Zoom Accessibility Enhancements

 • Autorzy: Mohamad Suliman, Eilana Benish
 • Pobierz Wersja stabilna
 • Zgodność z wersjami NVDA: 2018.4 do 2020.2

Ten dodatek ułatwia użytkownikom NVDA korzystanie z programu Zoom. Wprowadza skróty klawiszowe do obsługi alertów dla różnych zdarzeń podczas spotkania. Poprawia też jakość wsparcia zdalnego, które staje się bardziej dostępne.

Skróty klawiszowe do obsługi alertów podczas spotkań

 • NVDA + Shift + A: przełącza między różnymi trybami ogłaszania alertów. Dostępne są następujące tryby:

  • Tryb "Ogłaszaj wszystkie alerty", w którym każdy alert jest wymawiany.
  • Tryb "Ogłaszaj dźwiękiem", w którym NVDA odtwarza krótki sygnał dźwiękowy dla każdego alertu wyświetlanego przez Zoom.
  • Tryb "Wycisz wszystko", w którym NVDA ignoruje każdy alert.
  • "Tryb użytkownika", w którym można określić, jakie alerty mają być sygnalizowane, a jakie nie. Należy to zrobić w oknie ustawień dodatku lub za pomocą odpowiednich skrótów klawiszowych.

Następujące skróty służą do włączania lub wyłączania alertów każdego typu. Uwaga! Działają tylko w trybie użytkownika.

 • NVDA + Ctrl + 1: Uczestnik dołączył do spotkania/opuścił spotkanie. (Widoczne tylko dla organizatora)
 • NVDA + Ctrl + 2: Uczestnik dołączył do poczekalni/opuścił poczekalnię. (Widoczne tylko dla organizatora)
 • NVDA + Ctrl + 3: Organizator wyciszył audio.
 • NVDA + Ctrl + 4: Organizator zatrzymał wideo.
 • NVDA + Ctrl + 5: Uczestnik rozpoczął/zatrzymał dzielenie ekranu.
 • NVDA + Ctrl + 6: Nadano/odebrano uprawnienia do nagrywania.
 • NVDA + Ctrl + 7: Otrzymano publiczną wiadomość czatu.
 • NVDA + Ctrl + 8: Otrzymano prywatną wiadomość czatu.
 • NVDA + Ctrl + 9: Wysyłanie pliku do spotkania zakończone.
 • NVDA + Ctrl + 0: Nadano/odebrano uprawnienia organizatora.
 • NVDA + Shift + Ctrl + 1: Uczestnik podniósł/opuścił rękę. (Widoczne tylko dla organizatora)
 • NVDA + Shift + Ctrl + 2: Nadano/odebrano uprawnienia do wsparcia zdalnego.
 • NVDA + Shift + Ctrl + 3: Otrzymano wiadomość czatu

Uwaga! Aby dodatek działał poprawnie, należy zaznaczyć tryb "Ogłaszaj wszystkie alerty" w ustawieniach dostępności Zoom.

Skrót klawiszowy otwierający okno dodatku

NVDA + Z otwiera okno dodatku.

Można w nim:

 • Sprawdzić, które alerty są ogłaszane, a które nie
 • Wybrać, jakiego rodzaju alerty mają być ogłaszane
 • Wybrać tryb ogłaszania alertów
 • Zapisać zmiany urzytkownika

Wsparcie zdalne

Po nadaniu uprawnień do wsparcia zdalnego, skrót NVDA + O przenosi kursor systemu na lub poza kontrolowany zdalnie ekran.

Uwaga! Kursor systemu powinien znajdować się na jednej z kontrolek spotkania, aby można było kontrolować zdalnie inny ekran.

Ważne!

Funkcja Trybu Użytkownika pozwalająca określić, które alerty mają być ogłaszane, a które nie, działa tylko wtedy, gdy język interfejsu użytkownika w programie Zoom jest ustawiony na angielski.