WordcountUżycie

Ten dodatek informuje o liczbie słów, znaków, akapitów i wierszy zaznaczonego tekstu, naciskając Control+Shift+F12. Tworzy również uporządkowaną listę użytych słów i pozwala na wyświetlanie linii zawierających słowo.

W dowolnym edytorze tekstu lub w dokumencie wirtualnym, na przykład w przeglądarce internetowej, pliku PDF, treści wiadomości e-mail itp., Wybierz żądany tekst za pomocą zwykłych poleceń zaznaczania tekstu i naciśnij Control+Shift+f12.

Aby uzyskać listę użytych słów, wystarczy nacisnąć Control+Shift+f11.

Polecenia te można modyfikować w oknie dialogowym "Gesty wprowadzania" w sekcji "Edycja tekstu".