Seçili metnin öğelerini saymak için eklenti

Kullanım

Bu eklenti, Control+Shift+F12 tuşlarına basıldığında seçili metnin sözcük, karakter, paragraf ve satır sayısını bildirir.

Not: Word, WordPad ve DSpeech gibi bazı uygulamalarda, NVDA'nın takılmasını önlemek için yalnızca sözcük ve karakterleri duyurur.

Herhangi bir metin düzenleyicide veya sanal bir belgede, örneğin bir web tarayıcısında, PDF'de, e-posta gövdesinde vb., normal metin seçim komutlarını kullanarak istediğiniz metni seçin ve Control+Shift+F12 tuşlarına basın.

Bu komut "Girdi hareketleri" iletişim kutusunda "Metin düzenleme" bölümünden değiştirilebilir.