Windows App Essentials

Uwaga: Pierwotniea nazwa tego dodatku była Windows 10 App Essentials, a potem została zmieniona na Windows App Essentials w 2021 roku, aby obsługiwać Windows 10 i przyszłe wersje, takie jak Windows 11. Części tego dodatku nadal będą odnosić się do oryginalnej nazwy dodatku.

Ten dodatek to zbiór modułów aplikacji dla różnych nowoczesnych aplikacji systemu Windows, a także ulepszeń i poprawek dla niektórych kontrolek znajdujących się w systemie Windows 10 i nowszych.

Dołączone są następujące moduły aplikacji lub moduły pomocy technicznej dla niektórych aplikacji (szczegółowe informacje na temat tego, co jest dołączone, zobacz każdą sekcję aplikacji):

 • Cortana
 • Mapy
 • Nowoczesna klawiatura (panel emoji/klawiatura dotykowa/dyktowanie/pisanie głosowe/sugestie dotyczące wprowadzania sprzętu/historia schowka/sugerowane akcje/nowoczesne edytory metod wprowadzania)
 • Ustawienia (ustawienia systemowe, Windows+I)
 • Dostęp głosowy (Windows 11 22H2)
 • Pogoda
 • Różne moduły sterowania i funkcji, takich jak ogłoszenia wirtualnych pulpitów

Notatki:

 • Ten dodatek wymaga systemu Windows 10 21H2 (kompilacja 19044), 11 21H2 (kompilacja 22000) lub nowszych wersji.
 • Czas trwania pomocy technicznej dotyczącej aktualizacji funkcji jest powiązany z czasem trwania pomocy technicznej dla klientów (wersje Home, Pro, Pro Education, Pro dla stacji roboczych), a dodatek może zakończyć świadczenie pomocy technicznej dla aktualizacji funkcji przed zakończeniem świadczenia pomocy technicznej dla klientów indywidualnych. Zobacz aka.ms/WindowsTargetVersioninfo, aby uzyskać więcej informacji i daty pomocy technicznej.
 • Chociaż instalacja jest możliwa, ten dodatek nie obsługuje wersji Windows Enterprise LTSC (Long-Term Servicing Channel) i Windows Server.
 • Jeśli jest zainstalowany program Add-on Updater i włączone są aktualizacje dodatków w tle, program Windows App Essentials nie zostanie w ogóle zainstalowany w nieobsługiwanych wersjach systemu Windows.
 • Not all features from Windows Insider Preview builds will be supported, more so for features introduced to a subset of Windows Insiders in canary and dev channels.
 • Niektóre funkcje dodatkowe są lub będą częścią czytnika ekranu NVDA.
 • Niektóre aplikacje obsługują tryb kompaktowej nakładki (na przykład zawsze na wierzchu w Kalkulatorze), a ten tryb nie będzie działał poprawnie z przenośną wersją NVDA.
 • Aby uzyskać najlepsze wrażenia z aplikacji, które osadzają technologie internetowe i zawartość, taką jak menu Start i jego menu kontekstowe, włącz ustawienie "Automatyczny tryb ustawiania ostrości dla zmian ostrości" w panelu ustawień trybu przeglądania NVDA.

Listę zmian wprowadzonych między poszczególnymi wersjami dodatków można znaleźć w dokumencie dzienniki zmian dla wydań dodatków.

Ogólne

 • Podczas otwierania, zamykania lub przełączania się między wirtualnymi pulpitami, NVDA ogłosi nazwę aktywnego wirtualnego pulpitu (na przykład desktop 2).
 • W systemie Windows 11 NVDA ogłosi najważniejsze elementy wyszukiwania w menu Start po jego otwarciu. Jest to teraz część NVDA 2023.1.
 • In Windows 11 22H2 and later, mouse and/or touch interaction can be used to interact with redesigned system tray overflow window and Open With dialog. This is now part of NVDA 2023.1.
 • NVDA zapisze architekturę procesora dla bieżącej instalacji systemu Windows (x86/32-bit, AMD64, ARM64) po jej uruchomieniu. Jest to teraz część NVDA 2023.1.
 • Improved Windows 10 and 11 taskbar experience, including announcing results of rearranging icons when pressing Alt+Shift+left/right arrow keys (Windows 11 prior to build 25267) and reporting item position when moving through taskbar icons (Windows 10 and 11 prior to build 25281).
 • NVDA ogłosi komunikat o pustym folderze wewnątrz pustego folderu w Eksploratorze plików.
 • In aps such as File Explorer and Notepad where tabbed windows are supported, NVDA will announce the name and the position of tabs when switching between them.

Cortana

 • Odpowiedzi tekstowe z Cortany są ogłaszane w większości sytuacji.

Mapy

 • W niektórych przypadkach NVDA nie będzie już przerywać mowy, gdy skupi się na elementach innych niż sterowanie mapą.

Klawiatura nowoczesna

Obejmuje to panel emoji, historię schowka, klawiaturę dotykową, dyktowanie / pisanie głosowe, sugestie dotyczące wprowadzania sprzętu, sugerowane działania i nowoczesne edytory metod wprowadzania dla niektórych języków w systemach Windows 10 i 11. Aby wyświetlić emotikony, aby uzyskać najlepsze wyniki, włącz ustawienie Unicode Consortium z ustawień mowy NVDA i ustaw poziom symbolu na "niektóre" lub wyższe. Podczas wklejania z historii schowka w systemie Windows 10 naciśnij spacji zamiast Enter, aby wkleić wybrany element.

 • W panelu emoji systemu Windows 10, gdy wybrana jest grupa emoji (w tym grupa kaomoji i symbole), NVDA nie będzie już przenosić obiektu nawigatora do niektórych emotikonów.
 • W historii schowka systemu Windows 11 tryb przeglądania będzie domyślnie wyłączony, zaprojektowany tak, aby umożliwić NVDA ogłaszanie elementów menu wprowadzania historii schowka. Jest to teraz część NVDA 2023.1.
 • W systemie Windows 11 22H2 i nowszych NVDA poinformuje o sugerowanych działaniach, gdy kompatybilne dane, takie jak numery telefonów, zostaną skopiowane do schowka.

Ustawienia

 • NVDA ogłosi nazwę opcjonalnej kontroli jakości aktualizacji, jeśli jest obecna (pobierz i zainstaluj teraz link w systemie Windows 10, przycisk pobierania w systemie Windows 11).
 • W systemie Windows 11 elementy paska okruszków nawigacyjnych są prawidłowo rozpoznawane.
 • W systemach Windows 10 i 11 22H2 i nowszych NVDA będzie zakłócać mowę i zgłaszać aktualizacje stanu usługi Windows Update w miarę postępu pobierania i instalacji. Może to spowodować przerwanie mowy podczas nawigowania po aplikacji Ustawienia podczas pobierania i instalowania aktualizacji. Jeśli używasz systemu Windows 11 22H2 i nowszych, jeśli selektywna rejestracja zdarzeń UIA jest włączona, musisz przenieść fokus na listę aktualizacji, gdy tylko się pojawią, aby NVDA mogła ogłosić postęp aktualizacji.

Dostęp głosowy

Odnosi się to do funkcji dostępu głosowego wprowadzonej w systemie Windows 11 22H2.

 • NVDA ogłosi stan mikrofonu podczas przełączania mikrofonu z interfejsu dostępu głosowego.

Pogoda

 • Karty właściwości, takie jak "prognoza" i "mapy" są rospoznane jak prawidłowe karty właściwości (poprawił Derek Riemer).
 • Przy czytaniu pogody, użyj strzałek w lewo i w prawo aby się przemieszczać pomiędzy elementami. Użyj strzałki w górę lub w dół, aby przeczytać pojedynczy element. Na przykład, wciskając strzałke w prawo może wymówić "Poniedziałek: 79 stopni, częściowo pochmurno, ..." wciskając strzałkę w dół powie "Poniedziałek" wciskając ję jeszcze raz wypowie następujący element (jak temperaturę). Teraz to działą dla prognozy pogody dzienniej i godzinnej.