie obiektu" dostępną w ustawieniach NVDA, w panelu "prezentacja obiektu".
 • When searching in Start menu or File Explorer in Windows 10 1909 (November 2019 Update) and later, instances of NVDA announcing search results twice when reviewing results are less noticeable, which also makes braille output more consistent when reviewing items.
 • Oprócz programów obsługi zdarzeń UIA dostarczonych przez NVDA rozpoznawane są następujące zdarzenia UIA: drag start, drag cancel, drag complete, drop target drag enter, drop target drag leave, drop target dropped. Z poziomu dziennika NVDA ustawiony na debugowanie, te zdarzenia będą śledzone, a dla zdarzenia powiadomień UIA dźwięk debugowania będą słyszane, jeśli powiadomienia pochodzą z innego miejsca niż aktualnie aktywna aplikacja. Niektóre zdarzenia zapewni dodatkowe informacje, takie jak liczba elementów w kontrolerze dla zdarzenia, stan elementu dla zdarzenia zmiany stanu i tekst elementu dla zdarzenia stanu elementu.
 • Teraz jest możliwe śledzenie zdarzeń z określonych oraz specyficznych aplikacji.
 • When opening, closing, reordering (Windows 11), or switching between virtual desktops, NVDA will announce active virtual desktop name (desktop 2, for example).
 • NVDA nie będzie już ogłaszać tekstu o rozmiarze menu Start podczas zmiany rozdzielczości ekranu lub orientacji.
 • Przy ułożeniu kafelków meni start lub szybkich akcji w centrum akcji za pomocą Alt+Shift+strzałek, NVDA będzie wymawiała informację o upuszczonyche elementach lub o ich nowych pozycjach.
 • Powiadomienia takie jak zmiany głośności oraz jasności w eksploratorze plików i aktualizacji aplikacji powiadomienia o aktualizacjach w Microsoft store można wyłączyć, wyłączając opcje odczytuj powiadomienia w ustawieniach prezentacji obiektów NVDA.

Kalkulator

 • NVDA nie będzie już dwukrotnie ogłaszać komunikatu ekranu kalkulatora wykresów.

Kalendarz

 • NVDA nie wymawia więcej "pole edycji" lub "tylko do odczytu" w ciele wiadomości i innych polach.

Cortana

Most items are applicable when using Cortana Conversations (Windows 10 2004 and later).

 • Odpowiedzi tekstowe kortany są wymawiane w większości sytuacjach.
 • NVDA będzie przyciszony, gdy mówisz do Cortany.
 • In Windows 10 1909 (November 2019 Update) and later, modern search experience in File Explorer powered by Windows Search user interface is supported.

Poczta

 • Przy wyświetlaniu elementów w listy wiadomości, teraz można użyć skrótów dla nawigacji po tabelach, aby przeczytać nagłówki wiadomości. Miejcie na uwadze, że nawigacja po kolumnach (wiadomościach) jest niewspierana.
 • Przy pisaniu wiadomości, istnienie podpowiedzi o wzmiankach teraz jest oznajmiane dzwiękami.

Mapy

 • NVDA ottwarza sygnały dźwiękowe położenia dla położenia na mapie.
 • Przy użyciu trybu ulicy i jeśli opcja "użyj klawiatury" jest włączona, NVDA będzie wymawiać adresy ulic przy nawigacji strzałkami po mapie.

Microsoft Solitaire Collection

 • NVDA będzie wymawiała nazwy kart i talij.

Microsoft Store

 • Po sprawdzaniu aktualizacji aplikacji, nazyw aplikacji w liście aplikacji do zaktualizowania są poprawnie oznaczone.
 • When downloading content such as apps and movies, NVDA will announce product name and download progress (does not work properly in updated Microsoft Store in Windows 11).

Klawiatura nowoczesna

This includes emoji panel, clipboard history, dictation, hardware input suggestions, and modern input method editors for certain languages. When viewing emojis, for best experience, enable Unicode Consortium setting from NVDA's speech settings and set symbol level to "some" or higher. Also, NVDA supports updated input experience panel in Windows 11.

 • Gdy historia schowka jest wypowiadana, NVDA już nie będzie wymawiała "schowek" w niektórych przypadkach, gdy istnieje treść.
 • On some systems running Windows 10 1903 (May 2019 Update) and later, NVDA will no longer appear to do nothing when emoji panel opens.
 • When an emoji group (including kaomoji and symbols group in Windows 10 1903 or later) is selected, NVDA will no longer move navigator object to certain emojis.
 • Added support for updated input experience panel (combined emoji panel and clipboard history) in Windows 11.

Osoby

 • Przy wyszukiwaniu kontaktów, dźwięk będzie ottwarzany, jeżeli istnieją wyniki wyszukiwania.

Ustawienia

 • Większość informacji, takich jak pasek stanu w Windows update, będzie wypowiadany automatycznie, włączając w to widget czujnika pamięci i błędy z Windows update.
 • Wartości paska postępu i inne informacje, nie są wypowiadane automatycznie.
 • Okno dialogowe przypomnienia o aktualizacjach Windows, teraz jest rozpoznawane jako poprawne okno dialogowe.
 • Odd control labels seen in certain Windows installations has been corrected.
 • NVDA will announce the name of the optional quality update link if present, typically named "download and install now".

Pogoda

 • Karty właściwości, takie jak "prognoza" i "mapy" są rospoznane jak prawidłowe karty właściwości (poprawił Derek Riemer).
 • Przy czytaniu pogody, użyj strzałek w lewo i w prawo aby się przemieszczać pomiędzy elementami. Użyj strzałki w górę lub w dół, aby przeczytać pojedynczy element. Na przykład, wciskając strzałke w prawo może wymówić "Poniedziałek: 79 stopni, częściowo pochmurno, ..." wciskając strzałkę w dół powie "Poniedziałek" wciskając ję jeszcze raz wypowie następujący element (jak temperaturę). Teraz to działą dla prognozy pogody dzienniej i godzinnej.