Zoom Accessibility Enhancements

 • Autorzy: Mohamad Suliman, Eilana Benish
 • Pobierz Wersja stabilna
 • Zgodność z wersjami NVDA: od 2018.4 do 2022.1

Ten dodatek ułatwia użytkownikom NVDA korzystanie z programu Zoom. Wprowadza skróty klawiszowe do obsługi alertów dla różnych zdarzeń podczas spotkania. Poprawia też jakość wsparcia zdalnego, które staje się bardziej dostępne.

skróty klawiaturowe służące do kontrolowania alertów w spotkaniach

 • NVDA + Shift + A: przełącza między różnymi trybami ogłaszania alertów. Dostępne są następujące tryby:

  • Zgłoś wszystkie alerty w trybie, w którym wszystkie alerty są zgłaszane jak zwykle
  • Sygnał dźwiękowy dla alertów, w którym NVDA będzie odtwarzać krótki sygnał dźwiękowy dla każdego alertu wyświetlanego w Zoom
  • Wycisz wszystkie alerty, gdzie NVDA zignoruje wszystkie alerty
  • Tryb niestandardowy, w którym użytkownik może dostosować, które alerty chce mieć, a które nie. Można to zrobić za pomocą okna dialogowego ustawień dodatku lub za pomocą dedykowanych skrótów klawiaturowych do tego celu.

Następujące skróty mogą być używane do włączania / wyłączania ogłoszeń każdego typu alertu (należy pamiętać, że będzie to skuteczne po wybraniu trybu niestandardowego):

 • NVDA + Ctrl + 1: Uczestnik dołączył do spotkania/opuścił spotkanie. (Widoczne tylko dla organizatora)
 • NVDA + Ctrl + 2: Uczestnik dołączył do poczekalni/opuścił poczekalnię. (Widoczne tylko dla organizatora)
 • NVDA + Ctrl + 3: Dźwięk wyciszony przez hosta
 • NVDA + Ctrl + 4: Wideo zatrzymane przez hosta
 • NVDA + Ctrl + 5: Udostępnianie ekranu rozpoczęte/zatrzymane przez uczestnika
 • NVDA + Ctrl + 6: Zezwolenie na nagrywanie udzielone/cofnięte
 • NVDA + Ctrl + 7: Otrzymano publiczny czat na spotkaniu
 • NVDA + Ctrl + 8: Otrzymano prywatny czat na spotkaniu
 • NVDA + Ctrl + 9: Przesyłanie pliku na spotkaniu zakończone
 • NVDA + Ctrl + 0: Przywilej hosta przyznany/odwołany
 • NVDA + Shift + Ctrl + 1: Uczestnik podniósł/opuścił rękę. (Widoczne tylko dla organizatora)
 • NVDA + Shift + Ctrl + 2: Udzielone/odwołane uprawnienie do zdalnego sterowania
 • NVDA + Shift + Ctrl + 3: Otrzymano wiadomość czatu

Uwaga! Aby dodatek działał poprawnie, należy zaznaczyć tryb "Ogłaszaj wszystkie alerty" w ustawieniach dostępności Zoom.

Skrót klawiaturowy dla Otwieranie dodatku w oknie dialogowym

NVDA + Z Otwiera okno dialogowe dodatku!

Można w nim:

 • Sprawdzić, które alerty są ogłaszane, a które nie
 • Wybrać, jakiego rodzaju alerty mają być ogłaszane
 • Wybrać tryb ogłaszania alertów
 • Zapisać zmiany urzytkownika

Pilot

po przyznaniu uprawnień do zdalnego sterowania NVDA + O przesunie ostrość w / Poza zdalnie sterowany ekran

Należy pamiętać, że fokus powinien znajdować się na jednej z kontrolek spotkania, aby móc zdalnie sterować drugim ekranem.

Ważna uwaga

Funkcja Trybu Użytkownika pozwalająca określić, które alerty mają być ogłaszane, a które nie, działa tylko wtedy, gdy język interfejsu użytkownika w programie Zoom jest ustawiony na angielski.