Остарели добавки

Следните добавки вече не се разработват активно или не са съвместими с последните издания на NVDA. Това важи в още по-голяма степен за добавки, несъвместими с обратно несъвместима версия на NVDA (в момента – 2019.3 или по-нови версии). Някои добавки, изброени по-долу, са оттеглени по-рано, тъй като функционалността им е била включена в последните стабилни версии на NVDA. За повечето от тях са изброени последната съвместима версия и причината за оттеглянето.

Ако искате да поддържате тези добавки, включително да ги направите съвместими с последните издания на NVDA, можете да заявите това, като пишете до пощенския списък на разработчиците на добавки. Хранилищата с изходния код на тези добавки могат да бъдат намерени тук, Пачове са добре дошли. Можете да прочетете повече информация за тази процедура, като отидете в раздела процеси.

Екранна завеса (Screen Curtain)


Posted Tue Aug 7 19:05:16 2018

Подобрения за ARIA (Enhanced ARIA)


Posted Sun May 21 02:11:59 2017

TeamViewer


Posted Sat Feb 1 21:30:34 2014

Bit Che


Posted Fri Dec 6 10:30:33 2013