Аудио диаграма (AudioChart)

Добавката \Аудио диаграма" ("AudioChart") за NVDA ви позволява да възпроизвеждате времеви серии в Excel като непрекъснат звук.

Начин на използване

Изберете клетка или колона от клетки в Microsoft Excel, съдържащи времеви серии.

Клавишни комбинации

  • NVDA+A: Възпроизвеждане на аудио диаграма.
  • NVDA+A два пъти бързо: Показване на диалоговия прозорец за калибриране. При използване на лаптоп клавиатурна подредба, вместо това натиснете NVDA+Control+Shift+A.

Изходен код

     https://github.com/mltony/nvda-audio-chart/